Mezőgazdasági hírek

Hamarosan benyújtható a tenyészkoca állatjóléti támogatási igény

2023. március 10., péntek

A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet alapján a tenyészkoca tartása során az igénylők az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére – az előírtnál nagyobb férőhely; előírtnál jobb mikroklíma paraméter értékek; kártevő- és légyirtás; megnövelt fényerő; továbbá takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására – vissza nem térítendő állami támogatást vehetnek igénybe, amennyiben vállalják a támogatott tevékenység öt éven át történő folytatását.

A támogatási kérelem kizárólag az ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Magyar Államkincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon, a 2023/2024. támogatási évre vonatkozóan

2023. március 16. 9:00:00 és 2023. március 31. 23:59:59 között tölthető ki és nyújtható be!

Csatolandó dokumentumok:

Minden esetben:

a) az állattartó telep fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal  igazolása az igénylő által – a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig – az adott tartási hely a TIR-be bejelentett tenyészkoca férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tartható tenyészkoca létszámról darabszámban kifejezve,

b) a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, az érintett termékpályán működő olyan államilag elismert termelői csoport, tenyésztő szervezet, terméktanács, szakmaközi szervezet vagy szakmai szervezet tagsági igazolása, amely nyitott tagsággal rendelkezik,

Továbbá nagyvállalkozásnak* minősülő igénylő esetén még:

c) a járási hivatal álláspontját arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

*Nagyvállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. számú mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás.

A kitöltési segédlet itt érhető el.

Forrás: agrotrend.hu