Mezőgazdasági hírek

Íme a végleges pályázati felhívás feldolgozó üzemek fejlesztéséhez

2024. június 21., péntek

Elkészült a végleges pályázati felhívás a feldolgozó üzemek fejlesztésére vonatkozóan. A konkrét dátumok és feltételek az alábbi összefoglalóban olvashatóak.

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

A KAP-RD04a-RD04b-2-24 felhívás célja a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értéknövelésének elősegítése, valamint a piacra jutást támogató technológiai fejlesztések megvalósítása. A “Feldolgozó üzemeg fejlesztésének támogatása” magas hozzáadott értékű termékek előállítására, versenyképesebb vállalati és termelési struktúrák kialakítására, valamint energia-önellátás növelésére és környezetbarát technológiák alkalmazására irányul.

A pályázatot olyan vállalkozások nyújthatják be, amelyek Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térség területén rendelkeznek székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek. Lehetőség van kollektív beruházások keretében is pályázni, amit termelői csoportok, szervezetek vagy szövetkezetek valósíthatnak meg.

A támogatási kérelmek benyújtása 2024. augusztus 13-tól kezdődően négy szakaszban történhet:

2024. augusztus 13-26.

2024. augusztus 27. – szeptember 9.

2025. március 11-24.

2025. április 29. – május 12.

A célterületek közé tartozik a mezőgazdasági termékek értéknövelése és a piacra jutást segítő technológiai fejlesztések, valamint zöld beruházások támogatása. Az első célterület a mezőgazdasági termékek értéknövelésére és technológiai fejlesztésére fókuszál, ideértve az élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztését. Az ehhez kapcsolódó beruházások új eszközök és technológiai rendszerek beszerzését, minőségbiztosítási és anyagmozgatási eszközök beszerzését, valamint építési és korszerűsítési munkálatokat foglalnak magukban.

A második célterület a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatását célozza, különös tekintettel az energiahatékonyság fokozására és a megújuló energiaforrások hasznosítására. Az energiahatékonyság javítása érdekében az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési és világítási rendszerek korszerűsítése, valamint energiatakarékos technológiák kiépítése kerül előtérbe. A megújuló energiaforrásokat alkalmazó beruházások között szerepelnek a napkollektorok, biomassza alapú rendszerek, geotermikus energia, biogáz termelés, napelemes rendszerek és szélenergia alkalmazása.

A támogatási kérelem benyújtását követően a kedvezményezetteknek legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésükre a művelet fizikai befejezésére. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 200 millió forint, míg a támogatás intenzitása a célterülettől függően változik, az alap támogatási intenzitás az összes elszámolható költség 50%-a, egyes esetekben pedig 70%-a. Az előleg igénylése a támogatási összeg 25%-áig, de legfeljebb 50 millió forintig lehetséges.

A kifizetési kérelmek benyújtására több szakaszban van lehetőség, a támogatás teljes összegével történő elszámolás határideje a támogatási okirat véglegessé válásától számított 24 hónap utolsó napja. A pályázat célja, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és piacra jutásának elősegítése érdekében hozzájáruljon a hazai élelmiszer-feldolgozó ipar versenyképességének növeléséhez, az energiahatékonyság javításához és a megújuló energiaforrások elterjedéséhez.

Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása

A “Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása” című felhívás célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésének, piacra jutásának és az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése. A támogatás olyan nagyobb léptékű fejlesztésekre irányul, amelyek versenyképesebb vállalati és termelési struktúrák kialakítását, valamint energia-önellátás növelését és környezetbarát technológiák alkalmazását célozzák.

A pályázatot minden olyan vállalkozás benyújthatja, amely Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térség területén rendelkezik székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezik. Lehetőség van kollektív beruházásokra is, amelyeket termelői csoportok, szervezetek vagy szövetkezetek valósíthatnak meg.

A támogatási kérelmek benyújtása 2024. szeptember 17-től kezdődően négy szakaszban történhet:

2024. szeptember 17-30.

2024. október 1-14.

2025. április 15-28.

2025. április 29. -május 12.

A támogatás nem igényelhető a kérelem benyújtása előtt megkezdett műveletekhez. A kedvezményezett saját felelősségére kezdheti meg a műveletet a kérelem benyújtása után.

A felhívás két fő célterületet határoz meg. Az első célterület a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztéseket támogatja, ideértve az élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztését. Ezen belül támogatják új eszközök és technológiai rendszerek beszerzését, minőségbiztosítási és anyagmozgatási eszközök beszerzését, építési és korszerűsítési munkálatokat, valamint áruszállításra használható járművek beszerzését.

A második célterület a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházásokat támogatja, különös tekintettel az energiahatékonyság fokozására és a megújuló energiaforrások hasznosítására. Itt a támogatás az épületek hőtechnikai adottságainak javítására, fűtési, hűtési és világítási rendszerek korszerűsítésére, valamint energiatakarékos technológiák kiépítésére irányul. Támogatják továbbá napkollektorok, biomassza alapú rendszerek, geotermikus energia, biogáz termelés, napelemes rendszerek és szélenergia alkalmazását.

A művelet befejezésére a támogatási okirat véglegessé válását követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A záró kifizetési kérelem elfogadásától számítva a kedvezményezett fenntartási kötelezettsége 5 évig tart.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 200 millió forint, az első célterületen maximum 5 milliárd forint, a második célterületen maximum 1 milliárd forint. Több célterületre irányuló kérelem esetén az igényelhető támogatás együttesen maximum 5 milliárd forint lehet. A támogatás intenzitása az első célterületen és a második célterület energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységeknél az összes elszámolható költség 50%-a, míg a megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló technológiák esetében 70%-a. Az ökológiai minősítéssel rendelkező termékeket előállító kedvezményezettek és a kollektív módon megvalósuló beruházások esetében az alaptámogatáshoz képest 10%-kal megemelt támogatási intenzitás érvényesíthető.

Előleg igényelhető a támogatási összeg legfeljebb 25%-áig, maximum 500 millió forintig. Az előleget a művelet megvalósítására kell felhasználni, és az igénylést követő első kifizetési kérelemben teljes összegével el kell számolni. A kedvezményezett legalább egy, legfeljebb négy kifizetési kérelmet és egy záró kifizetési kérelmet nyújthat be. Az első kifizetési kérelem benyújtása a támogatási döntés véglegessé válásától számított 12 hónapon belül, az előleggel történő elszámolás pedig a teljes összeg felhasználásával történik. A második kifizetési kérelem 24 hónapon belül, a harmadik pedig 36 hónapon belül nyújtható be, a támogatás intenzitásának megfelelően.