Mezőgazdasági hírek

Az AÖP támogatás 2024-es feltételei

2024. május 9., csütörtök

2024-ben a magyar gazdáknak számos feltételt kell teljesíteni az Agro-ökológiai program (AÖP) támogatás gyakorlati megvalósításához. Az egyik legfontosabb változás a gazdálkodási napló vezetésre vonatkozik. Az érintett gazdálkodóknak Egységes kérelem rendelet szerinti Adatszolgáltatásnak kell majd eleget tenniük.

A kötelező adatszolgáltatást kétféle képen tehetik majd meg. Egyrészt a már jól ismert agrotechnikai műveletek keretében, másrészt egy újonnan létrehozott, egyszerűsített növényvédelmi kezelés kimutatáson keresztül.

Azok a gazdálkodók, akik bármilyen oknál fogva (AKG, ÖKO, stb.) mégis a hagyományos gazdálkodási naplót, eGN-t vagy elektronikus permetezési naplót kötelesek vezetni, felhasználhatják azt az AÖP-ös adatszolgáltatás teljesítésére is.

Mindkét esetben legkésőbb az év végén az elektronikus adatszolgáltatásnak meg kell történnie, akár a szokásos módon a Nébih irányába történő adatfeltöltéssel, akár az EK felületen.

Az egyes gyakorlatokat érintő változások földhasználati kategóriák szerint.

Szántós gyakorlatok:

 • Talajtakarás szántóterületen: A rendelet tartalmazni fogja a talajtakarás szempontjából elfogadható fajok listáját.
 • Nem termelő tájképi elemek és területek kijelölése szántóterületeken: A vállalás teljesítéshez 10 % ilyen területet kell kijelölni, viszont a változások értelmében a nem termelő területek (talajtakarásos parlag, tájképi elem) aránya elegendő ha eléri a szántó terület 1 %-át, és a fennmaradó 9 % teljesíthető nitrogénmegkötő növénnyel vagy ökológiai jelentőségű másodvetéssel.
 • Táblaméret korlátozása szántóterületeken: Az azonos kultúrával, vagy magkeverékkel hasznosított területek között előírt elválasztó sávok szélessége az eddig 3 méter helyett 2 méterre csökken
 • Karbamid műtrágya környezetbarát használata szántóterületeken: A gyakorlat keretében a folyékony készítmény bedolgozás nélkül is kijuttatható, ha ureáz gátló készítményt alkalmaznak
 • Mikrobiológiai készítmények alkalmazása szántóterületen: A készítmények kijuttatása során egységesen bevezetésre kerül, az álló-és folyóvizek partjától számított védelmi sáv 50 méter. Ez a sáv várhatóan az egységes kérelem felületén látható lesz. Fontos, hogy egy bizonyos táblán csak akkor fogadható el a vállalás, ha ezen sáv területe nem haladja meg a tábla területének 15%-át.

 • Forgatás nélküli talajművelés szántóterületeken: Ha a gyakorlatot a „Karbamid műtrágya környezetbarát használata szántóterületen” gyakorlattal együtt választja a gazdálkodó, az csak abban az esetben teljesíthető, ha a karbamidos gyakorlat keretében kijuttatott ureáz gátló készítménnyel kezelt folyékony halmazállapotú karbamid tartalmú műtrágyát, nem dolgozzák be a talajba.

Gyepes gyakorlatok

 • Pásztoroló, illetve szakaszos legeltetés: A gyakorlatba bevont tábláknak az adott évben mindenképpen legeltetéses hasznosításúnak kell lennie, valamint területének legfeljebb 30 %-át foglalhatja el nem termelő vagy egyéb tájképi elem, ezen területeken a legeltetés tilos. A gyakorlatban figyelembe vehető a tejelő szarvasmarha is. Viszont amennyiben a mezőgazdasági termelő részt vesz a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatási intézkedésben, úgy az intézkedésben támogatható szarvasmarha fajták egyedei az AÖP-ben nem vehetők figyelembe a legeltethető állatállomány megállapítása során.
 • Kizárólag alternáló kasza használata:
  A gyakorlat elnevezése 2024-től: Kizárólag alternáló kasza vagy hátsó felfüggesztésű, illetve vontatott, szársértő nélküli kasza használata egyéb gyepen / Natura2000 gyepen. A gyakorlat során csak olyan kasza használható, amelyen nincs szársértő berendezés. Ha a kasza gyárilag szársértő berendezéssel van ellátva, azt a kaszálás, valamint a georeferált fénykép elkészítésének idejére le kell szerelni.

