Mezőgazdasági hírek

helyi iparűzési adó

Helyi iparűzési adó változások 2024

2024. március 27., szerda

2024-ben a helyi iparűzési adó változásai jelentős hatást gyakorolhatnak a vállalkozásokra, ösztönözve őket az innovációra és a fenntartható gazdasági növekedésre. Ezek a módosítások célja a helyi gazdaságok diverzifikálása és a kis- és középvállalkozások támogatása lehet, miközben ösztönzik a beruházásokat és a munkahely teremtést.

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Az egyéni vállalkozó 1-től 36 hónapig szüneteltetheti egyéni vállalkozói (EV) tevékenységét. A Helyi Adókról szóló tv. (Htv) szerint 2023-ban ha z EV szüneteltette a tevékenységét, akkor a szünetelés kezdetét megelőző napra záró bevallást kellett a helyi adóról beadni. Ez most úgy változott, hogy ha a szüneteltetés meghaladja az adott évben a 181 napot, akkor az adóalanyiság nem szűnik meg a szünetelő EV-nél csupán arról van szó, hogy a szünetelés kezdetét megelőző napig tart egy adóév az EV-nél és a szünetelés megszüntetésével az éven belül indulhat még egy adóév. Így mindkét adóévre bevallást kell beadni és előleget is fizetni egy éven belül.

Ennek hatályossága: 2024.01.01-től

Tételes adózást választó vállalkozás az adóévben új székhelyt, telephelyet nyit

A Htv 39. §-a értelmében a tételes adóalapot választó vállalkozó az adóelőleget évente egyszer fizeti meg, melynek összege az előző adóév adójának összegével egyezik meg. Mi van akkor, ha ez a vállalkozó egy új telephelyet nyit az adóévben? Ekkor – mindegy, hogy melyik sávot választotta az év zárásakor, mert a legmagasabb adóösszeget választva az évben a működési nap arányában meg kell határozni az adóelőleget és a bejelentkezéskor (15 napon belül a nyitást követően) be kell adni a nyomtatványt és az arányos adót meg is kell ekkor előlegként fizetni. Például 07.01-től lesz új telephely. Ekkor a naparányos működés 184/365 nap szorozva a legmagasabb adóösszeggel, ami most 8.500.000 Ft.

Ennek hatálybalépése: 2024. 01.01.

Módosult az adóhoz kapcsolódó néhány fogalom

Az EPR bevezetésével, a visszaváltási díjrendszer bevezetésével módosult bizonyos alapfogalmak meghatározása. Így az adóalap meghatározásánál használt nettó árbevétel a visszaváltási díj árbevételként elszámolt összegével csökkentett árbevétellel lesz egyenlő, az eladott áruk beszerzési értékének sem lehet része az itt elszámolt visszaváltási díj.

Ez 2024. 01.01-től lépett hatályba.

A fentiek 2024.01.01-től hatályos változások, amik ebben az évben bekövetkezhetnek, ezért ezekre évközben figyelni kell.

Törökné Rácz Erzsébet

adószakértő