Mezőgazdasági hírek

KKV: átmeneti könnyítéseket javasol az Adótanácsadók Egyesülete

2020. március 25., szerda
Az Adótanácsadók Egyesülete részletes összefoglalóban fogalmazta meg néhány szükségesnek tartott adózási, és ahhoz kapcsolódó könnyítési elképzelését, amelyet megküldtek a pénzügyminiszternek. Úgy gondolják, hogy ezek is segítséget jelenthetnek annak enyhítésében, hogy a KKV-knál adminisztrációs fennakadások és várható pénzügyi nehézségek következzenek be.

Állásfoglalásukban azt írják, hogy a jelenlegi árbevételi korlátot megszűntetve, lehetővé kell tenni az áfában a kisvállalkozásoknak, hogy évközben is bejelentkezhessenek a pénzforgalmi áfa alá. Ezáltal elkerülhető lenne, hogy akkor is ki kelljen fizetni az áfát a számla után, ha a vevő nem fizetti ki azt.Javaslatuk szerint „lehetővé kell tenni azt is, hogy aki az előbbit nem választja, vagy nem választhatja, az 2019. év egy havi, negyedévi bevallott áfája átlaga alapján fizethessen áfaelőleget, de azt korrigálhassa az előző évi egy havi/negyedévi árbevételéhez viszonyított (csökkenő) árbevétele változásával, és tehesse mind ezt külön bevallás nélkül előlegbevallásnak minősülő átutalással, valamint egyszerűsítetten kérhesse az áfa kiutalását rövid határidővel.”

Úgy vélik, mentesülést kellene biztosítani az önrevíziós- és késedelmi pótlék alól annak a vállalkozónak, aki nem tudott határidőre áfa bevallást, nyilatkozatot beadni, és az áfa előleget megfizette, vagy kiutalási kérelmet nyújtott be, vagy határidőre ugyan beadta áfa bevallását, nyilatkozatát, de azt önrevízióval módosítja.

Az áfával kapcsolatos összesítő nyilatkozatok beadási kötelezettségeivel kapcsolatban kitérnek arra is, hogy fel kellene függeszteni azokat annak érdekében, hogy csökkenhessen a vállalkozásokban fellépő terhelés a megváltozott munkafeltételekben.

Felvetik, hogy amennyiben a bérek utáni adóról és járulékról nem tud a vállalkozás havi bevallást benyújtani a járvány miatt fellépő nehézségek következtében, lehetővé kellene tenni, hogy az adókat, járulékokat egy egyszerű számítással a kifizetett nettó bérből lehessen megállapítani, valamint a NAV-nak adó- és járulék előlegként megfizetni.

„A KATA adózók esetében szükségesnek tartjuk, hogy amennyiben a havonta nem tudja az adót fizetni, akkor azt minden szankció nélkül megfizethesse a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 6 hónapot követő időpontig részletekben” – teszik hozzá.

Szükségesnek tartják, hogy a veszélyhelyzet időszaka alatt kérésre kiadott fizetés nélküli szabadság esetén felfüggesszék a Tbj biztosítási, valamint a társadalombiztosítási nyugdíj tv szolgálati idő tilalmára vonatkozó szabályt. Mindemellett a foglalkoztatott a járulék fizetése nélkül is minősüljön biztosítottnak, és ez az idő is számítson bele a szolgálati időbe.

Azt is javasolják, hogy a 2020. július 1-től tervezett online számla beküldés bevezetését halasszák el egy évvel, ugyanakkor „a május 31-ei határidejű adóbevallások (TAO, KIVA, HIPA) beadási és adófizetési határidejét hosszabbítsák meg a veszélyhelyzet megszűntetését követő naptól számított 30. napig.” A SZJA bevallások beadási és adófizetési, valamint a számviteli beszámolók, könyvvizsgálati kötelezettségek határidejének meghosszabbítása kapcsán szintén ezt tartják szükségesnek.

Valamennyi állami adatszolgáltatás, statisztika (MNB, KSH, stb) beadási határidejének meghosszabbítására 45 napot javasolnak a veszélyhelyzet megszűntetését követő naptól számítva.

Forrás: magyarmezogazdasag.hu