Mezőgazdasági hírek

Fontos változás élesedett a baromfi állatjóléti támogatás kapcsán: itt a rendelet

2021. február 17., szerda

Módosult a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló rendelet. Ez alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás a 2020/2021. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 2 milliárd forint összegig állapítható meg. Emellett a 11/2019. (IV. 1.) AM rendeletben az eddigi 11,73056 milliárd forint helyett 10,768 milliárd forint, míg a 2021/2022. támogatási évben legfeljebb 10 milliárd forint szerepel.  

Megjelent az agrárminiszter 2/2021. (II. 15.) AM rendelete az egyes vadgazdálkodási és agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról a Magyar Közlöny 22. számában. Ez alapján változott a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet.

A rendelet szerint a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] a következő 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 13/A. §-át a 2019/2020. támogatási év IV. negyedévére, valamint a  2020/2021. támogatási év I. negyedévére vonatkozóan benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.”

9. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 21. és 22. §-sal egészül ki:

„21. § E rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás – a 11. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a  2020/2021. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 2 milliárd forint összegig állapítható meg. 22. § E rendeletnek az egyes vadgazdálkodási és agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 2/2021. (II. 15.) AM rendelettel [a továbbiakban: 2/2021. (II. 15.) AM rendelet] megállapított 21. §-át a 2/2021. (II. 15.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

10. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

11. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „11,73056 milliárd forint” szövegrész helyébe a „10,768 milliárd forint, a 2021/2022. támogatási évben legfeljebb 10 milliárd forint” szöveg lép.

12. § Hatályát veszti a 11/2019. (IV. 1.) AM rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 22. §-ával
megállapított 18. §-a.

Forrás: agrarszektor.hu