Mezőgazdasági hírek

Fontos határidő közeleg az AKG-ban résztvevő termelőknek

2022. március 9., szerda

A 2021-es Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés felhívása alapján, a támogatási kérelmet beadók már idén január 1-től a felhívás előírásainak megfelelően kell hogy gazdálkodjanak, akkor is, ha még nincs támogatói okiratuk.

Fontos tehát, hogy a határidőket be kell tartani, mert bizonyos előírások esetén könnyen kicsúszhatnak az időből, ha nem gondolkodnak előre!

Most arra szeretném felhívni a figyelmet, ami a talajvizsgálatra és a tápanyag-gazdálkodási tervre vonatkozik az első év (2022. tekintetében):

TALAJVIZSGÁLAT

Alapkövetelmény, hogy a gazdálkodó szűkített talajlabor eredménnyel rendelkezzen, vagy választható előírásként bővített talajvizsgálatért kaphatott plusz pontot. A támogatást igénylő szántó és az ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében köteles tehát a teljes támogatási időszak alatt minden évre vizsgálhatóan, 5 évnél nem régebbi és a korábbi évek tekintetében folyamatos talajvizsgálati eredményekkel rendelkezni. A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít, így amíg nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, addig a talajminta leadásáról a laboratórium által kiállított átvételi igazolást is elfogadják.

Amennyiben a támogatást igénylő nem rendelkezik 5 éven belüli talajvizsgálattal, úgy legkésőbb a 2022. évi Egységes Kérelem szankciómentes benyújtási időszakának végéig kell a talajvizsgálati kötelezettséget teljesíteni, vagy akkreditált talajlaboratórium által a talajminta leadásáról kiállított átvételi igazolással rendelkezni.

A talajmintavételt a felhívás 4. számú melléklete szerinti követelmények betartásával bárki elvégezheti, a talajvizsgálatot azonban csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező talajlaboratóriumok végezhetik el.

A talajvizsgálati kötelezettség ellenőrzése során az érintett terület vonatkozásában rendelkezésre álló, az előírásoknak megfelelő talajvizsgálati eredmény attól függetlenül elfogadható, hogy a talajvizsgálati eredményt kinek a nevére állították ki. A talajvizsgálattal kapcsolatos valamennyi dokumentum eredeti példányát a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni.TÁPANYAGGAZDÁLKODÁSI TERV

A támogatást igénylőnek 2022. évre vonatkozóan a tápanyaggazdálkodási tervet a 2022. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig kell elkészítenie.

Amennyiben még nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, úgy egyszerűsített mérlegszámítási módszer alapján a tervezett termésszinthez meghatározott tápanyagigénnyel kell elkészíteni a tápanyaggazdálkodási tervet, figyelemmel a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásaiban megfogalmazott határértékekre.

A tápanyaggazdálkodási tervet talajtani szakértő bevonásával kell elkészíteni, aki az elkészített terv aláírásával igazolja a közreműködését. Saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elkészítheti az a támogatást igénylő (beleértve a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját), aki szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben, vagy nem szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben, de a 9. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

A tápanyaggazdálkodási terv elkészítése során meg kell határozni a kijuttatható elem(ek)re vonatkozó hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét.

A tápanyaggazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok típusát (műtrágya, szervestrágya, egyéb termésnövelő anyag) és műtrágya esetén az N, P, K elemre, szervestrágya esetén a N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét is.

Ha ugyanazon táblán egy éven belül egymást követően több növénykultúra kerül termesztésre, minden növénykultúra esetében külön tápanyaggazdálkodási tervet kell készíteni. A keverékek egy növénykultúraként veendők figyelembe.

A tápanyaggazdálkodási tervek eredeti példányát a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni.

Tehát érdemes ellenőrizni, hogy a támogatást igénylő rendelkezik e szűkített, vagy amennyiben plusz pontért bevállalta, bővített talajlaborral minden érintett területre!

Forrás: agroforum.hu