Mezőgazdasági hírek

Megjelent az agrár-környezetgazdálkodás kifizetés pályázati felhívás

2021. szeptember 29., szerda

A pályázat 360 milliárd forintos keretösszeggel került meghirdetésre, mely összeg önmagában is több, mint az előző kettő 5 éves támogatásokra összesen rendelkezésre állt.

A  pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka: 2022.január 1. – 2024. december 31.

  • a támogatás minden mezőgazdasági termelő számára elérhető, aki élni kíván a lehetőséggel és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújt be
  • a Magyar Államkincstár felületén, ügyfélkapun keresztül történő benyújtással lehet kérelmezni, a 

2021. október 25-től 2021. november 25-ig terjedő időszakban.  A felhívás szerinti határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs.

  • A támogatásban a VPAKG2015-höz hasonlóan 16 tematikus előíráscsomagból lehet választani, (horizontális – mindenki számára elérhető -, valamint zonális – azaz csak bizonyos feltételeknek megfelelő területeken gazdálkodók számára elérhető).
  • A benyújtandó pályázat részeként, a támogatásba bevinni kívánt összes kötelezettségvállalással érintett terület (KET) vonatkozásában elektronikus úton kell megadnia a területek beazonosítására szolgáló EOV koordinátákat alfanumerikusan vagy az azokat tartalmazó shape file-ok feltöltésével. Tehát valamennyi érintett területet 3 m-es pontossággal fel kell mérni, s az így kapott shape filokat fel kell tölteni az elektronikus felületre. Amennyiben a gazdálkodó korábbi támogatási ciklusban is részt vett, s az eredeti shape filok megfelelőek, úgy azokat is használhatja továbbra is, csak a mérési jegyzőkönyveket aktualizálnia kell.
  • Fontos a méréseknél, hogy ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a di, gesztenye és hagyományos gyümölcsösöket külön kötelezettségvállalással érintett területbe kell lemérni, s megnevezni,
  • Az AKG-ba bevinni kívánt ültetvények maximális életkora max 26 év lehet, kivéve szőlő, dió, gesztenye és hagyományos gyümölcsös. Igazolást erről nem kell csatolni, mert a hivatalok ezt egymás között letisztázzák,
  • 2022. január 1-ig el nem telepített ültetvénnyel is lehet pályázni. Ebben az esetben nyilatkozni kell arról, hogy az ültetvény legkésőbb a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes határnapjáig eltelepítésre kerül. (Ekkor a levélanyalízis választható előírás nem igényelhető).
  • Bizonyos kivételekkel a kötelezettségvállalás időszakára jogszerű földhasználatot kell igazolni. Ezt a beadáskor természetesen nem kell csatolni, csak fel kell készülni ezen követelményre.

Forrás: agrotrend.hu