Május havi szaktanácsadás hírlevél

Fűszerpaprika-termelők átmeneti támogatása

Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a fűszerpaprika termesztők

A támogatási kérelmeket  2021.05.01. 09:00:00 és 2021.08.05. 23:59:59 között van lehetőség beadni elektronikus úton.

A támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

a) saját nevében vásárolt, vagy

b) a termeltető vagy termelői csoport nevében vásárolt fémzárolt vetőmagot átvette és

c) a 2020. október 20. és 2021. április 30. közötti időszakban vásárolt vagy átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasználta.

A  támogatás mértéke a fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogrammonként legfeljebb 100 000 forint.

Amennyiben kérdése merül fel, vagy szeretné, hogy az Agrárközösség Kft. szaktanácsadója benyújtsa a támogatási kérelmet keresse szaktanácsadóját.

Egységes kérelem

Az egységes kérelmek még június 9-ig beadhatók, de ezek esetében munkanaponként 1 százalékos támogatáscsökkentést alkalmaznak. Az ezt követően benyújtott egységes kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A 2021. május 17-ig beadott kérelmeket adatváltozás keretében, szankciómentesen 2021. május 31-ig, késedelmi szankcióval június 9-ig lehet módosítani. Kivételt képeznek ez alól az állatalapú közvetlen támogatási kérelmek, amelyek 2021. május 17. után csak 1 %-os kérelemszintű csökkentés mellett módosíthatók.

Ezért fontos, hogy átnézzék a beadott egységes kérelmüket, különös tekintettel az Agrár-környezetgazdálkodás pályázatban résztvevők, hogy a vállalásaik teljesültek-e (vetésszerkezet, szegély) mivel még május 31-ig szankciómentesen módosíthatóak a kérelmek.

Fiatal gazda (2012-es EMVA) fennmaradó 10% támogatási összeg iránti kifizetési kérelem benyújtása

Kifizetési igényt nyújthatnak be fennmaradó 10%-os támogatási összegük lehívására azok a fiatal mezőgazdasági termelők, akik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez (továbbiakban: rendelet) kapcsolódóan 2012. július 16. és augusztus 16. között nyújtották be támogatási kérelmüket.

A kifizetési kérelmek 2021. május 1. és 2021. augusztus 31. között nyújthatóak be elektronikusan, ügyfélkapun keresztül vagy postai úton az ügyfél lakóhelye/székhelye szerinti illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályára (Csongrád-Csanád megye esetén a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályára).

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki mezőgazdasági üzemének méretét a 2020. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte.

Fontos, hogy a támogatást nyert fiatal gazdák a maradék 10% lehívására vonatkozó kifizetési kérelmeiket legkésőbb a működtetési időszakot (5. év) követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig benyújtsák, ugyanis annak elmulasztása esetén az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik!

A kifizetési kérelemhez kapcsolódó Kincstár közlemény, a benyújtandó nyomtatványok és a kitöltési útmutató az alábbi linken érhető el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/26-2021-iv-21-szamu-kincstar-kozlemeny

Fiatal gazda (2014-es EMVA) fennmaradó 10% támogatási összeg iránti kifizetési kérelem benyújtása

Kifizetési igényt nyújthatnak be fennmaradó 10%-os támogatási összegük lehívására azok a fiatal mezőgazdasági termelők, akik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelethez (továbbiakban: rendelet) kapcsolódóan 2014. május 1. és május 15. között nyújtották be támogatási kérelmüket.

A kifizetési kérelmek 2021. 06.01. és 2021.08.31. között nyújthatóak be elektronikusan, ügyfélkapun keresztül vagy postai úton az ügyfél lakóhelye/székhelye szerinti illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályára (Csongrád-Csanád megye esetén a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályára).

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki mezőgazdasági üzemének méretét a 2020. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte.

Fontos, hogy a támogatást nyert fiatal gazdák a maradék 10% lehívására vonatkozó kifizetési kérelmeiket legkésőbb a működtetési időszakot (5. év) követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig benyújtsák, ugyanis annak elmulasztása esetén az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik!

A kifizetési kérelemhez kapcsolódó Kincstár közlemény, a benyújtandó nyomtatványok és a kitöltési útmutató az alábbi linken érhető el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/36-2021-v-21-szamu-kincstar-kozlemeny