Új gyakorlatok kerülnek bevezetésre:

 • Őshonos haszonállatokkal történő legeltetés: A gyakorlatba bevont gyepterületre vonatkozóan, hektáronként legalább 0,2 és legfeljebb 1,4 állategység őshonos legeltethető állomány megléte szükséges a legeltetési időszakban. Az elfogadható fajtákat a rendelet fogja tartalmazni.
 • Kaszálás során legalább 10 cm-es tarlómagasság meghagyása: A gyakorlat keretében a gyep évi legalább egyszeri kaszálásának meg kell valósulnia úgy, hogy minden kaszálás során legalább 10 cm-es tarlót kell hagyni. A gyakorlatot mind az egyéb gyepeken, mind a NATURA2000 területeken lehet majd választani. A kaszálás megtörténtéről, és a tarló magasságáról fényképet kell majd készíteni és beküldeni mobilGazda alkalmazással. A gyakorlat Az extenzív gyepek legalább évi egyszeri kaszálása gyakorlattal együtt nem választható.
 • Extenzív gyepek legalább évi egyszeri kaszálása: A kaszálásnak tárgyév május 1. és szeptember 30 között kell megvalósulnia.

Ültetvény földhasználati kategória:

A földhasználati kategória elnevezés ültetvényről állandó kultúrára változik.

Két kategória lesz:

Különleges állandó kultúra: rövid vágásfordulójú sarjaztatásos energetikai ültetvények vagy a mezőgazdasági területeken EMOGA vagy EMVA forrásból létesített ipari faültetvények, valamint az energianád, olasznád- és szilfiumfajok.

Egyéb állandó kultúra: minden további, hagyományos értelemben vett állandó kultúra, ültetvény (szőlő, gyümölcs, stb.).

 • Méhekre veszélyes szerek használati tilalma álladó kultúrában: A gyakorlat nem választható szőlőalany törzsültetvény, szőlőoltvány iskola és gyümölcsfa-iskola hasznosítási kódú kultúra esetén.
 • Biológiai ágens alkalmazása ültetvényekben:
  Új elnevezés: Biológiai ágens vagy feromonos légtértelítési eszköz alkalmazása egyéb állandó kultúrában
 • Mikrobiológiai készítmények alkalmazása egyéb állandó kultúrában” és „Talaj-és növénykondicionáló szerek, nitrogénmegkötő készítmények alkalmazása állandó kultúrákban”: A gyakorlat keretében bevezetésre kerül az álló-és folyóvizek partjától számított, egységes 50 méteres biztonsági sáv. Ez a sáv nem haladhatja meg a terület 15 %-át.
 • 12% alatti lejtésű területeken az állandó kultúrák talajtakarása mulcsozással, egyéves sorköztakaró növények termesztésével” és az „Állandó kultúrák talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával vagy gyepesítéssel” gyakorlatok: nem választhatók szőlőalany törzsültetvény, szőlőoltvány iskola és gyümölcsfa-iskola hasznosítási kódú kultúra esetén. Az Állandó kultúrák talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával vagy gyepesítéssel gyakorlat kapcsán meghatározásra került, hogy sorköztakaró évelő kultúra kizárólag olyan évelő lágyszárú szántóföldi növény lehet, amely szántóföldi hasznosításúként megjelölhető az egységes kérelemben, vagy olyan keverék lehet, amelynek minden komponense a kapcsolódó sorköztakaró növények listáján szerepel.
 • Karbamid műtrágya környezetbarát használata egyéb állandó kultúrában”: A gyakorlat keretében a folyékony készítmény bedolgozás nélkül is kijuttatható, ha ureáz gátló készítményt alkalmaznak.