Mezőgazdasági hírek

állattartó telepek

Állattartó telepek fejlesztési pályázatainak ismertetője

2024. április 19., péntek

Az állattartó telepek fejlesztésére és megújítására vonatkozó KAP pályázati lehetőségek célja a gazdaságok versenyképességének és fenntarthatóságának növelése. Az innovatív technológiai megoldások, energiahatékonysági fejlesztések és állatjóléti beruházások segítséget nyújtanak a magyar gazdáknak, hogy modernizálni tudják telepeiket és csökkenteni tudják ökológiai lábnyomukat.

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

A felhívás fő célja az állattartó gazdaságok versenyképességének és hozzáadott érték termelésének növelése, amely új épületek, technológiák és eszközök bevezetésével érhető el. Az állattartó telepek fejlesztése nem csak a gazdaságok versenyképességét hivatott fokozni, hanem az energiafelhasználás csökkentésével, az ammóniakibocsátás mérséklésével, valamint a járványos állatbetegségek megjelenésének kockázatának minimalizálásával is javítja az ágazat környezeti lábnyomát. Ezen felül, a felhívás kiterjed azon állatjóléti beruházások előmozdítására is, amelyek túlmutatnak az általános telepi fejlesztéseken.

A támogatásra jogosultak köre kiterjed azon állattartókra, akik bizonyos üzleti és pénzügyi kritériumoknak megfelelnek. A pályázat lehetőséget biztosít kollektív beruházásokra is, de konszorciumi formában történő pályázásra nincs lehetőség. A támogatási kérelmeket 2024. július 30. és 2025. március 17. között lehet benyújtani, melyeket négy külön értékelési szakaszban bírálnak el.

A támogatási célterületek közé tartozik a baromfi-, sertés-, szarvasmarha-, juh- és kecske-, valamint egyéb állattartó telepek fejlesztése. A támogatott projektek között szerepelnek az állategészségügyhöz, takarmányozáshoz és az állattartáshoz kapcsolódó technológiák beszerzése, valamint az energiahatékonyságot nem növelő fejlesztések, mint például a szellőztetés, hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológiák, etetés és itatás megoldások, hídmérlegek telepítése, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiáinak fejlesztése. Ezenfelül a támogatások magukban foglalják az állattartó telepi épületek és létesítmények építését, kialakítását, bővítését és felújítását is, melyek energetikai hatékonyságnöveléssel nem járnak, mint például mézházak, karámok és jártatók kialakítása.

állattartó telepek

A támogatási keretek és követelmények szerint a támogatási összegek 200 millió forinttól 5 milliárd forintig terjedhetnek, az alaptámogatás pedig az elszámolható költségek 50%-ától 80%-áig variálódhat.

A projektek fizikai befejezésére maximum 36 hónap áll rendelkezésre, melyet követően a kedvezményezettek további 5 éves fenntartási kötelezettség terheli. Ez a támogatási felhívás tehát lehetőséget biztosít az állattenyésztők számára, hogy modernizálják és energetikailag optimalizálják állattartó telepeiket, miközben csökkentik azok környezeti lábnyomát és növelik a termelési hatékonyságot.

Állattartó telepek megújításának támogatása

Az állattartó telepek megújítására irányuló támogatási felhívás célja, hogy elősegítse az állattartó gazdaságok versenyképességének és hozzáadott érték termelésének növekedését új épületek, eszközök és technológiák bevezetésével. A KAP pályázat kiemelt célja az energiafelhasználás csökkentése épületenergetikai és gépészeti felújításokon, valamint megújuló energia technológiák bevezetésén keresztül. Ezenkívül a felhívás támogatja az ammónia kibocsátás csökkentését, a levegőminőség és a vízminőség javítását célzó fejlesztéseket, valamint a járványos állatbetegségek megjelenésének kockázatának csökkentését és az állatjóléti beruházásokat, amelyek meghaladják a szokásos gyakorlatokat.

A támogatásra jogosultak körébe elsősorban azok a mezőgazdasági termelők tartoznak, akik bizonyítani tudják, hogy legalább 10 000 euró üzemmérettel rendelkeznek, és árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. Családi mezőgazdasági társaságok esetében ezeket a feltételeket a tagok közösen is teljesíthetik.

A támogatási kérelmeket 2024. június 25-től 2025. február 3-ig lehet benyújtani, négy különböző értékelési szakaszban. A felhívás keretében támogatott műveletek nem kezdődhetnek meg a támogatási kérelem benyújtása előtt, kivéve új építés esetén, ahol a trágyatároló építése kivételével a munkálatokat a kérelem benyújtását követően lehet megkezdeni.

állattartó telepek

A támogatási felhívás különféle célterületeket foglal magában, mint például az állattartó telepek általános korszerűsítése, amely magában foglalja a baromfi-, sertés-, szarvasmarha-, juh- és kecsketartó telepek, valamint egyéb állattartó telepek fejlesztését. Az energiahatékonyság javítása, a megújuló energiaforrások használata, az ammóniakibocsátás csökkentése, valamint a járványvédelmi intézkedések támogatása szintén kiemelt célterületek. A támogatás mértéke az elszámolható költségek 50%-ától 80%-áig terjedhet különböző célterületek esetén.

Az igényelhető előleg a támogatási döntésben meghatározott összeg 25%-a, de maximum 50 millió forintig terjedhet, amelyet kizárólag a művelet megvalósítására lehet felhasználni. A támogatási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 24 hónapon belül kell a művelet fizikai befejezését elérni, és ezt követően 5 éves fenntartási kötelezettség terheli a kedvezményezettet.