Mezőgazdasági hírek

Január 31. Gazdálkodási napló (webGN) beküldési határideje. Mit kell tudnunk róla?

2020. január 6., hétfő

A gazdálkodási naplót január 1. és január 31. között kell beküldeni.

A határidő jogvesztő, azaz január 31. 24.00 óra után nincs lehetőség az adatszolgáltatás pótlására.

 

Kinek kell gazdálkodási naplót beküldenie?

A gazdálkodási napló pályázati felhívásokban meghatározott adattartalmát (Web-GN) az alábbi támogatási programok esetén kell elektronikusan ügyfélkapun keresztül beküldeni a NÉBIH részére:

  1. agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG)
  2. ökológiai gazdálkodás támogatása (ÖKO)
  3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramja
  4. NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
  5. kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT)
  6. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
  7. Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások: tartós zöldugar telepítés, gyeptelepítés, méhlegelő telepítés

Milyen jogkövetkezményekkel jár, amennyiben elmulasztjuk a webGN beküldését?

A VP AKG és ÖKO esetében, amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget a gazdálkodási napló vezetésére vonatkozó kötelezettségének, a kedvezményezett adott évi kifizetési kérelme elutasításra kerül. Ha a kedvezményezett a gazdálkodási naplót hiányosan vagy nem valós adattartalommal vezeti, úgy az érintett évre jutó támogatási összeg 1%-ára nem jogosult. Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget a tápanyag-gazdálkodási terv meghatározott adattartalmának benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy a földhasználati kategóriára az érintett évre jutó támogatási összeg 15%-ára nem jogosult.

A VP ÖKO jogcímnél, amennyiben a kedvezményezett a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre (a továbbiakban: KET) nem készíti el a megadott határidőig a tápanyag-gazdálkodási tervet, akkor a KET-re az adott évi támogatás 5%-ra nem jogosult.

A Natura 2000 és THÉT esetében, amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a gazdálkodási napló vezetésére vonatkozó kötelezettségnek, akkor az adott évre vonatkozó támogatás 20%-kal csökkentve kerül kifizetésre.

Ha a támogatást igénylő a gazdálkodási naplót hiányosan vagy nem valós adattartalommal vezeti, akkor az érintett évre jutó támogatási összeg 5%-ára nem jogosult.

Vízvédelmi és élőhelyfejlesztési nem termelő beruházások esetében, amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a Gazdálkodási Napló vezetésére vonatkozó kötelezettségnek, akkor a támogatási összeg 20%-kal csökkentve kerül kifizetésre, vagy a már kifizetett támogatás 20%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint köteles visszafizetni.

Ha a támogatást igénylő a Gazdálkodási Naplót hiányosan vagy nem valós adattartalommal vezeti, akkor a támogatási összeg 5%-ára nem jogosult, vagy a már kifizetett támogatás 5%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint köteles visszafizetni.

Egységesen a fenti jogcímek mindegyikére vonatkozik, amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a gazdálkodási napló adott jogcímre meghatározott adatainak benyújtására vonatkozó kötelezettségének (web-GN), akkor az adott évre vonatkozó támogatás 15%-kal csökkentve kerül kifizetésre.

Forrás: agrotrend.hu