KERTÉSZEK GÉPBESZERZÉSÉT TÁMOGATJÁK

0 – 25 MILLIÓ FORINT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS

Kertészeknek kertészeti üzemek megújítására

MIRE ADJÁK?

  • Maximum 83 KW teljesítményű traktor (Maximum 10 millió forint támogatás)
  • Munkagép
  • Betakarító, önjáró betakarítógép
  • Szüretelő, szedő gépek
  • Üzemen belüli anyagmozgatás gépei

KINEK ADJÁK?

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik (a felhívás 5. számú melléklet II. táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre vonatkozó üzemméret szerint). (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 5. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók)

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében az üzemméret meghatározása szempontjából az alábbiak kerülnek figyelembe vételre a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:

Felhívjuk a figyelmet, hogy ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthat be!

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést és az igazolt üzemméret vonatkozásában a legalább 50%-os kertészeti arány meglétét. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

EZ A PÁLYÁZAT INDULÓ GAZDASÁGOK SZÁMÁRA SAJNOS NEM ALKALMAS. KÉRJÜK CSAK AKKOR JELENTKEZZEN, HA VAN LEZÁRT ÜZLETI ÉVE, 6000 € STÉ FELETTI ÜZEMMÉRETE ÉS ÜZEMMÉRETÉNEK LEGALÁBB 50 %-A KERTÉSZETBŐL SZÁRMAZIK.

Bizonytalan az üzemméretében? Töltse le kalkulátorunkat és számítsa ki üzemméretét!

KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! 4 MUNKANAPON BELÜL VISSZAHÍVJUK

Adja meg adatait az alábbi űrlapon!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]