Mezőgazdasági hírek

Mezőgazdasági pályázatfigyelő – 45. hét

2022. november 11., péntek

Megkezdődött a következő üteme a 10 hektár alatti állami földek értékesítésének. Ezúttal főként erdő, gyümölcsös, szőlő és fásított területekre, valamint vegyes művelési ágú földekre lehet ajánlatot tenni.

A Nemzeti Földügyi Központ több mint 6700 földrészletet kínál eladásra országszerte, összesen csaknem kétezer településen. A kezdeményezés mintegy 7700 hektárt érint. Azokra a földekre is lehet ajánlatot tenni, amelyeket a korábbi ütemekben már meghirdettek, de még nem találtak gazdára.

Az eladásra kerülő földek listái és az értékesítési hirdetmények az NFK honlapján (nfk.gov.hu) érhetők el. Vételi ajánlatok az Elektronikus Pályázati Rendszer felületén lehet tenni a meghirdetéstől számított 30 napig, vagyis december 7-ig. napjáig. A felület az NFK honlapjáról, valamint az epr.nfk.gov.hu oldalon is elérhető.

Bárki licitálhat, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Egy hektár mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, de egy és tíz hektár közötti területre, illetve tulajdoni hányadra kizárólag a földműves-nyilvántartásban szereplőktől érkezhet érvényes ajánlat. Az érintett települések önkormányzatai honlapjukon is közzéteszik a megvásárolható földek adatait.

Az állami értékesítés a nemzeti földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálja, jellemzően a kis területű, magántulajdonú földek közé ékelődött ingatlanokat érinti, amely leginkább a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, illetve osztatlan közös tulajdonú ingatlanhányadok esetén a tulajdonostársaknak kedvező lehetőség.

Megszülettek

a döntések a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése című vidékfejlesztési felhívás idén benyújtott támogatási kérelmeinek 90 százalékáról. 1720 gazdálkodó kapott támogatói okiratot, amellyel három éven keresztül válnak jogosulttá a támogatásra. A pályázat keretében az állattartók összesen 19,2 milliárd forint értékben részesülhetnek támogatásban. Célja az alacsony létszámú, védett, őshonos, veszélyeztetett és fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták életképes állományának fenntartása természetes helyükön, hagyományos tartási, takarmányozási körülményeik között.

A pályázathoz még egy alkalommal lehet csatlakozni, 2023. január 2. és 31. között. A kötelezettségvállalási időszak minden kedvezményezett számára 2024. december 31-ig tart.

Érdemi változások

lesznek a közvetlen támogatásokban – mondta Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár, aki a 2023-27-es közös agrárpolitika nemzeti stratégiáját ismertette egy orosházi gazdafórumon. A zöldítési elvárások az egységes kérelemben minden 10 hektár fölött gazdálkodó esetében beolvadnak az alaptámogatás feltételei közé, amelynek nagysága várhatóan 147 euró körül alakul majd hektáronként.

Az agrár-ökológiai programban azok a gazdálkodók vehetnek részt, akik évente és az üzem területének valamennyi földhasználati kategóriájában önkéntes vállalásokat tesznek, például csökkentik a növényvédőszer-felhasználást, forgatás nélküli talajművelést végeznek, vagy természetkímélő gyepgazdálkodást folytatnak.

A szántó-, gyep- és ültetvényterületre várhatóan 81 euró hektáronkénti többlettámogatást kapnak.

A vetésváltásban érdemi változás, hogy minden 10 hektár feletti termelőnek legalább a területe egyharmadán évente új növényi kultúrát kell termesztenie az előző évhez képest, három év alatt tehát minden szántó sorra kell, hogy kerüljön. Ez alól kivétel a hibridkukorica vetőmag-előállítás, ami négy évig folytatható egy adott területen. Az évelő szántóföldi kultúrák és az árasztásos művelésben termesztett növények szintén kivételt képeznek. A szabályszerű másodvetés alkalmazása önmagában is vetésváltásnak számít.

A terménydiverzifikációs kötelezettség kikerül az alaptámogatás feltételei közül, az agrár-ökológiai programban azonban szerepel a lehetséges vállalások között, némileg megváltozott formában.

A fiatalgazda-támogatás hektáronként 157 euróra emelkedik, a támogatható terület nagysága is 300 hektárra növekszik a jelenlegi 90-ről.

Növelik az ipari zöldségek termesztési támogatását, de csökken az extenzív gyümölcsültetvények támogatási szintje.

2024 végéig változatlanul futnak majd az idén indult, 17 ezer gazdálkodót és mintegy 1,2 millió hektárt érintő agrár-környezetgazdálkodási program támogatásai.

A vidékfejlesztési források több mint 50 százalékát beruházásokra szeretnék fordítani. A támogatott területek között szerepel az állattartás, az élelmiszeripari, energiahatékonysági és zöldberuházások, valamint a precíziós gazdálkodás. A beruházások többségénél 50 százalékos lesz a támogatási intenzitás, de magasabb arányú forrást igényelhetnek a fiatal gazdák, a termelői együttműködésben résztvevők és az ökológiai gazdálkodást folytatók. A feltételek közül kikerül a bázislétszámhoz kötött foglalkoztatási kötelezettség.

A generációváltást segíti egy új, január 1-jével hatályba lépő, a gazdaságátadási törvényhez kapcsolódó támogatási forma. A támogatások során ösztönzőket alkalmaznak, amelyek segítik a vízmegtartást. A többi között elszámolhatók lesznek támogatható területként a parcellák szélén meghagyott szegélyek, illetve a táblák nem művelt vizenyős részei. Az újraelosztó-támogatás keretében az első 10 hektár után hektáronként mintegy 80 euró, 11-150 hektár között pedig hektáronként mintegy 40 euró többlettámogatást igényelhetnek a gazdálkodók.

Módosult

a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2.-4.1.4-16 kódszámú) felhívás. A piaci áraknak való megfelelés érdekében megemelték az elszámolható kiadások összegét.

Forrás: magyarmezogazdasag.hu