Mezőgazdasági hírek

Kifizetési kérelmet adhatnak be a fiatal gazdák

2019. május 10., péntek

Fiatal gazdák figyelem, újabb határidő közeleg! Ezúttal a 2012-ben induló nyertes fiataloknak van fontos kötelezettségük!

A 2012. július 16. és augusztus 16. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan a támogatást elnyerő fiatal gazdák a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10 százalékának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben a 2018. évben eleget tettek az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek, olvasható a NAK honlapján.

A támogatási összeg fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente május 1. és 31. között, de legkésőbb a működtetési időszak ötödik követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség. A támogatási összeg fennmaradó 10 százalékára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki mezőgazdasági üzemének méretét a 2018. évben a működtetési időszak negyedik évére vállalt EUME méretre növelte.

A kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél választása szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül vagy az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal agrár- és vidékfejlesztést támogató főosztályához, Csongrád megye esetén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához postai úton kell benyújtani egy példányban. Postai benyújtás esetén a benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasolt a küldeményt tértivevényes küldemény formájában adja postára. Elektronikus benyújtás esetén a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül érhető el ügyfélkapus bejelentkezést követően. Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.

Benyújtandó dokumentumok, nyomtatványok listája itt érhető el. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az 5. számú melléklet tartalmazza a kifizetési kérelem nyomtatványainak kitöltési útmutatóját, érdemes ennek átolvasása után nekikezdeni a kitöltésnek.

 

Forrás: agraragazat.hu