Mezőgazdasági hírek

Jótanácsok az AKG kifizetésekhez

2020. április 14., kedd

Az Egységes Kérelem beadása múlt héten indult hazánkban. A koronavírus okozta megváltozott gazdasági, piaci körülmények miatt, most még inkább előtérbe kerül a kérelmek precíz elkészítése és benyújtása. A támogatások teljes összege a jogosultak számára csak így biztosított. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózata és az Agrárközösség szaktanácsadói a körülményekhez alkalmazkodva a kormány által előírt óvintézkedéseket maximálisan betartva állnak a gazdák rendelkezésére online és telefonon.

A 2014-2020-as ciklus utolsó évében járunk és fel kell készülnünk arra – az elhúzódó nemzetgazdasági és közös agrárpolitikai tárgyalások miatt-, hogy legalább 1 átmeneti év lesz az új vidékfejlesztési program kezdetéig.

A jelenlegi ciklusban a legtöbb forrás és legnépszerűbb intézkedés az agrár-környezetgazdálkodás és ökológiai gazdálkodás (AKG/ÖKO) programok voltak, melyek hozzájárulnak a klímavédelmi és fenntartható gazdálkodási módszerek kialakításához. Hazánkban AKG-ban jelenleg több, mint 610 ezer hektárt, biogazdálkodásban több, mint 250 ezer hektárt tartanak számon, ebből az Agrárközösség közel 25 ezer hektárt szaktanácsol, aminek körülbelül a harmadát a Kalocsa környéki termőföldek teszik ki.

A Green Deal értelmében 2020 után a környezetvédelmi szempontok tovább erősödhetnek.  Első körben 2015-ben lehetett pályázni az 5 éves célprogramokban való részvételre, ami 2016 január 1-tól 2020 december 31-ig tart(ana), várhatóan ezt fogják kitolni a döntéshozók. Szeretném felhívni a gazdálkodók figyelmét néhány fontos tudnivalóra a szankciók és levonások megelőzése érdekében az ügyfeleim és saját családi gazdálkodásunk tapasztalata alapján.

 • kötelező képzés: a célprogramhoz – ahogy általában a pályázatokhoz is- egy napos kötelező, térítésmentes képzések tartoznak az 5 év alatt. Aki már elvégezte a képzést már eleget tett a pályázati kiírásnak. A NAK folyamatosan hirdeti meg országosan és Bács megyében is a képzéseket. Kalocsa környékén is több kiírás várható még. Az Agrárközösség továbbra is a NAK Nonprofit Kft. képzéseit ajánlja a gazdáknak.
 • földhasználat: az idén év végéig tart(ana) az AKG célprogram, ahol minden egyes napra kell, hogy legyen a gazdálkodónak jogszerű földhasználata. A javaslatom az a gazdák felé, hogy egy, de inkább kettő átmeneti évvel kalkuláljanak, és ez alapján intézzék a bérleti szerződések meghosszabbításait.
 • területek elkülönítése: az irányító hatóság folyamatosan monitoringozza a földterületeket és okvetlenül oda kell figyelni az egybeművelt területek elkerülésére. Ha az AKG-ban szereplő gazdálkodó szomszédja is azonos kultúrát termeszt – a célprogramban szerepléstől függetlenül – az elkülönítés szabályait kötelezően be kell tartani:
  • eltérő kultúra
  • eltérő növényfejlettségi állapot
  • ültetvénynél jelölőkaró a közös sarokpontoknál
  • szántó esetében min. 60 cm-es sáv, vagy 1-2 sortáv (mi a kukoricát, napraforgót 76 cm-re, repcét 24 cm-re, őszi gabonát 12 cm-es sortávra vetjük. Ezen távolságok kétszeresét, ha betartjuk az elkülönítésénél, már elkerüljük a szankcionálást.)
  • gyepgazdálkodásnál és évelő szálas takarmánynövényeknél, minden esetben minden sarok és törésponton T-ülőfa elhelyezése.
 • az AKG-ban minden lemért és jogosult terület töréspontját tájba illeszkedő módon jelölni kell. Ezek elmaradása ellenőrzéskor figyelmeztetéssel, 1-5 %-os szankcionálással jár, a kötelezettségvállalással érintett területnél (KET).
 • területmérési jegyzőkönyvek megőrzése

Az Egységes Kérelem idei újításai között szerepel, hogy közvetlenül megtekinthetők a célprogramra vonatkozó támogatói okiratok, ezáltal rögtön ellenőrizhetők a beadáskor megjelölt vállalások (alap + választott). A teljesség igénye nélkül emelnék ki néhányat, ami természetesen gazdálkodónként változik:

 • trágyázás(ok): istálló-, baktérium-, zöldtrágyázás elvégzése
 • talajmintavételezés és akkreditált laborban történő bevizsgálás: alap -, vagy bővített kiértékelés 5 évenként 5 hektáronként, minimum 20 cm mélyről.
 • vetésszerkezeti vállalások: 15% + 5% szálas pillangós takarmánynövények + vegyszermentes zöldugar területek megléte.

Érdemes tehát az aktív névjegyzéki szaktanácsadók és a falugazdász hálózat segítségét igénybe venni az Egységes Kérelmek beadásánál is, mert a gazdálkodó sok esetben nem rendelkezik aktuális, naprakész információval és ezzel csak akkor szembesül, amikor a hiányos/helytelen beadás után kevesebb támogatás landol a bankszámláján.

 

Kalocsa, 2020 április                                                                                                        Szigeti Tamás