Mezőgazdasági hírek

Fontos változás! Itt van minden, amit az egyszerűsített öntözési vízhasználatról tudni kell

2020. január 13., hétfő

Az év elejétől hatályos jogszabályok szerint az egynyári öntözést felváltotta az egyszerűsített öntözési vízhasználat. Az egyszerűsített öntözési vízhasználat nem összekeverendő a hosszú távú öntözési vízhasználatra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedéllyel.


Mi lesz a gazdákkal 2020 után? Lesz-e idén AKG? Hol találom meg a legolcsóbb forrást a beruházásomhoz?

JEGYVÁSÁRLÁS ITT!


Egyszerűsített öntözési vízhasználat fogalma: 100 ha alatti öntözendő terület esetében olyan öntözési célú vízhasználat, amely során a vízkivétel és a vízellátás ideiglenes szivattyúállással – telepített vízelosztó-hálózat nélkül – felszíni vízből biztosított a rendelkezésre állásig – írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Az egyszerűsített öntözési vízhasználatra szóló vízjogi üzemeltetési engedély – a talajvédelmi hatóság által előírt felülvizsgálatnak a vízjogi engedélyben történő rögzítése mellett – az egyszerűsített talajvédelmi terv alapján kialakított talajvédelmi szakhatósági állásfoglalásban meghatározott időtartamig, de legfeljebb öt évig hatályos.

Fontos, hogy az egyszerűsített öntözési vízhasználat nem összekeverendő a hosszú távú öntözési vízhasználatra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amely a talajvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásában meghatározott időtartamra, de legfeljebb 20 évre adható ki. Egyszerűsített öntözési vízhasználatra vonatkozó dokumentáció tartalmi követelményei a következők:

1) Általános adatok

 • Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
 • Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
 • Kérelem tartalma: * új (üzemeltetési) engedély iránti kérelem; * meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban bekövetkezett változás);
 • Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő) neve, azaz területileg illetékes vízügyi igazgatóság megnevezése.
 • A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2) Kérelmezett/engedélyezett vízhasználat adatai

 • A vízhasználat megnevezése.
 • Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
 • Műszaki leírás: * a vízkivétel helye: az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése; * az öntözendő terület településnevének és helyrajzi számának megadása, illetve adott helyrajzi számú területen belüli öntözni kívánt részterület esetén annak pontos lehatárolás; * az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület nagysága, növénykultúrája; * vízigényszámítás, a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/s, m3/év), valamint csúcsmennyisége (l/s) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama.
 • Egyszerűsített talajvédelmi terv.

3) A megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges egyszerűsített dokumentáció tartalma (a 2. pontban foglaltak helyett)

 • A vízkivétel helye: az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése.
 • Az öntözött terület településnevének és helyrajzi számának megadása, illetve adott helyrajzi számú területen belül öntözött részterület esetén annak pontos lehatárolása.
 • A felhasznált öntözővíz mennyisége (l/s, m3/év).

4) A tervezett vízilétesítmények részletes műszaki adatai:

 • öntözőrendszer,
 • öntözőfürt,
 • szivattyútelep, szivattyúállás,
 • kút, kútfürt,
 • vízfolyás, tározó,
 • vízhozammérő műtárgy,
 • felszín alatti vízelvonás – vízterhelési pont,
 • felszíni vízkivétel – vízterhelési pont,
 • felszíni vízbevezetés – vízterhelési pont,
 • az öntözőtelep vagy rizstelep estében.

Vonatkozó jogszabályok:
– vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
– a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

Forrás: agrarszektor.hu