Mezőgazdasági hírek

Generációváltás kapujában a mezőgazdaság

2023. január 13., péntek

2023. január 1. napján hatályba lépett „az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény” (a továbbiakban: Törvény), amely megoldási lehetőséget kínál a nemzedékváltásra a mezőgazdaságban.  A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megbízásából készített 2020. évi Agrárcenzus felmérés adatai alapján 2020-ban a gazdaságok irányítóinak 35 százaléka volt 65 éves vagy annál idősebb, ugyanakkor csupán 10 százaléka volt 40 évnél fiatalabb. Általánosan jellemző, hogy a gazdaságok vezetői nem tudják, hogy kire bízzák a jövőben vállalkozásukat, sok esetben a gazdálkodók gyermekei teljesen más pályát választottak magunknak. A Törvény végre tisztáz néhány alapfogalmat, mint például ki lehet gazdaságátadó és ki az átvevő. 

A gazdaságátadóval szembeni követelmények: az öregségi nyugdíjkorhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező- erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott, valamint a gazdaságátadási szerződésben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld területe több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 5 éve bejegyzett földhasználója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 5 éve bejegyzett erdőgazdálkodója vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa.

A gazdaságátvevővel szembeni követelmények: a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, az 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel, és aki a gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban áll, vagy a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Fontos, hogy a gazdaságátadási szerződést közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba szükséges foglalni. A gazdaságátadási szerződés négy fő szerződéstípus szabályait tartalmazhatja: adásvétel, életjáradék, ajándékozás, tartás.

A KAP stratégiai tervben jelenleg két db beavatkozás van nevesítve, hogy a gazdaságátadást ösztönözze, a sikeres utódlási szakaszokon alapuló családi gazdaságok társadalmi és gazdasági fenntarthatóságát elősegítse.

RD07_B03_YFO_77 – Generációs megújulás, gazdaságátadási együttműködés: amely az öregségi nyugdíjkorhatár közelében lévő gazdálkodót támogatja. Az együttműködőnek a támogatási kérelem benyújtásakor gazdaságátadási szándéknyilatkozattal és projekttervvel kell rendelkezniük. Az átadni tervezett gazdaság legalább 10 ezer EUR STÉ méretű, vagy 10 ezer EUR STÉ mezőgazdasági árbevétellel rendelkezik. Amennyiben a pályázás sikeres, úgy az együttműködőknek két év áll majd rendelkezésükre, hogy gazdaságátadási szerződéssel rendelkezzenek. A gazdaság átadója az önellátásre szolgáló földterület és állatállományon kívül a teljes gazdaságot átadja az átvevőnek és az átvevő legalább 5 évig működteti a gazdaságot üzemméret csökkenése nélkül.

A beavatkozás alapján meghatározott gazdaságátadó esetében a támogatási összegek (egyösszegű költségátalány formájában):

10 000 – 50 000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 50 000 EUR

50 000 – 100 000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 60 000 EUR

100 000 EUR STÉ fölött átadott gazdaságméret 70 000 EUR

RD06_B02_YFY_75 – Generációs megújulás gazdaságátvevő támogatásával: a beavatkozás célja, hogy gazdaság átadótól átvételre kerüljön egy működő gazdaság és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok, valamint a kötelezettségek összessége. A beavatkozás a gazdaság átvevőt támogatja a gazdaság megszerzésének céljával, induló támogatás formájában. A támogatási kérelem benyújtásakor már hatályos gazdaságátadási szerződéssel szükséges rendelkezni, illetve a gazdaságátvevő a gazdaságátadónál legalább 10 évvel fiatalabb és mezőgazdasági szakirányú végzettséggel rendelkezik.  Az átvevő számára kötelező lesz a gazdaság átvételét követően élethivatásszerűen mezőgazdasági termelőtevékenységet folytatni, kötelező képzésen részt venni, és 5 évig fenntartani a projektet úgy, hogy az üzemméret nem csökken az átadáskori alá.

 Az átvevő esetében a támogatási összegek, üzemméret vagy mezőgazdasági termelésből származó árbevétel alapján:

10 000 – 50 000 EUR STÉ között 40 000 EUR

50 000 – 100 000 EUR STÉ között 70 000 EUR

100 000 EUR STÉ fölött 100 000 EUR

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent majd a korábban megszerzett szakmai gyakorlat, az átvételt menedzselő szaktanácsadóval történő együttműködés, magasabb hozzáadott értékű gazdálkodási tevékenység.

A KAP stratégiai tervben szereplő legtöbb beavatkozás várhatóan egymásra épül, így aki gazdaságot tervez átvenni, számtalan más pályázaton is sikeresen indulhat várhatóan 2023. év második felétől. Lesz pályázati lehetőség fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatására, amely várhatóan erdőgazdálkodók számára is elérhető lesz. Nagyon fontos, hogy a következő ciklusban a pályázatokon való induláshoz vegyenek igénybe szakértői segítséget, mert fontos lesz a mezőgazdasági könyvelésben való jártasság, a szaktanácsadás és a hozzáértő projektmenedzser segítsége.

A gazdaságátadás támogatása mindenféleképpen nagy segítség lesz a jelen piaci körülményeket ellensúlyozó gazdaságfejlesztésre és a tőkeszerzéshez, hogy új fiatalos lendülettel fejlődjön tovább több mezőgazdasági ágazat.