Blog


22
szept

Megjelent az új AM rendelet

2023. szeptember 22., péntek
AM rendelet

Megjelent az új KAP Stratégiai Terv pályázatainak alapjául szolgáló AM rendelet.

Mit jelent az új AM rendelet a jövőre nézve?

Az AM rendelet szerint az előlegre vonatkozó szabályok enyhülnek, így valamennyi nyertes pályázó egyszerűbben hívhat le előleget, mit a korábbi VP ciklusban.

Ha adott intézkedésre vonatkozó felhívás úgy rendelkezik, a támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg legfeljebb huszonöt százalékáig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

Mire lehet felhasználni az AM rendelet szerint az előleget?

Kizárólag a művelet megvalósítására lehet felhasználni, és az igénylést követően benyújtott első kifizetési kérelemben annak teljes összegével el kell számolni.

Kinek nem jár az előleg?

Nem kaphat előleget az a kedvezményezett, akinek vagy amelynek agrártámogatási jogviszonyból, vagy a 2014–2020 programozási időszakban keletkezett agrártámogatási jogviszonyból eredő tartozása áll fenn a Nemzeti Kifizető Ügynökséggel szemben.

Milyen esetekben folyósítható az előleg?

Az előleg akkor folyósítható, ha:

a) a kedvezményezett rendelkezik véglegessé vált támogatási döntéssel,

b) a jogszabályban vagy felhívásban előírtak szerinti előlegigénylési dokumentáció megfelelő, és

c) a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési kérelmet.

Az előleggel való teljes elszámolást követően az előleg legfeljebb a még el nem számolt támogatás huszonöt százalékáig újra kérelmezhető.

Ha a kedvezményezett az előleggel nem, vagy csak részben számol el, úgy a kifizetett, de el nem számolt előleget köteles visszafizetni.

*Központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv. Közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság. Helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület, közalapítvány. Az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány vagy az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy kedvezményezett esetén előleg abban az esetben nyújtható, ha a kedvezményezett az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti forrásból nyújtott támogatások kezelésére a Magyar Államkincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik.