Mezőgazdasági hírek

Hamarosan teljes lesz az új növényvédelmi szabályozás

2019. december 11., szerda
A napokban várható a vizsgálatköteles károsítókat és a termékek forgalmazására vonatkozó listákat is tartalmazó EU-s végrehajtási rendelet megjelenése.

A jogszabályban megjelenő mellékletek az Európai Unió 2019. december 14-től alkalmazandó növényegészségügyi rendszerének fontos pillérei lesznek, éppen ezért az általuk deklarált változásokról és a témához kapcsolódó egyéb információkról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) folyamatosan tájékoztatja honlapján az érintetteket.

Az Európai Unió új növényegészségügyi szabályozásával összefüggésben, várhatóan a napokban jelenik meg egy alapvető fontosságú, összesen 14 mellékletet tartalmazó végrehajtási rendelet, tudhattuk meg a Nébih közleményéből. Az új növényegészségügyi szabályozással kapcsolatos legutolsó információk a vállalkozók kötelezettségeinek változásaira vonatkoztak.

A hamarosan megjelenő végrehajtási rendelet egyik melléklete a harmadik országokból az Unió területére történő behozatal esetében határozza meg azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzékét, amelyek esetében növényegészségügyi bizonyítványra lesz szükség a jövőben. Egy másik melléklet az Unión belüli szállítás és forgalmazás vonatkozásában teszi majd ugyanezt.

Mindkét területen jelentős változások várhatóak. Harmadik országokból az Unió területére történő behozatalnál módosulnak többek közt az alábbi területek:

  • Az új jogszabály tartalmazza majd a 100%-ban vizsgálatköteles áruk körét, amelyek kizárólag a kijelölt határállomásokon léptethetők be az EU tagállamaiba, de magában foglalja majd a szúrópróbaszerűen vizsgálandó növények jegyzékét (pl. egyes zöldségfélék, vetőmagok), valamint a behozatali tilalom alá eső áruk listáját is.
  • Az is fontos változás lesz, a vizsgálatköteles szállítmányokért felelős vállalkozókra vonatkozó előzetes bejelentési kötelezettség, amit az EU Bizottság e célra kialakított elektronikus rendszerén (TRACES NT) keresztül bonyolíthatnak le az érintettek.

Unión belüli növényszállítás és –forgalom esetében az alábbi változásokra kell számítani:

  • A növényútlevél tartalmi követelményein túl annak formátumát is jogszabály határozza meg a jövőben.
  • Az eddigiekhez képest lényegesen bővül a növényútlevél-köteles termékek köre.
  • A jogszabály ugyanakkor engedményeket is tartalmaz: például nem szükséges növényútlevél azokban az esetekben, amikor a növényt közvetlenül a végfelhasználó részére értékesítik (kivéve, ha ez távértékesítés keretében történik).
  • A jogszabály konkretizálja a kivételes eseteket is: bizonyos növények szaporítóanyagai esetében a végfelhasználó részére történő értékesítés is növényútlevél-köteles lesz, aminek jogi szabályozása 2020 elején várható.

A Nébih arra kér minden érintettet, hogy a változások pontos megismerése érdekében folyamatosan kísérjék figyelemmel a hivatal honlapjának megfelelő aloldalán megjelenő tájékoztatókat!

Forrás: agrarszektor.hu