Hentesüzletek támogatása

Kérjen ingyenes konzultációt

1.) A pályázati támogatás célja:

A mikrovállalkozásként működő hentesüzletek megnövekedett költségeinek részbeni finanszírozása. 

2.) A támogatás az alábbi költségekre igényelhető:

 1. a) Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül); 
 2. b) Helyiségbérlet díja; 
 3. c) Munkabér és járulékai. 

A támogatás elszámolásakor kizárólag a pályázó nevére és székhelyére, vagy nevére és a hentesüzlet címére kiállított számla fogadható el.

3.) Jogosultak köre:

 • Egyéni vállalkozók,
 • Gazdasági társaságok,

amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek: 

 • mikrovállalkozásnak minősülnek (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg); 
 • 2023. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vették, illetve bejegyeztek; 
 • tevékenységüket Magyarországon végzik; 
 • A tevékenységi körükben TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenység szerepel;
 • a 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak; 
 • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk;
 • nem állnak felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt. 

4.) Támogatás összege, mértéke

Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 3.000.000 forintig, abban az esetben, ha húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari termék készül, akkor pedig 3.500.000 forintig terjedhet.

A támogatás mértéke: 100 %

5.) A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtására 2023. február 20-án 08 óra 00 perctől 30 naptári napig, de legkésőbb 2023. március 20-án 23 óra 59 percig van lehetőség.

A pályázat részletes leírásáért kattintson ide

Az elszámolás elfogadásáról a Támogató levélben értesíti a pályázót.

Adja meg adatait az alábbi űrlapon!
[Ha van kapcsolattartója az Agrárközösségnél kérjük válassza ki a listából, ha nincs hagyja üresen]