Mezőgazdasági hírek

Figyelem, módosult az AKG program talajvizsgálati kötelezettség határideje

2022. május 23., hétfő

Az AKG esetèben a talajvizsgálati kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidő 2022.június 9. napjára módosult, mely a 2022.évi Egységes Kérelem benyújtásának jogvesztő határnapja is egyúttal.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága tájékoztatja a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja – a talajvizsgálati kötelezettség határidejét érintően – módosul.

A felhívás tervezett módosítása szerint, amennyiben a támogatást igénylő nem rendelkezik 5 éven belüli talajvizsgálattal, úgy legkésőbb a 2022. évi Egységes Kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig (2022. június 9-ig) kell a talajvizsgálati kötelezettséget teljesíteni, vagy akkreditált talajlaboratórium által a talajminta leadásáról kiállított, a felhívás 6. számú melléklete szerinti átvételi igazolás példányával rendelkezni, amelyet az Államkincstár a vállalt előírás ellenőrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogad el.

Forrás: agrotrend.hu