Mezőgazdasági hírek

A VP-ben nyertes pályázók ne feledkezzenek el ökológiai kötelezettségvállalásukról

2020. április 27., hétfő

A Biokontroll Hungária felhívása alapján a közeljövőben az Agrárminisztérium és a Magyar Államkincstár adategyeztetést tervez, melynek során tisztázni szeretnék, kik azok, a Vidékfejlesztési Programban támogatott gazdálkodók, akik vállalásaik között szerepel az ökológiai gazdálkodás.

Számos támogatási kérelem benyújtásakor mellékelték a pályázók vmelyik tanúsító szervezet által kiállított szándéknyilatkozatot arról, hogy sikeres pályázat esetén az ökológiai gazdálkodásnak részükről nincs akadálya.

A Vidékfejlesztési Program egyes jogcímeinél különböző időpontok lettek megjelölve a felhívásban a kötelezettségvállalás teljesítésének kezdetének.

Az alábbi táblázatban felsorolt jogcímek esetében mindenképpen célszerű felvenni a kapcsolatot a tanúsító szervezettel (a listát az adategyeztetésre felszólító levelükhöz mellékelték), hogy a nyertes pályázatban a tartalmi értékelési szempontok alapján kapott pontok teljesülhessenek:

VP felhívás kódszáma  

VP1-1.1.1-17              Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

VP1-1.2.2-16              Tájékoztatási szolgáltatás

VP1-1.3.1-17              Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

VP1-2.1.1-2.1.2-17     Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

VP2-4.1.1.2-16           Baromfitartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.7-20           Baromfi és sertéstartó telepek állatjóléti korszerűsítése

VP2-4.1.4-16              Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP2-6.3.1-16              Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

VP3 -16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17          Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása

VP3-14.1.1-16            A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

VP3-14.1.1-18            A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

VP3-16.4.1-17            Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

VP3-17.1.1-16            Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

VP3-3.1.1-19              Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

VP3-4.2.1-4.2.2-18     Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

VP3-4.2.1-4.2.2-19     A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

VP3-4.2.2-16              Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása

VP3-5.1.1.1-16           Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

VP3-5.1.1.2-17           Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás

VP3-9.1.1-17              Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

VP3-9.1.1-20              Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

VP4-10.1.1-15            Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

VP4-10.1.1-16            Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

VP4-10.2.1.1-15         Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

VP4-10.2.2-15            Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése

VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

VP4-11.1.1-11.2.1-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

VP4-12.1.1-16            Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

VP4-12.2.1-16            Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

VP4-13.2.1-16            Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

VP4-15.1.1-17            Erdő-környezetvédelmi kifizetések

VP4-15.2.1.1-16         Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

VP4-15.2.1.2-17         Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

VP4-16.5.1-17            A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései

VP4-4.4.2.1-16           Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése

VP4-4.4.2.2-16           Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése

VP4-8.5.2-17              Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

VP5-4.1.1.6-15           Trágyatároló építése

VP5-4.1.3.4-16           Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítése

VP5-8.1.1-16              Erdősítés támogatása

VP5-8.2.1-16              Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

VP5-8.3.1-17              Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

VP5-8.4.1-16              Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

VP5-8.5.1-17              Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

VP5-8.6.1-17              Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

VP5-8.6.2-16              Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

VP6-19.1.1-15            LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása

VP6-19.2.1-16            LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

VP6-19.3.1-17            LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

VP6-19.4.1-16            LEADER – Működési és animációs költségek támogatása

VP6-6.4.1-16              Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP6-7.2.1.2-16           Egyedi szennyvízkezelés

VP6-7.2.1.4-17           Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17  Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

VP2.-4.1.4-16             Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (I-VI. tevékenységek)

VP2-4.1.1.1-16           Állattartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.3-16           Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.4-16           Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.5-16           Sertéstartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.2-16              Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése

VP2-4.1.3.1-16           Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

VP2-4.1.3.2.-16          Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

VP2-4.1.3.3-16           Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése.

VP2-4.1.3.5-16           Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

VP2-4.1.3.6-17           Borszőlőültetvény telepítés támogatása

VP2-6.1.1-16              A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

VP3-4.2.1-15              Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

VP4-10.2.1.2-17         Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása

VP4-4.4.1-16             Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

VP-5-4.1.1.6-15          Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése

VP5-4.1.3.4-16           Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése

VP5-4.1.6-4.2.3-17     Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

VP6-16.9.1-17            Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

Forrás: agrotrend.hu – Balázsik Zsófia