Mezőgazdasági hírek

Adategyeztetés a több tartási hellyel rendelkező állattartók számára

2020. április 8., szerda

Az állatok naprakész nyomon követése a jelenlegi járványhelyzetben kiemelten fontos. A hatékony járványügyi intézkedések előfeltétele, hogy a hatóság pontos információval rendelkezzen minden állatról, azaz tudja, hogy egy adott tenyészetben hány állatot tartanak. A több tartási hellyel rendelkező állattartóknak legkésőbb 2020. május 15-ig kell nyilatkozniuk a pontos adatokról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) e célra létrehozott elektronikus felületén.

Az állattartókra vonatkozó, módosított TIR rendelet értelmében egy tenyészethez csak egy tartási hely tartozhat, és az egyedileg nyilvántartott állatok a pontos tartózkodási helyükön kell, hogy szerepeljenek az országos adatbázisban. Azoknál a tenyészeteknél, amelyekhez – a korábbi lehetőséggel élve – több tartási hely tartozott, az állattartóknak adategyeztetési kötelezettsége áll fenn, amelynek során nyilatkozniuk kell minden tartási hellyel kapcsolatban, kívánnak-e ott tenyészetet létesíteni. Szintén a járványvédelmet segíti a nem ENAR köteles fajok esetén azok állatlétszámának bejelentése tartási helyenként – írja honlapján Balázsik Zsófia.

Az adminisztráció megkönnyítése érdekében a Nébih kifejezetten erre az adategyeztetésre kialakított egy egységes bizonylatot, melynek segítségével akár elektronikus úton is teljesíthető a kötelezettség, és az adatok rögzítésével a változások az adatbázisban is automatikusan átvezetésre kerülnek.
Az „1418 – Komplex bizonylat” számos, jelenleg használatos bizonylatot összevonva, egy lépésben teszi lehetővé

  • a tenyészetek adatainak módosítását, korábban be nem jelentett adatainak rendezését,
  • az állatok tényleges tartózkodási helyének bejelentését,
  • tartási helyek lezárását és azok adatainak módosítását,
  • füljelzők átkötését,
  • létszámadatok bejelentését

Állat egyedadatok bejelentésére, módosítására, hibalevelek kezelésére nem alkalmas, azokat továbbra is a megszokott módon és bizonylatokon kell az állattartóknak megadni.

Az önálló tenyészetek tartói, ENAR-felelősei számára a komplex bizonylat a webALI felületén érhető el (https://upr.nebih.gov.hu/).
Megyei körzetbe sorolt tenyészetek esetében az állattartók körzeti kapcsolattartójuk segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek.

A kapcsolattartók szintén a jól megszokott webALI felületén (https://upr.nebih.gov.hu/) férnek hozzá a bizonylathoz.

Az adategyeztetés határideje: 2020. május 15.

Amennyiben a fenti határidőig az adategyeztetés nem valósul meg, akkor az informatikai rendszerben a tartási hely és tenyészet összerendelés automatikusan megtörténik. Az eljárás során történt változásokról (új tenyészetkódok, állatok esetleges átkötése stb.) a Nébih értesíti az állattartókat.

Az adategyeztetés részeként a marhalevelet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hivatalból kiállítja, az állattartónál már rendelkezésre álló sertés ENAR füljelzők továbbra is felhasználhatóak, így az átállásnak e tekintetben nincs anyagi vonzata. 

Az állattartóknak arra is figyelniük kell, hogy amennyiben a Magyar Államkincstárnál az érintett tenyészetre vagy tartási helyre vonatkozóan támogatást vesznek igénybe a bekövetkezett adatváltozást a Magyar Államkincstárnál is be kell jelentenie. Az adatváltozással kapcsolatos pontos teendőkről a Magyar Államkincstár honlapján vagy ügyfélszolgálatán tájékozódhat: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu

Felmerülő kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni a Hivatalnál:
•    Postázási cím: Nébih-ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.
•    Központi telefonszám: 06-1-336-9050
•    E-mail: enarufsz kukac nebih pont gov pont hu

Forrás: agrotrend.hu