Mezőgazdasági hírek

Megjelent a Kincstár közleménye a sertés válságtámogatás igénybevételének feltételeiről

2022. szeptember 9., péntek

A vágósertés és a tenyészkoca süldő tartása során – a 2022. támogatási év II. és III. negyedévére – vissza nem térítendő válságtámogatás vehető igénybe fény, illetve a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására. II. negyedévre szeptember 7-21. között lehet benyújtani.

A válságtámogatás összegét az adott tenyészetből közvetlenül vagy kereskedő útján, vágóhídra vagy élve külföldre (beleértve az Európai Unió tagállamaiba) kiszállított vágósertések, vagy tenyésztésre tovább értékesített tenyészkoca süldők száma alapján kell meghatározni. (A sertés egyedenként 0,3 állategységnek felel meg.)

  •  Fény biztosítása:1 121 Ft/állategység
  • Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása: 1 961 Ft/állategység

A fentebb felsorolt tevékenységek együttesen vagy külön-külön is támogathatóak. A válságtámogatás nem haladhatja meg az állattartó (igénylő) és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülű vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad válságtámogatási keretet.

Egy igénylő egy negyedévre vonatkozóan egy válságtámogatás iránti kérelmet nyújthat be. A válságtámogatás iránti kérelem kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon a

2022. II. negyedévre 2022. szeptember 7. 09:00:00 és szeptember 21. 23:59:59 között, valamint a

2022. III. negyedévre 2022. október 1. 09:00:00 és november 2. 23:59:59 között

az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Válságtámogatások → Válságtámogatás – Sertés állatjóléti támogatás menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

A csatolandó dokumentumokat olvasható minőségben (szkennelve, pl. PDF formátumban) kell csatolni.

Csatolandó dokumentumok

  • az állattartó telep fekvése szerint illetékes járási hivatal igazolását az állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek igénylő általi teljesítéséről, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok igénylő általi betartásáról;
  • tenyésztésre értékesített tenyészkoca süldők esetében a tenyésztőszervezet igazolását, valamint
  • a sertéságazati területi felelős által kiállított dokumentumot arról, hogy a) az ügyfélnek az adott negyedévre vonatkozó, a kérelemben megjelölt támogatási igénye megalapozott, b) az ügyfél eleget tesz az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet előírásainak, c) az ügyfél a támogatási igénnyel érintett tevékenységre vonatkozó feltételeket az adott negyedévben teljesítette

További részletekről a pályázat benyújtásával kapcsolatban a Kincstár közleményéből tájékozódhatnak.

Forrás: agrotrend.hu