Mezőgazdasági hírek

Megkezdték a földhasználati ellenőrzéseket a kormányhivatalok

2018. június 6., szerda
Az elrendelt határszemlén a járási hivatalok földhivatali osztályai elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi, például hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítják-e.

Az Agrárminisztérium (AM) felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra, hogy az AM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya elrendelte a 2018. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (járási hivatal földhivatali osztálya) hajtja végre. A határszemlén a járási hivatal elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1)–(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi.

A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, hogy

a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. A szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott földrészleteket kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az AM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.

A HASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELMULASZTÁSA FÖLDVÉDELMI BÍRSÁG KISZABÁSÁT VONJA MAGA UTÁN (TFVT. 24. §).

A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

Az AM Földügyi Főosztálya kéri a földhasználókat, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget – hívta fel a figyelmet a minisztérium.

Forrás: Agrárminisztérium, magyarmezogazdasag.hu
Share