Mezőgazdasági hírek

Már csak néhány nap áll rendelkezésre a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére! 

2022. szeptember 13., kedd

A Magyar Államkincstár (Kincstár) felhívja a kárenyhítési kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelők figyelmét arra, hogy 2022. szeptember 15. napjáig beérkezőleg van lehetőség a 2022. évi kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének jogszerű teljesítésére.

A 2022. szeptember 16-án, pénteken beérkező átutalások már határidőn túli teljesítésnek minősülnek!

A kárenyhítési hozzájárulás határidőre történő beérkezése az egyik alapfeltétele a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megszerzésének. A fizetési kötelezettség részleteiről a Kincstár július 31-éig határozatban tájékoztatta az érintetteket. Fontos részletszabály, hogy határidőben történő befizetésnek kizárólag az alábbi, 10032000-01220191-51900001 számú Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámlájára, tárgyév szeptember 15-ig jóváírt összeg tekinthető, illetve a befizetésre csak átutalással van lehetőség.

A befizető felelőssége, hogy az átutalásról a határidőt megelőzően, az átutalás időszükségletét is figyelembe véve a helyes számlaszám megjelölésével intézkedjen, valamint ellenőrizze az utalás pénzintézet általi tényleges teljesítését. Nem szabad megfeledkezni a közlemény rovat helyes kitöltéséről sem, hiszen a beérkező összeg beazonosítása, csak ez alapján lehetséges. Fontos tehát a kárenyhítési kockázatközösségben tag ügyfél-azonosító számának, továbbá az adóazonosító jelének, illetve adószámának megadása!

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése kötelező. A határidőre meg nem fizetett összeg, adók módjára, behajtandó köztartozásnak minősül.

Felhívjuk a termelők figyelmét arra, hogy amennyiben a hozzájárulás összegét a Kincstár a fenti határidőt követően vonja le egy, a gazdálkodó későbbi kifizetéséből, úgy az nem határidőben történő teljesítésnek minősül, így a termelő már nem lesz jogosult kárenyhítő juttatás igénybevételére.  

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működését meghatározó jogszabályok elérhetők a Kincstár honlapján: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu