Díszkertészeti ágazat
kisvállalkozásainak támogatása

,,Az Agrárközösség Kft.-t magas szakértelem és segítőkészség jellemzi, ezért bátran ajánlom mindenkinek.”

CÉLOK ELÉRÉSE
A felhívás a beavatkozásokban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni

A zöldterület kezeléssel foglalkozó vállalkozások, valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai az emberi környezet alakítása és az élhető környezet fenntartása szempontjából nélkülözhetetlenek. A díszkertész ágazatra jellemző, hogy kimagasló az egységnyi területen előállított termelési értéke és az egységnyi területen foglalkoztatottak száma.

A termelés jelentős része vidéki térségben valósul meg, ugyanakkor a szolgáltatások iránti igény jellemzően a nagyobb településeken realizálódik. A növekvő piaci igények kielégítéséhez nélkülözhetetlen a díszkertész ágazat modernizációja, a termelési módszerek, a szolgáltatások színvonalának emelése.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be
Kedvezményezettek köre I.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be dísznövény előállítással, kereskedelemmel vagy zöldterület kezeléssel foglalkozó kisvállalkozások, akik/amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • 1) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a vállalkozás2 értékesítés nettó árbevétele vonatkozásában 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági, illetve 50%-ot meg nem haladó erdőgazdálkodási nettó árbevétellel rendelkeznek:
   
  • A) A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 4. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

  • B) Erdőgazdasági árbevétel vonatkozásában a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR’08) szerint a 02 (Erdőgazdálkodás) tevékenységcsoportba sorolt tevékenységek vehetők figyelembe (a feltételnek való megfelelést a felhívás 13.1.2. 2. pontja szerint kell igazolni);
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be
Kedvezményezettek köre II. - III.

2) tevékenysége legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző két teljes lezárt üzleti évben magában foglalta a következők legalább egyikét: TEAOR’08 8130 – zöldterület-kezelés, TEAOR’08 4776 – dísznövény-kiskereskedelem, TEAOR’08 4622 – dísznövény-nagykereskedelem;

3) mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

Támogatási kérelem

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25-től 2025. február 17-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett művelethez nem igényelhető.

A művelet megvalósítását a támogatási kérelem benyújtását követő napon a kedvezményezett saját felelősségére megkezdheti.

A kedvezményezett jelen felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban. Amennyiben a korábbi támogatási kérelmét a kedvezményezett visszavonja, vagy elutasításra kerül, úgy a kedvezményezett jogosult újabb támogatási kérelem benyújtására.

Célterületek
Első célterület

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

I. A versenyképesség javítása érdekében a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez vagy zöldfelület kezeléshez szükséges épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, felújítása:

 1. Telephely, áruda kialakítása, bővítése, felújítása, technológiai korszerűsítése;

 2. Fedett vagy nyitott / részben nyitott rakodótér, raktárhelyiség építése, bővítése, felújítása, eltérő funkciójú épület átalakítása (támogatható raktásátor, konténersátor telepítése is);

 3. Üveg vagy fóliaborítású termesztő berendezések létesítése, meglévő termesztő berendezések korszerűsítése;

 4. Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból: napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása.

II. Építéssel nem járó, a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez és zöldfelület-kezeléshez kapcsolódó új gépek és eszközök, technológiák vásárlása:

1. Kertészeti erő- és munkagépek beszerzése:

a) legfeljebb 1 darab, maximum 85 kW motorteljesítményű traktor;

b) önjáró csemetekiemelő gépek;

c) önjáró állítható emelő platformok;

d) önjáró eszközhordozók és adapterek.

2. Növényvédelem gépei:

a) motoros permetezőgépek (háti és talicskás kivitelben);

b) függesztett vagy vontatott növényvédő gépek;

c) hideg vagy meleg köd képzők.

3. Növénytermesztés speciális gépei:

a) bálabontó és földkeverő;

b) cserepezőgépek;

c) automatizált kihordó rendszerek;

d) kézi talajművelő gépek;

e) vetőgépek;

4. Növényápolás gépei:

a) akkumulátoros metszőollók;

b) akkumulátoros vagy benzinmotoros sövényvágók;

c) akkumulátoros vagy benzinmotoros láncfűrész;

d) magassági ágvágó;

e) tárcsás ágvágók.

5. Zöldterület kezelés gépei:

a) fű és pázsit kezelés gépei;

b) fűvetők és után vetők;

c) szárzúzók;

d) árokásók;

e) elektromos talicskák,

f) gyepfelszedők;

g) rönkaprítók, ágdarálók.

Legalább egy tevékenységet választani kell a felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül.

Művelet végrehajtására rendelkezésre álló időtartam és a művelet befejezésére vonatkozó elvárások

A művelet fizikai befejezésére a támogatási okirat véglegessé válásától követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A kedvezményezettet a művelet fizikai befejezését követően fenntartási kötelezettség terheli. A kedvezményezett a művelet fizikai befejezésétől számított 5 évig.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 36,5 millió forint.

2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 65%-a.

Igényelhető előleg

A támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

Az előleget kizárólag a művelet megvalósítására lehet felhasználni, és az igénylését követően benyújtott első kifizetési kérelemben annak teljes összegével el kell számolni.

Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

Egyszeri elszámolás esetén
Kifizetési kérelem

Egyszeri elszámolás esetén:

Ha a kedvezményezett a támogatási döntést követően az egyszeri elszámolást választja, haladéktalanul köteles azt bejelenteni a támogatónak.

Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra történő áttérés a támogatási döntés véglegessé válásától számított tizenkét hónapon belül a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető azzal, hogy a kedvezményezettnek többszöri elszámolóként legkésőbb a támogatási döntés véglegessé válásától számított tizenkét hónapos határidő lejáratának napján be kell nyújtania a Vhr. 84. §-ában foglalt feltételeknek megfelelő időközi kifizetési kérelmet. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása.

Többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra történő áttérés ugyancsak a támogatási döntés véglegessé válásától számított tizenkét hónapon belül benyújtott változás-bejelentéssel lehetséges.

Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra, vagy fordítva, egy alkalommal lehet áttérni.

Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

Többszöri elszámolás esetén
Kifizetési kérelem

A kedvezményezett legalább egy, legfeljebb kettő kifizetési kérelmet és egy záró kifizetési kérelmet nyújthat be.

A Kedvezményezetett a támogatási döntés véglegessé válásától számított

12 hónapon belül a megítélt támogatás 10 %-át meghaladó mértékű támogatás elszámolására irányuló kifizetési kérelmet. Előleg igénybevétele esetén az előleg teljes összegével el kell számolni.

Akikkel már együtt dolgoztunk
Ügyfeleink visszajelzései
Támogatjuk céljai megvalósítását
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

További részletekkel kapcsolatban jelentkezzen űrlapunkon keresztül, vagy keressen bennünket az alábbi elérhetőségeink egyikén!