Megjelenéseink

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

2020. május 27., szerda

A támogatás célja:

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, a szálláshely működéséből származó árbevétel által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése, a turisztikai szektor adófizetési képességének erősítése, az adófizetési morál javítása.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Meglévő szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére, a szálláshelyek szobáinak és kapcsolódó helyiségeinek átalakítására, felújítására irányuló tevékenységek.
 • Szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése.

Az átalakítás nem eredményezheti a meglévő szobák és férőhelyek számának csökkenését!

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Akadálymentesítés.
 • A fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése.
 • Kültéri beruházások.

Nem támogatható tevékenységek:

 • időben osztott („time share”) üdülési joggal érintett szobák felújítása, fejlesztése;
 • meglévő szálláshely bővítése és új szálláshely létesítése;
 • mobilizálható vagy álló-, valamint folyóvíz felszínére tervezett szálláshely létesítése, valamint úszólétesítményen és úszóművön elhelyezkedő szálláshely létesítése és felújítása;
 • meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése.

Támogatható szálláshely kategóriák

általános szabály speciális szabály
239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 2. pontja szerinti „egyéb szálláshely”

 

maximum 8 szoba kapacitásig és 16

férőhelyig

239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 6. pontja szerinti „magánszálláshely”

2020 január 1-jétől kötelező rendelkezni szálláshelykezelő szoftverrel.

Kik pályázhatnak?

Jelen felhívásra

 • azon magánszálláshely üzemeltetését végző természetes személyek és egyéni vállalkozók;
 • azon, a jogszabály alapján egyéb szálláshely üzemeltetésére jogosult jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek pályázhatnak,

akik vagy amelyek a pályázatban foglalt szálláshely tekintetében működési engedéllyel rendelkeznek.

Jelen felhívásra azon szálláshely üzemeltető pályázhat, aki, vagy amely

 • május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik, vagy
 • május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal nem rendelkezett, de 2019-ben működött és érvényes működési engedéllyel rendelkezett, és a pályázata benyújtásakor érvényes működési engedéllyel és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik.

A támogatási igények benyújtásának helye és határideje 

2020. június 4. napjától 2020. július 15. napjáig nyújtható be.

Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme

A felhívás keretösszege 60 000 000 000 Ft, amelynek forrása a „Turisztikai fejlesztési célelőirányzat” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat.

Támogatás intenzitása: 100 %

Szálláshely kategória Min.-max. támogatási összegek

Magánszálláshelyek

és legfeljebb 8 szobát (max 16 férőhelyet) üzemeltető egyéb szálláshelyek

100.000 Ft – 8.000.000 Ft
Fajlagos korlát
Szobánként legfeljebb 1.000.000 Ft

A támogatás számításának alapja:

 • ÁFA-levonási joggal rendelkező pályázók esetén a projekt ÁFA nélküli költsége,
 • ÁFA-levonási joggal nem rendelkező pályázók esetén pedig a projekt költségeinek ÁFA-val növelt összege.

Csekély összegű támogatás (de minimis) esetében az adott évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Elszámolható költségek

Építési költségek közül:

 • meglévő szálláshelyek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
 • meglévő szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei;
 • szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések kialakításának építési költsége;
 • a fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése;
 • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek.

Eszközbeszerzések költségei (20.000,-Ft egyedi nettó értéktől):

 • szálláshelyek fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzési költségek
 • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei.

A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások

Jelen felhívás keretében Budapest kivételével, Magyarország területén fekvő településeken megvalósuló projektekre adható be pályázat.

 Előleg mértéke

Jelen pályázat kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 100%-a.