Egységes kérelem 2023

Az Egységes Kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus felület 2023. április 20-án nyílik meg, ekkortól lesznek beadhatóak a kérelmek. Az idei esztendőben, az új szabályokra való tekintettel az Agrárminisztérium eltekint a kérelembenyújtás esetén a késési szankció alkalmazásától, így június 9-ig szankciómentesen nyújthatóak be a kérelmek.

A részletszabályokat tartalmazó rendeletek jelenleg társadalmi egyeztetésen vannak, ezt követően válnak véglegessé. A rendelet tervezete a következő linken érhetően el:

https://kormany.hu/dokumentumtar?categories=2&ministry=2&limit_rows_on_page=8&limit_page=0

A társadalmi egyeztetés 2023.04.18.-ig tart.

Az Egységes Kérelmek (EK) indulásához szükséges nyolc nemzeti végrehajtási jogszabály között három átfogó jellegű, horizontális elem, valamint öt, az egyes támogatások részletszabályait rögzítő jogcímrendelet található. Az érintett támogatások az alapszintű-jövedelemtámogatás, az újraelosztó támogatás és az átmeneti nemzeti támogatások, a termeléshez kötött támogatások, a fiatal gazda támogatás és az agro-ökológiai program.

Az egységes kérelem benyújtását szaktanácsadói szerződése tartalmazza.

Szaktanácsadóink előre egyeztett időpontban, irodáink egyikében (Kecskemét, Gyöngyös, Kalocsa, Békéscsaba, Budapest), vagy online illetve gazdaságának központjában tudnak segíteni a kérelmek benyújtásában. A találkozók megszervezése, és a hatékony kérelem benyújtás érdekében mindenképpen egyeztessen előre időpontot szaktanácsadójával, e-mail-ben vagy telefon. A kellemetlenségek elkerülése végett előzetes egyeztetés nélkül ne keresse fel irodáinkat, vagy szaktanácsadóját.

Ha a benyújtással kapcsolatban kérdésük merül fel, vagy szeretnék kérni az Agrárközösség Kft. munkatárainak segítségét a benyújtásban keressék szaktanácsadójukat.

Tenyészkoca állatjóléti támogatás 2022/2023 támogatási év IV. negyedévre vonatkozó kifizetési kérelem.

A kifizetési kérelmet 2023.04.01 és 2023.05.02 között lehet benyújtani, a támogatási évre jóváhagyott tevékenységek tekintetében.

A kifizetési kérelemhez csatolni kell a járási hivatal igazolását, valamint a sertéságazati területi felelős által kiállított, az adott negyedévre vonatkozó igazolásokat. Valamint az egyes tevékenységek esetében előírt dokumentumokat.

Támogatás mértéke:

Tevékenység megnevezéseTámogatás mértéke tárgynegyedévenként (Ft/állategység)
Nagyobb férőhely biztosítása12 000
Az előírt mikroklíma paraméterektől jobb értékek biztosítása1 900
A kártevők okozta szennyeződések megakadályozása2 200
Megnövelt fényerő biztosítása1 740
Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása1 450

 A benyújtáshoz kérje szaktanácsadója segítségét.

Sertés állatjóléti támogatás 2023 I. negyedévi kifizetés kérelem

Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik a 2023-es évre a támogatási kérelemnek helyt adó határozattal. A kifizetési kérelmet 2023.04.01 és 2023.05.02 között lehet benyújtani

Kifizetési kérelmet a támogatási kérelemben megjelölt tevékenységek esetében lehet benyújtani. A kifizetési kérelem a 2023.01.01. és 2023.03.31 között értékesített vágósertés és tenyészkoca süldők után igényelhető. A kifizetési kérelemhez csatolni kell az értékesítésről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolatát, tenyésztésre értékesített tenyészkoca süldők esetében a tenyésztőszervezet igazolását, a járási hivatal igazolását, a sertés ágazati területi felelős igazolását, valamint az egyes tevékenységeknél előírt igazolásokat.

Támogatás mértéke:

Jogcím megnevezéseTámogatás mértéke (Ft/állategység)
az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely1 725
A tartási rendszerben természetes feltétel biztosítása492
A verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek,1 640
Almozás biztosítása956
Megfelelő mikroklíma biztosítása1 490

A kifizetési kérelem benyújtásához kérjen segítséget szaktanácsadójától.

Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatása

Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos, és/vagy anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha a bejelentett tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet,
akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

Egy tenyészkos vagy tenyészbak után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási
kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás.

A támogatási kérelmeket 2023.04.01 és 2021.05.02 között lehet benyújtani.

A támogatás mértéke:

  • a támogatási időszakban (2022.10.01-2023.03.31) megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb
  • apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 forint,
  • az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120.000 forint,
  • a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90.000 forint
  • saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén a támogatás a fenti a), b), és c) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra.
  • amennyiben az állattartó általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására jogosult, akkor a nettó vételár, amennyiben ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttóvételár kerül figyelembevételre.

A benyújtáshoz kérje a szaktanácsadója segítségét.

Megjelent A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás című VP3-14.1.1-23 kódszámú felhívás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 28 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 650 db.

A kötelezettségvállalási időszak kezdete 2023.05.01

A támogatást igénylő által tartott nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák után 20 hónapon keresztül, gazdálkodási évente állategységenként meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a Felhívásban meghatározott kötelezettséget vállalja és azoknak eleget tesz.

 A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll

A támogatást igénylő köteles a vállalt, a Felhívásban meghatározott kötelezettségeket a teljes támogatási időszak alatt betartani

A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek megfelelő támogatható állategyed.
 A támogatást igénylő vállalását a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében
megtalálható nőivarú tejtermelő szarvasmarha állatlétszám alapján teszi meg

Alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások

Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség: a 807/2014/EU rendelet 10. cikk b) pontjának „nagyobb férőhelyszükséglet” előírása keretében, a tartási helyen négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható.

Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának
„állatgondozás” előírása a tejtermelő szarvasmarhák naponta legalább két alkalommal történő
ellenőrzésével

Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU
rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása csülökápolás biztosításával.

Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások

Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség 807/2014/EU rendelet 10.
cikk c) pontjának „kijárás a szabadba” előírása legeltetés biztosításával.

Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „az
állattartás természetes igényeivel összhangban lévő víz- és takarmányellátás ” előírása
megfelelő víz és megfelelő takarmányozás biztosításával.

Kifizetési kérelmeket az előző évre az adott évi egységes kérelem keretén belül kell benyújtani.

A 2023-ban támogatási kérelmet beadók esetén:

határidőelőírás
2024. évi egységes kérelem benyújtási ideje1. kifizetési igénylés beadása
(2023.05.01.-2024.04.30. közötti időszak tekintetében)
2025. évi egységes kérelem benyújtási ideje2. kifizetési igénylés beadása
(2024.05.01.-2024.12.31. közötti időszak tekintetében)

Támogatási kérelmeket 2023.05.01-2023.05.31 között lehet benyújtani.

Amennyiben szeretné kérni az Agrárközösség Kft. segítségét a benyújtásban keresse a területi képviselőjét.