Mezőgazdasági hírek

Februárban lehet csatlakozni a Krízisbiztosítási Rendszerhez

2021. január 22., péntek

A gazdasági és piaci jellegű kockázatoknak is kitett mezőgazdasági termelők számára Mezőgazdasági Krízisbiztosítási Rendszer néven új kockázatkezelési eszközt vezet be a Magyar Államkincstár közreműködésével az Agrárminisztérium. A rendszer februárban indul, a csatlakozási kérelmek beadásával.

Nem véletlen, hogy 2020-ben kerültek az Országgyűlés által elfogadásra a krízisbiztosítás részletei, melyet decemberben a 68/2020. (XII.23.) AM rendelet végül jogszabályi keretek közé is helyezett. Az elmúlt év agrárágazatot érintő piaci nehézségei, beleértve a koronavírus-járvány által okozott jelenlegi piaci és gazdasági körülményeket, rámutattak arra, hogy szükség van a már meglévő mezőgazdasági kockázatkezelési eszköztár bővítésére.

Nem elég a termelőket az időjárási káreseményekre biztosítani, hanem az egyéb, nekik nem felróható kockázatokból fakadó jövedelem-csökkenés enyhítésére is segítséget kell nyújtani. Ilyenek például az állat- és növénybetegségek, a piaci árak csökkenése, jelentős értékesítési lehetőségek elvesztése, a devizaárfolyamok változása vagy éppen a termelés során felmerülő költségek növekedése.A krízisbiztosítási rendszerhez való csatlakozás önkéntes, termelői öngondoskodáson alapul. A rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy a növénytermesztők mellett az állattenyésztők számára is nyitva áll.

A rendszerhez legalább három évre csatlakozhat a termelő. A csatlakozást követően a termelő a csatlakozás évében használt földterülete és a csatlakozást megelőző évben tartott állatállománya alapján meghatározott krízisbiztosítási hozzájárulást fizet. Amennyiben a termelő tárgyévi jövedelme rajta kívül álló okból 30%-ot meghaladó mértékben visszaesik a tárgyévet megelőző három év átlagos jövedelméhez képest, krízisbiztosítási kompenzációra tarthat igényt.

A jövedelem-kiesés 69,9%-ig kompenzálható. A kompenzáció forrása 30%-ban a termelői befizetésekből, 70%-ban az intézkedéshez kapcsolódó Európai Uniós vidékfejlesztési támogatásból áll. A rendszerhez a csatlakozási kérelem benyújtásával lehet csatlakozni. A csatlakozási kérelmet a krízisbiztosítási szervhez minden év február 1-től február 28-ig lehet benyújtani. A csatlakozott ügyfél a krízisbiztosítási szerv által rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen a mezőgazdasági jövedelemre és az üzemméretre (STÉ) vonatkozó adatait évről-évre, folyamatosan rögzíti.

A rendszer működtetésével összefüggő feladatokat a krízisbiztosítási szerv látja el, amelyre a Magyar Államkincstár került kijelölésre.

Forrás: agroforum.hu