Mezőgazdasági hírek

Célegyenesben a Családi gazdaságokról szóló törvény 1. rész

2020. október 20., kedd

2020.október 13-án az Országgyűlés elé benyújtásra került A családi gazdaságokról szóló törvényjavaslat (T/13261), melynek elfogadásához kétharmados „igen” szavazat szükséges.

Miről is szól ez a törvényjavaslat, amely mára már az elfogadáshoz közel áll?  DE!! Nem szabad elfelejteni azt, hogy egy tervezetről van szó.

 • Felöleli a mezőgazdasági vállalkozások különböző formáit, ezek működésének feltételeit és adózási szabályait;
 • Egyszerűsíti és átláthatóvá teszi a mezőgazdasági vállalkozások működésének jogszabályi hátterét, csökkenti az adminisztrációs terheket;
 • Egységesíti a mezőgazdasági vállalkozási nomenklatúrát;
 • Egy modernebb irányba mozdítja a hazai mezőgazdasági vállalkozókat, vállalkozásokat;
 • Segíti országunk  –  az Egyesült Nemzetek Családi Gazdálkodásának  Évtizedében (2019-2028)    – vállalt szerepének megvalósítását.

Vállalkozási formák a törvényjavaslat szerint:

 • mezőgazdasági őstermelő;
 • őstermelők családi gazdasága;
 • családi mezőgazdasági társaság;

Mezőgazdasági őstermelő:

Nyilvántartásba vételt követően végezheti a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet és a kiegészítő tevékenységet melynek  mértéke a őstermelői tevékenység bevételeinek 25%-át nem haladhatja meg. Ha mégis meghaladja, akkor a kiegészítő tevékenység nem végezhető őstermelőként.

Őstermelők családi gazdasága:

Minimum két fő szerződésén alapuló gazdálkodási forma, ahol a tagok hozzátartozói minőségben vannak egymás mellett. Szerződéskötésen alapul, de nyilvántartásba vétellel jön létre. A közös őstermelői vállalkozási forma megszűnik és helyébe a hozzátartozói minőségen alapuló, szerződés kötéssel létrejövő őstermelők családi gazdasága lép.

Családi mezőgazdasági társaság:

Családi mezőgazdasági társaságként gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat a nyilvántartásba vételt követően működhet.

A családi mezőgazdasági társaság létesítő okiratában az erdőbirtokossági társulatról szóló törvénynek, valamint a Ptk-nak az adott jogi személy létesítő okiratára vonatkozó rendelkezései mellett rendelkezni kell

 1. a) a tagok tulajdonában vagy használatában levő egyes mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld használatának a társaság részére történő átengedéséről,
 2. b) a mezőgazdasági termelőeszközöknek és a vagyoni értékű jogoknak a társaság részére történő átengedéséről,
 3. c) a személyes közreműködés formájáról, annak elszámolási rendjéről.


Átmeneti rendelkezések a vállalkozási formák átalakulásával kapcsolatosan:

A törvényjavaslat  az átmenti rendelkezésekben szabályozza a zökkenő mentes áttérést, melynek főbb elemei terv szerint  a következők:

Aki 2020. december 31. napján hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, az 2021. január 1.napjától kezdődően a  törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelőnek minősül.

Akik 2020. december 31. napján hatályos közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, az 2021. január 1. napjától kezdődően

– személyükben a törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek;

– együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek azzal, hogy az őstermelők családi gazdasága képviselőjének azt a tagot kell tekinteni, akinek a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították.

Akik 2020. december 31. napján családi gazdaság tagjai voltak, 2021. január 1. napjától kezdődően

–  személyükben mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek akkor is, ha nem felelnek meg a meghatározott életkori feltételnek (16 év alattiak);

– együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek azzal, hogy az őstermelők családi gazdasága képviselőjének azt a tagot kell tekinteni, aki a családi gazdaság vezetőjeként szerepelt a nyilvántartásban.

Aki 2020. december 31. napján családi gazdaság tagja volt, 2021. január 1. napjától mezőgazdasági őstermelőnek minősül akkor is, ha 2020. december 31. napjáig egyéni vállalkozóként folytatta tevékenységét.

Az Agrárkamara 2021. március 31. napjáig nyilatkozattételre hívja fel a mezőgazdasági őstermelőt, amelynek alapján ha a családi gazdaság tagja egyéni vállalkozóként kívánja folytatni a mező- és erdőgazdasági tevékenységét, akkor az őstermelői nyilvántartásból törölni kell. Ha a családi gazdaság tagja a nyilatkozata alapján nem egyéni vállalkozóként kívánja folytatni a mező- és erdőgazdasági tevékenységét, akkor ezen tevékenységeket 2021. december 31. napjáig töröltetnie kell az egyéni vállalkozói nyilvántartásából.

 Az őstermelők  családi gazdasága   esetében 2021. június 30. napjáig az őstermelők családi gazdaságára vonatkozó feltételeknek meg kell felelni és az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződést az Agrárkamarának be kell nyújtani.

Ennek elmulasztása esetén az Agrárkamara az őstermelői nyilvántartásból törli a tagok őstermelők családi gazdaságában történő részvételét.

A mezőgazdasági igazgatási szerv 2020. december 31. napján közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és 2020. december 31. napján családi gazdaságban tagsági viszonnyal rendelkezők vonatkozásában az Agrárkamara döntését követően átvezeti az adatváltozást a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban és feltünteti a tagok őstermelők családi gazdaságában történő részvételét.

Ha valamely, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból folyósított támogatás nemzeti szinten meghatározott feltétele a tevékenység egyéni vállalkozóként való végzését írja elő, a feltételt megtartottnak kell tekinteni, ha az intézkedésben résztvevő a tevékenységet 2021. január 1-jétől őstermelőként végzi.

Fontos megjegyezni azt, hogy a vállalkozási formák tervezete várhatóan változhat még (kis valószínűséggel)  a törvényjavaslat általános és részletes megvitatása során. De az egyes vállalkozások felkészülését már jelentősen segítheti ez a fentiekben is részletezett információ.

 

A második részben már az adózási változásokról lesz szó, mely tovább pontosíthatja a vállalkozások jövőre vonatkozó elképzeléseit.

 

2020.október 19.

Törökné Rácz Erzsébet adószakértő