Mezőgazdasági hírek

Komoly támogatást kaphat most sok magyar termelő: itt vannak a részletek

2023. április 24., hétfő

Új állatjóléti támogatás igénylésére nyílik lehetőség a tejágazat szereplői számára, amelyet 2023.05.01. és 2023.05.31. között szükséges benyújtani a Magyar Államkincstár elektronikus kérelemkezelő felületén. A megvalósítási időszak alatt két mérföldkő tervezhető, 2023.05.01.-2024.04.30. és 2024.05.01.-2024.12.31. időtartamra. A kifizetési kérelmeket a 2024. és a 2025. évi egységes kérelem keretében lehetséges beadni.

A kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek a következők:

 • A támogatást igénylő által tartott nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák után 20 hónapon keresztül, gazdálkodási évente állategységenként (továbbiakban: ÁE) meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a Felhívásban meghatározott kötelezettséget vállalja és azoknak eleget tesz.
 • A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll.
 • Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető.
 • Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól függetlenül igényelhetők, azonban a kiegészítő támogatások igénybevétele nem kötelező.
 • A támogatást igénylő köteles a Felhívásban meghatározott kötelezettségeket a teljes támogatási időszak alatt betartani.
 • Támogatás illeti meg a támogatást igénylőt a vállalt kötelezettségek betartása miatt keletkező tranzakciós költségek megtérítésére, amelyet a támogatást igénylő az adott évi kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg igényelhet, amennyiben a támogatói okirata alapján erre jogosult.
 • A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek megfelelő támogatható állategyed.A támogatást igénylő vállalását a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható nőivarú tejtermelő szarvasmarha állatlétszám alapján teszi meg. (2023.05.01. napon a szarvasmarha ENAR szerint a tenyészeteiben megtalálható nőivarú borjú, üsző, tehén összesített darabszáma).

A kötelezettségvállalások részletes leírása a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében található – írja a NAK.

Alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:

a) Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk

b) pontjának „nagyobb férőhelyszükséglet” előírása keretében, a tartási helyen négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható.b) Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása a tejtermelő szarvasmarhák naponta legalább két alkalommal történő ellenőrzésével.

c) Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása csülökápolás biztosításával.

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:

a) Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk c) pontjának „kijárás a szabadba” előírása legeltetés biztosításával.

b) Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „az állattartás természetes igényeivel összhangban lévő víz- és takarmányellátás ” előírása megfelelő víz és megfelelő takarmányozás biztosításával.

A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a következő igazolások, dokumentumok beszerzése elengedhetetlen, amelyeket a pontozás érdekében a benyújtáskor a felületen csatolni szükséges:

 • Igazolás a tenyésztőszervezeti tagságról, vagy Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tagságról (bármelyik megfelelő, 15 pontot ér).
 • Igazolás a termelői csoport tagságról (15 pont). Egyes termelői csoportok a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács társult tagjai, így az ő esetükben a Szakmaközi Szervezeti tagság igazolás is kiadásra kerül a Terméktanács által.
 • Végzettséget igazoló okirat, és munkáltatói igazolás, vagy társasági szerződés (középfok 10 pont, felsőfok 15 pont).
 • A széna etetést (takarmányozási kötelezettség) a benyújtásra kialakított felületen kell vállalni a korábbi éveknek megfelelően.
 • A legeltetésről (természetes körülmények biztosítása 15 pont) is a felületen szükséges nyilatkozni (ehhez a 2023. évi SAPS-ban legalább 1 ha állandó, vagy ideiglenes gyep szükséges, amely legeltetettnek van bejelentve).
 • Ökológiai gazdálkodás igazolásához az igazoló szervezettel kötött szerződést kell feltölteni (10 pont).Minőségrendszerekben történő részvétel (5 pont).
 • Fiatal mezőgazdasági termelő (a 2023. évi egységes kérelem alapján vizsgálják, 10 pont).
 • Az igénylésre kerülő nőivarú állatlétszámról a szarvasmarha ENAR adatai alapján kell nyilatkozni.

Az állatjóléti megfelelősségről a MÁK a megyei kormányhivataloktól fog bekérni adatokat, erről nem szükséges igazolást kérni, nem kell csatolni. Természetesen az összes dokumentum május folyamán is beszerezhető, hiszen a benyújtási határidő a hónap vége. Nagyon fontos azonban, hogy minden feltételnek fenn kell állnia a program kezdetekor 2023.05.01. napon, mivel a korábbi pályázat tapasztalatai alapján a MÁK nem fogad el ezt követően történt belépést, szerződést, munkaszerződést. A várható Támogatás mértéke az alábbi táblázatban látható:

Forrás: NAK
Forrás: NAK

A 2016-2022 közötti támogatási összegek jelentősen növekedtek, de már az előző, VP3-14.1.1.-16 program utolsó 12 hónapjára (2022.05.01.-2023.04.30.) vonatkozóan 2023-ban benyújtásra kerülő kifizetési kérelmek esetében is az emelt finanszírozás érvényesül. A tehenek esetében az állatsűrűségre vonatkozó állategységenkénti támogatás 79-ről 156 euróra, a borjak és üszők esetében 25-ről 94 euróra növekszik, utóbbiak vonatkozásában figyelembe véve a 0,4 és 0,6 szorzót. A gondozói felügyelet ellentételezése 5-ről 8, a fejési technológiára és prevencióra igényelhető támogatás pedig 4 euróról 11 euróra emelkedik.

A kiegészítő támogatások közül a természetes körülmények biztosításának vállalásakor (legeltetés) 12 euróról hétszeresére, 85 euróra ugrik az egy állategységre jutó támogatás mértéke. A takarmányozásra vonatkozó kötelezettségre eső finanszírozás minimális mértékben változik, 20-ról 21 euróra nő. A tranzakciós költségek mértéke megegyezik az előző programban alkalmazott térítéssel. Minden tej- és kettőshasznú szarvasmarha tartót, aki tejtermeléssel foglalkozik, arra bíztatunk, hogy vegyen részt a pályázatban, hiszen 75-80 ezer forintos támogatási összeghez juthat hozzá tehenenként évente, amellett, hogy a borjakra körülbelül 20 ezer, az üszőkre pedig 30 ezer forint kedvezményre lehet jogosult a tenyészetben és a korcsoportban eltöltött idő arányában. A támogatási kérelem benyújtására alkalmas felület MÁK által történő megnyitását követően a legfontosabb teendőkről, az addig felmerülő kérdésekről tájékoztatást nyújtunk május első hetében.

Forrás: agrarszektor.hu