Mezőgazdasági hírek

Így lehet ma drónnal dolgozni Magyarországon

2022. október 19., szerda

Napjainkban ugrásszerűen növekszik a drónfelhasználók száma, ami nem véletlen – egyre
közelebb és közelebb kerülünk ugyanis ahhoz, hogy Magyarországon minden drónozni vágyó
jogszabálynak megfelelően tudjon műveletet végrehajtani.
A pilóta nélküli légijárművek (UAV) adta rendkívül széles lehetőségeknek köszönhetően nem
csak a mezőgazdaságban, de más ipari feladatokban is egyre többen támaszkodnának drónos
megoldásokra. Felmerülhet azonban a kérdés: Vajon mennyire hatékony, biztonságos és
költségcsökkentő ez a technológia? És ami még fontosabb: Mik a jelenleg érvényben lévő
jogszabályi feltételek, amelyeknek meg kell felelni? Egy laikus számára valóban kihívást jelent
eligazodni a jogszabályok sorai között, így segítségül Keczer Máté, az ABZ Drone Kft.
UAS Műveleti Igazgatója ad útmutatást ezen kérdések tisztázásában.
Magyarországon a pilóta nélküli légijárművek használatára vonatkozó jogszabályok a
Bizottság (EU) 947/2019. Végrehajtási Rendeletén alapulnak.


Jelenleg a drónokkal történő műveleteket három különböző csoportba sorolhatjuk:
-Nyílt,
-Speciális,
-Engedélyköteles
A nyílt kategórián belül három alkategóriával, az A1, A2 és A3 alkategóriákkal
találkozhatunk, melyekben történő üzemeltetés, csakis a megfelelő kompetencia tanúsítvány
birtokában lehetséges.
A nyílt kategóriában végzett drónos műveletek során az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

 • A drón maximális felszálló össztömege (MTOM) nem haladhatja meg a 25 kg-ot,
 • A drón nem repülhet embertömeg felett;
 • A drónos művelet a földfelszíntől mért magassága (AGL) nem haladhatja meg a 120
  métert (kivéve akadályok átrepülésekor);
 • A drónnal végzett művelet során az üzemeltetés látótávolságon belül, vagy 1 km-es
  távolságon belül kell, hogy történjen;
 • A külső személyektől – a jogszabályban részletesen meghatározott – biztonságos
  távolságban történhet a repülés
 • A művelet során nem történik anyagkijuttatás (pl. víz)
  Ezek alapján nyílt kategóriájú művelet, amikor valaki monitoring drónnal szeretne
  felméréseket végezni gazdaságában, a külső személyektől biztonságos távolságot tartva.
  Fontos, hogy ha a drónunk maximális felszállótömege meghaladja a 120 grammot,
  rendelkezik adatrögzítővel vagy a távpilótától 100 méternél messzebb repül, a leendő
  drónpilótának további kötelességeket is teljesítenie kell. Ezek közé tartozik az UAS és az
  üzembentartó kötelező regisztrációja a Technológiai és Ipari Minisztériumnál. Ha a
  távpilóta drónjával kereskedelmi tevékenységet végez, vagy az eszköz maximális
  felszállótömege eléri a 250 grammot, akkor felelősségbiztosítási kötelezettség is fellép.

A monitoring drónokon túl a permetező drónok berobbanása a mezőgazdaságba is rendkívül
nagy kíváncsiságot ébresztett a legtöbb gazdálkodóban, azonban számos, kétkedő kérdés is
felmerült az innovatív technológiával kapcsolatban. A Nébih által megfogalmazott előírások
szerint a drónok csak akkor használhatók permetezésre, ha egy típusminősítési eljáráson
sikeresen esnek át. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) által végzett
típusminősítési vizsgálatoknak köszönhetően a légi kijuttatásra tervezett drónok ma már
rendelkeznek ezen típusminősítéssel, így nem kérdőjelezhető meg többé a technológia
hatékonysága.
Fontos megérteni, hogy a permetező drónok alkalmazásakor nem csak a légügyi hatóság,
hanem a növényvédelmi keretrendszer, azaz a Nébih által előírt feltételeknek is meg kell
felelni. A kijuttatható növényvédő szerek tekintetében már számos, drónnal történő GEP
hatékonyságvizsgálat zajlott le különböző kultúrákban, különböző hatóanyagcsoportokra
vonatkozóan, amelyek eredményeként várható, hogy a közeljövőben elérhetővé válnak
növényvédő szerek is.


Mivel a permetező drónok anyagkijuttatásra tervezettek, üzemeltetésük egy magasabb
kockázati műveleti kategóriába, a speciális kategóriába sorolandó. A speciális kategórián
belüli műveletek elvégzéséhez azonban minden esetben két engedélytípus közül az egyik
beszerzésére is szükség lesz: a műveleti engedélytípus azon pilótáknak lehet alkalmas, akik
Magyarországon belül egy előre meghatározott területen, régióban, egy előre meghatározott
eszközzel, jól meghatározható műveletet szeretnének végrehajtani, míg a könnyű UAS
üzembentartói tanúsítvány (LUC) pedig kizárólag azon jogi személyek számára lehet jó
választás, akik előre nem meghatározott helyszínen, időben szeretnének drónnal végzett
szolgáltatást végrehajtani. A megfelelő engedély beszerzése azonban még koránt sem
elegendő. Drónnal történő növényvédelmi kezelésekhez az engedély beszerzése előtt, Nébih
által akkreditált képzőintézetben kell egy ún. növényvédelmi drónpilóta, majd speciális
képzést elvégezni. Az ABZ Drone Kft az országban elsőként kapta meg az engedélyt a 127
órás képzésének elindítására, így napjainkban is intenzíven folyik az oktatás.
A képzés elkezdése azonban bemeneti feltételekhez is kötött, melyek az alábbiak:

 • Érettségi bizonyítvány,
 • B kategóriás jogosítvány (vizsga feltétele)
 • Zöldkönyves, 80 órás növényvédelmi tanfolyam elvégzése,
 • A1/A3 drónpilóta kompetencia tanúsítvány
  Összefoglalva: A permetező drónpilóták számára az alábbi feltételek teljesítése szükséges:
 • A Nébih által akkreditált képzőintézményben elvégzett növényvédelmi drónpilóta és
  speciális képzések elvégzése (a bemeneti feltételek teljesítését követően);
 • A speciális kategóriában végzett műveletek végrehajtásához szükséges műveleti vagy
  LUC engedély beszerzése;
 • Az UAS és az üzembentartó nyilvántartásba vétele;
 • Kötelező felelősségbiztosítás