Mezőgazdasági hírek

Miért fontos a kaszálás bejelentő?

2020. július 20., hétfő
A témával kapcsolatos legalapvetőbb tudnivalókról Burda Brigittával, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (FHNPI) természetvédelmi szakreferensével beszélgettünk.

“A közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű Natura 2000 hálózathoz tartozó földterületeken a gyepek kaszálásának tervezett kezdési idejét kötelező legalább öt nappal korábban bejelenteni az illetékes nemzetpark-igazgatóság felé a Natura 2000 gyepterületek földhasználati szabályairól szóló 269/2007. kormányrendelet 5. §. (3) bekezdése szerint” – kezdett bele az FHNPI szakembere. Mint mondta, a Natura 2000 területeken gazdálkodók legnagyobb része napjainkban már tisztában van az előírással és eleget is tesz annak, azonban érdemes néhány olyan, a témában gyakran felmerülő kérdéssel foglalkozni, mint például, hogy miért van szükség erre az előírásra, vagy miért kell mindenképpen írásban bejelentést tenni.

Burda Brigitta hangsúlyozta, hogy a „naturás gyepeken” számos közösségi jelentőségű jelölő faj, illetve védett és fokozottan védett faj egyedei fordulhatnak elő. Ilyenek lehetnek a földön fészkelő madarak – például a haris, a túzok, a mezei pacsirta, a sárga billegető, a sordély, a cigánycsuk, a fogoly, a fácán vagy éppen a fürj.  


“A kaszálás megzavarhatja a fészkelő madarakat, rontva a fiókák túlélési esélyeit, a legnagyobb természeti károkat azonban a fészkek elkaszálása okozza. A védett vagy jelölő növényfajok magfogás előtti kaszálása szintén kedvezőtlen az adott faj megmaradása szempontjából. Továbbá számos nem védett növényfaj tápnövényként szolgál védendő rovarfajok egyedei számára. Mint például a vérfű és a kornistárnics a boglárkalepkéknek.

“A tápnövények idő előtti lekaszálásával egy-egy rovarfaj teljes generációját is megsemmisíthetjük az adott élőhelyen” – részletezte. Érdemes tudni: a nemzetipark-igazgatóságok a korábbi évek felmérései során gyűjtött adatokkal – előforduló fajokról, életközösségekről – rendelkeznek a Natura 2000 gyepterületekre vonatkozóan. Egy-egy tervezett kaszálásról szóló bejelentés alkalmával a meglévő adatok, illetve az igazgatóság aktuális terepi szemléjén tapasztaltak alapján már nagy biztonsággal el tudják dönteni, hogy az adott területen a tervezett kaszálás veszélyezteti-e valamely védendő faj egyedeit vagy sem.

“A bejelentés, ha megfelelő minden adat, beleértve a kaszálás körülményeit is, egyirányú, tehát nem érkezik rá válasz. Azonban, ha szükséges a kaszálás időpontját megváltoztatni, vagy a kaszálás területét korlátozni, akkor az igazgatóság munkatársai felveszik a kapcsolatot a gazdálkodóval” – magyarázta Burda Brigitta. Hozzátette: a telefonon érkező bejelentéseket nem tudja az igazgatóság rögzíteni, iktatni, így nincs mód annak visszakeresésére, igazolására az ellenőrző szervek felé, ezért fontos, hogy azt a gazdálkodók postai vagy elektronikus úton küldjék el a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságnak.

Forrás: magyarmezogazdasag.hu