Mezőgazdasági hírek

Fontos változások léptek életbe: csak így lehet baromfit szállítani Magyarországon

2022. január 7., péntek

A tavaszi madárinfluenza kitörések után ősszel ismét több megyében megjelent a vírus Magyarországon, a járvány gyors terjedése miatt pedig rengeteg állatot kellett leölni. A járvány azóta sem csillapodott, és a napokban is újabb telepeken igazolták a vírus H5N1 altípusának jelenlétét. Éppen ezért kulcsfontosságúvá, hogy minden érintett kellően tájékozott legyen, és pontosan tisztában legyen azzal, mik a teendői. Összegyűjtöttük, miket érdemes tudni a baromfi, a tojás és a baromfihús szállításával kapcsolatban, illetve azt is, milyen korlátozások vannak jelenleg érvényben.

Ahogy azt az Agrárszektor korábban megírta, december közepéig több mint 1,5 millió baromfit kellett leölni 2021-ben Magyarországon a madárinfluenza miatt, azóta azonban újabb telepeken bukkant fel a vírus, így ez a szám mostanra jóval nagyobb lett. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól (Nébih) lapunk azt is megtudta, hogy a madárinfluenza hazai megjelenése miatt számtalan, úgynevezett harmadik ország megtiltotta a baromfihús és egyéb termékek beszállítását Magyarország teljes területéről. Úgy tűnik tehát, hogy a járvány nem csillapodik, ezért fontos, hogy minden érintett megfelelően tájékozott legyen, ezért a Nébih tematikus honlapja segítségével összegyűjtöttük, miket érdemes most tudni a baromfi, a tojás és a baromfihús szállításáról, illetve azt is, kikre, milyen korlátozások vonatkoznak jelenleg. 

Milyen korlátozások vonatkoznak a baromfi, a tojás és a baromfihús szállítására?

A védőkörzet és a megfigyelési körzet gazdaságaiból bizonyos feltételek teljesítése esetén igazgatósági engedéllyel közvetlen vágásra, kijelölt vágóhídra, kiszállítható baromfi. Ezen felül szintén több feltétel együttes teljesülése esetén a járási (hatósági) főállatorvos engedélyével kiszállítható baromfihús, étkezési tojás és keltetőtojás, illetve továbbtartásra napos baromfi és tojásrakás előtt álló baromfi is. A részletes szabályokat, a szállítási tilalmak alóli felmentés feltételeit a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 16-31. §-a tartalmazza.

Meddig maradnak hatályban a korlátozó intézkedések?

A védőkörzetben (3km) elrendelt korlátozó intézkedéseket a fertőzött gazdaság állományainak felszámolása utáni takarítást és fertőtlenítést követő 21. napon lehet legkorábban enyhíteni a megfigyelési körzetben érvényes korlátozó intézkedésekre azzal a feltétellel, hogy a védőkörzetben lévő összes gazdaság ellenőrzése megtörtént, beleértve a nem kereskedelmi célból tartott állományok ellenőrzését is. A megfigyelési körzetben (10km) elrendelt intézkedéseket 21 nap helyett legalább 30 napig kell fenntartani.

A védőkörzetben tartott baromfi-állományomat hol vágathatom le?

A gazdálkodó kérelmezheti az azonnali vágásra szánt állomány közvetlen vágásra történő kiszállításának külön engedélyezését. Ehhez a következő feltételeket kell teljesíteni: a baromfit a vágóhídra küldést megelőző 24 órán belül hatósági állatorvosi vizsgálatnak vetik alá; kedvező eredményű laboratóriumi vizsgálatok állnak rendelkezésre az állományról; az állatokat leplombált járművekben szállítják; a kijelölt vágóhíd szerinti illetékes igazgatóság írásban hozzájárul a baromfi fogadásához, az élőállatokat hatósági állatorvosnak kell fogadnia, aki elvégzi a vágás előtti vizsgálatot, majd elkülönített vágásra kerül sor. A védőkörzetből származó baromfiból nyert hús forgalmazására külön szabályok érvényesek.Védőkörzetben van egy 30 hetes tenyésztyúk állományom. Termelésben tarthatom? Ki lehet szállítani a tojásokat?

A védőkörzetben lévő állományok mindegyike hatósági vizsgálat alá kerül. Ha az állományban madárinfluenzára utaló jelek nem jelentkeznek és a járványügyi nyomozás sem vezet kedvezőtlen eredményre, az állományt tovább lehet tartani. Amikor a védőkörzet elrendelésére okot adó járványkitörést felszámolták, a fertőzött gazdaság takarításától és fertőtlenítésétől számítva eltelt 30 nap, továbbá a kérdésben szereplő gazdaság tíz kilométeres körzetében nem kerül sor újabb megállapításra, a korlátozó intézkedések feloldásra kerülnek. A járási (hatósági) főállatorvos engedélyezheti a tojások kijelölt keltetőbe való kiszállítását, ha a szülőállományt a hatósági állatorvos kedvező eredménnyel megvizsgálta, és ezekben a gazdaságokban nem áll fenn a madárinfluenza gyanúja; a keltetőtojást és csomagolását feladás előtt fertőtlenítik, valamint biztosítják e tojások visszakereshetőségét. A szállítást leplombált járművel kell végezni, a keltetőben járványvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

Mentes területről szerződtem előnevelt pulykára, beszállíthatom a megfigyelési körzetbe hízlalásra?

Alapvetően ezt tiltja a madárinfluenza elleni védekezésről szóló rendelet. Kérelmezhető felmentés, melyet bizonyos feltételek teljesítése mellett, az igazgatóság külön eljárásban engedélyezhet.

Megfigyelési körzetben van a megszokott vágóhidam, vihetem oda mentes területen lévő gazdaságomból a baromfit? Mi lesz az ott levágott baromfiállományom húsával?

Az igazgatóság a fertőződés lehetőségének kizárása esetén engedélyezheti a védőkörzeten és megfigyelési körzeten kívülről származó, azonnali levágásra szánt baromfi a megfigyelési körzeten belül található kijelölt vágóhídra történő közvetlen szállítását, és az ilyen baromfiból nyert hús ezt követő elszállítását.

Megfigyelési körzetben tömőalapanyag liba és mulard kacsa állományom. Elszállítható-e tömésre?

Alapvetően ezt tiltja a madárinfluenza elleni védekezésről szóló rendelet. Kérelmezhető felmentés, melyet bizonyos feltételek teljesítése mellett, az igazgatóság külön eljárásban engedélyezhet.

A korlátozó intézkedések ideje alatt megtarthatóak-e a tervezett madár és díszállat kiállítások?

Korlátozás alatt álló területen tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása. A korlátozás alatt nem álló területeteken a kiállítások bemutatók megtartását a járási kormányhivatalok engedélye alapján lehet megtartani, viszont az engedélyezett kiállításokra és bemutatókra korlátozás alatt álló területről fogékony fajba tartozó állat nem szállítható be.

Előnevelt fácánokat szeretnék kihelyezni vadászterületre, mi a szabálya?

A fácánok vadászterületre kihelyezése vadállomány-újratelepítésnek minősül, ami a korlátozás alatt álló területen nem lehetséges. 

Forrás: agrarszektor.hu