Július havi szaktanácsadás hírlevél

Aktualitások az aszálykár bejelentésben

            Aszálykárról a kárenyhítési rendszer szempontjából akkor beszélhetünk, ha az aszály bekövetkezett, és ez bizonyíthatóan az érintett növénykultúra hozamcsökkenését okozta, melyet megyei kormányhivatal (mint agrárkár-megállapító szerv) igazol.

Az aszálykár-bejelentéseket a károsodás növényen történő első észlelését követő 15 napon belül, de legkésőbb szeptember 30-ig lehet bejelenteni.

                Ezen határidőt módosíthatja a betakarítás, valamint a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj előkészítés ténye/terve. Ebben az esetben a kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás, vagy más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj előkészítés előtt 15 nappal kell megtenni.

Kárenyhítő juttatásra az a gazdálkodó jogosult aki megfelel az alábbi feltételeknek

– az adott kultúrában, üzemi szinten 30 %-ot meghaladó mértékű hozamkiesést okozott

-az adott kultúrában üzemi szinten 15 %-ot meghaladó mértékű hozamérték csökkenést szenvedett el.

-az aszálykár ténye határidőben bejelentésre került, és az agrárkár-megállapító szerv igazolta a hozamkiesés tényét

– a termelő a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig maradéktalanul megfizeti,
– a termelő által aszálykárra bejelentett terület az agrárminiszter aszályhelyzetről szóló, szeptember 30-a után kiadott éves közleményében  (amely a teljes tárgyévi vegetációs időszak vonatkozásában tartalmazza mindazon területeket, ahol aszály volt megfigyelhető) szerepel, valamint
– a termelő a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét november 30-ig benyújtja

Amennyiben az aszállyal érintett károsodott kultúra búza, kukorica, őszi árpa, napraforgó vagy őszi káposztarepce, a bejelentéskor az alábbi adatok megadása is kötelező:

  • vetés időpontja
  • kijuttatott N, P, K hatóanyag
  • első műtrágyázás, illetve a szerves trágyázás időpontja
  • vetés időpontja, tőszám (db/ha)
  • öntözés időpontja és dózisa.

Amennyiben az adott kultúra szaporítóanyag célra került előállításra, abban az esetben kötelező ennek tényét jelölni a felületen, valamint megadni a vetés bejelentési bizonylat sorszámát. Kárenyhítési szempontból akkor kerül figyelembe vételre, amennyiben a gazdálkodó a terület vonatkozásában a vetőmag-előállítást a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet alapján végzi.

A benyújtáshoz kérje szaktanácsadója segítségét.

Ökológiai másodvetés szabályai

-Az ökológiai másodvetés minimum két faj keverékéből kell álljon

-A tényleges vetést követően 15 napon belül be kell jelenteni az egységes kérelem felületén

-legkésőbb október 1-ig el kell vetni

-Minimum 60 napig jelen kell legyen a megjelölt földterületen

– vetéstől a leforgatásig ezeken a területeken tilos a növényvédőszer használata, beleértve a csávázószert is

– Nemcsak a vetést, hanem a beforgatást is be kell jelenteni a kérelem felületén, 15 napon belül

A vetést nem kötelező a kérelemben megadott táblákon elvégezni, eltérő helyen is megvalósulhat, de figyelemmel kell lenni arra, hogy annak nagysága csökkenhet (figyelembe véve az 5% EFA határt), azonban nem növekedhet.

Ha esetleg nagyobb területen kerül megvalósításra, a fennmaradó részt „hagyományos másodvetés”-ként kell jelölni az egységes kérelem felületén.

A benyújtáshoz kérje szaktanácsadója segítségét.

AKG bejelentés köteles műveletek

Az AKG vállalások teljesítése során a középmélylazítás, a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal a területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba, zöldtrágyázás és istállótrágyázás esetében a teljesítés abban az esetben került elfogadásra , ha a művelet elvégzését követően, 15 napon belül bejelentésre kerül az Államkincstár felé.

A jelentés során a következő adatokat kell megadni:

  • A főnövény betakarítás ideje
  • A bejelentés köteles művelet elvégzésének ideje
  • Másodvetés esetén, a másodvetésre kerülő növény/növények

A zöldtrágyázás során a következő szabályokat kell betartani:

– legkésőbb október 1-ig el kell vetni

– Minimum 60 napig jelen kell legyen a megjelölt földterületen

– vetéstől a leforgatásig ezeken a területeken tilos a növényvédőszer használata, beleértve a csávázószert is

– Nemcsak a vetést, hanem a beforgatást is be kell jelenteni a kérelem felületén, 15 napon belül

– Amennyiben a gazdálkodód vállalta, hogy fémzárolt vetőmagot használ, az a zöldtrágya növényekre is vonatkozik.

A benyújtáshoz kérje szaktanácsadója segítségét.

Tenyészkoca állatjóléti támogatás 2022/2023 támogatási év I. negyedévre vonatkozó kifizetési kérelem.

A kifizetési kérelmet 2022.07.01 és 2022.08.01 között lehet benyújtani, a támogatási évre jóváhagyott tevékenységek tekintetében.

A kifizetési kérelemhez csatolni kell a járási hivatal igazolását, valamint a sertéságazati területi felelős által kiállított, az adott negyedévre vonatkozó igazolásokat. Valamint az egyes tevékenységek esetében előírt dokumentumokat.

Támogatás mértéke:

Tevékenység megnevezéseTámogatás mértéke tárgynegyedévenként (Ft/állategység)
Nagyobb férőhely biztosítása12 000
Az előírt mikroklíma paraméterektől jobb értékek biztosítása1 900
A kártevők okozta szennyeződések megakadályozása2 200
Megnövelt fényerő biztosítása1 740
Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása1 450

 A benyújtáshoz kérje szaktanácsadója segítségét.

Sertés állatjóléti támogatás 2022 II. negyedévi kifizetés kérelem

Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik a 2022-es évre a támogatási kérelemnek helyt adó határozattal. A kifizetési kérelmet 2022.07.01 és 2022.08.01 között lehet benyújtani

Kifizetési kérelmet a támogatási kérelemben megjelölt tevékenységek esetében lehet benyújtani. A kifizetési kérelem a 2022.04.01. és 2022.06.30 között értékesített vágósertés és tenyészkoca süldők után igényelhető. A kifizetési kérelemhez csatolni kell az értékesítésről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolatát, tenyésztésre értékesített tenyészkoca süldők esetében a tenyésztőszervezet igazolását, a járási hivatal igazolását, a sertés ágazati területi felelős igazolását, valamint az egyes tevékenységeknél előírt igazolásokat.

Támogatás mértéke:

Jogcím megnevezéseTámogatás mértéke (Ft/állategység)
az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely1 725
A tartási rendszerben természetes feltétel biztosítása492
A verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek,1 640
Almozás biztosítása956
Megfelelő mikroklíma biztosítása1 490

A kifizetési kérelem benyújtásához kérjen segítséget szaktanácsadójától.