Mezőgazdasági hírek

Május 15-ig nyilatkozniuk kell az állattartóknak

2020. május 8., péntek
A hatékony járványügyi intézkedések előfeltétele, hogy a hatóság pontos információval rendelkezzen minden állatról, azaz tudja, hogy egy adott tenyészetben hány állatot tartanak. A több tartási hellyel rendelkező állattartóknak legkésőbb 2020. május 15-ig kell nyilatkozniuk a pontos adatokról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal e célra létrehozott elektronikus felületén.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja tagjainak figyelmét, hogy azok a gazdálkodók, akik a Tenyészet Információs Rendszerben egy tenyészetkód alatt több tartási hellyel is rendelkeznek, kötelesek nyilatkozni 2020. május 15-ig arról, hogy melyik tartási helyen milyen egyedi azonosítóval jelölt állatok tartózkodnak, illetve az egyedi azonosítóval nem rendelkező fajok esetében a létszám adatokról – írja a nak.hu.

Meg kell jelölniük azt is, hogy a tartási helyek közül melyik maradjon az eddigi tenyészetkódhoz rendelve, és melyik tartási hely, vagy helyek kapjanak új tenyészetkódot.

A NÉBIH mind a 6000 körüli érintett számára értesítést küldött a teendőkről. Az önálló tenyészetek tartói saját jogon, vagy meghatalmazottjuk által tudják az adatszolgáltatást teljesíteni, a megyei körzetbe sorolt tenyészetek esetében a kapcsolattartó állatorvos jogosult a „1418 Komplex bizonylat” elektronikus generálására, és benyújtására. A NAK minden gazdálkodó számára javasolja a bizonylat elektronikus beadását, tekintettel arra, hogy a felületen ellenőrzések futnak, és így elkerülhető a hibás kitöltés, gyorsan elvégezhető az ügyintézés, valamint a rendszer azonnal generálja az új tenyészetkódot, vagy kódokat a megmaradó tartási helyekhez.

A NAK néhány gyakorlatban megfontolandó észrevételt szeretne tenni az eddigi tapasztalatok, felvetődött kérdések alapján:

  • Javasolják, hogy azokon a tartási helyeken, ahol a valóságban nem tartózkodik egyetlen egyed sem az érintett állatfajból, ott szüntessék meg a tartás vége rovat kitöltésével az állattartást.
  • Az anyatehéntartás támogatásban érintettek lehetőleg az egységes kérelem benyújtását megelőzően adják be az „1418 Komplex bizonylatot”, annak érdekében, hogy az EK-felületen a tenyészetkódok rögzítése az érintett jogcímek esetében már a valós állapotnak megfelelően történjen, korábban benyújtott egységes kérelem esetén a változást 15 napon belül be kell jelenteni a Magyar Államkincstár felé elektronikus úton (új tenyészetek)
  • Anyajuhtartás támogatás esetében a birtokon tartási időszak alatt történt új tenyészet bevonása esetén szintén 15 napos határidővel köteles a támogatást igénylő bejelentést tenni a MÁK felé.
  • A tejhasznútehén-tartás támogatás, és a hízottbika-tartás támogatás jogcímet nem érinti a „Komplex bizonylat” benyújtásának időpontja, mivel a feltételek teljesítése mindkét esetben 2020. 03. 31-el lezárult.
  • A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás idei kifizetési kérelmét a tenyészetben 2019. 05. 01. és 2020. 04. 30. között tartózkodó egyedek alapján lehet benyújtani, ezért az érintett gazdálkodók számára a május elején történő nyilatkozattétel javasolt az „1418 Komplex bizonylaton”, mivel így az új tenyészet bevonása nem érinti a 2020. évi kifizetés-igénylést.
  • A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásra jogosult gazdálkodóknak az új tenyészet bevonásának napjától (új tenyészetkód NÉBIH általi generálása) számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár felé elektronikus úton változás bejelentés keretén belül be kell jelenteniük a tenyészeteket.

A részletes tájékoztató és az eljárásrendek megtalálhatók a NÉBIH honlapján.

Forrás: magyarmezogazdasag.hu