Mezőgazdasági hírek

A tavaszi munkák nem tűrnek halasztást

2020. április 27., hétfő

A Kormány számos, a vállalkozások életét megkönnyítő intézkedést hozott a közelmúltban. Emellett az Európai Bizottság is elfogadott néhány mezőgazdaságot támogató programot a napokban. Ráadásul itthon a törvényalkotási munka sem állt le, a földügyi tárgyúak után a birtokpolitikai témák is a Parlament elé kerülnek. Nagy István agrárminisztert Bányai Gábor jánoshalmi gyümölcsösében kérdeztük.

„A Kormány a koronavírus árnyékában is folyamatosan nyomon követi az agrárium helyzetét” – kezdte beszélgetésünket a szaktárca első embere. Az eddig bejelentett gazdasági intézkedések hatalmas segítséget jelentenek a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban tevékenykedő 300 ezer gazdaság, vállalkozás számára. Az agrártámogatások folyamatos kifizetése, a támogatási rendszerben alkalmazott könnyítések – különösen a Vidékfejlesztési Program beruházásaira vonatkozó eljárások tekintetében – is ahhoz járulnak hozzá, hogy a termeléshez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre álljanak.

Az Agrárminisztérium javaslatára az agráriumot célzottan segítő, újabb jelentős döntések születtek. Így a legkisebb mezőgazdasági termelők számára is komoly pénzügyi segítséget jelent, hogy ingyenessé tettük a szabad felhasználású, akár három éves futamidejű Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt és megduplázták a hitelkeretet.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az év végéig megkötött új hitelszerződések esetében megemelték a felvehető hitel maximumát a jelenlegi 100 millió forintról 200 millió forintra. „Az Agrárminisztérium költségvetési forrásaiból jelenleg is nyújtott kamat- és kezességi díjtámogatást 100%-ra emeltük, valamint vállaltuk a hitelek megkötésével-, fenntartásával kapcsolatos költségek 100%-ának megtérítését” – hangsúlyozta Nagy István.

A minél olcsóbb és könnyebb hitelhez jutást segítő lépések közé tartozik, hogy döntés született az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által a hitelekhez nyújtott kezességek díjainak csökkentése érdekében az e díjakhoz nyújtott minisztériumi költségvetési díjtámogatás 0,75%-ra emeléséről.

Van néhány olyan ágazat, amely sajnálatos módon már most komolyabb válsághelyzettel kénytelen szembenézni. Ezek azok, amelyek esetében minden piaci szereplő értékesítése, szolgáltatása közvetlenül kapcsolódik a lényegében szünetelő turizmushoz és vendéglátáshoz, emiatt bevételeik radikálisan lecsökkentek vagy megszűntek. Emiatt döntött úgy a Kormány, hogy

más gazdasági területekhez hasonlóan a bor- és szőlőtermelőknél, a pálinka-előállítóknál, a kisüzemi sörfőzdéknél és a vadgazdálkodási szolgáltatóknál is 2020. június végéig a munkáltatók mentesülnek a munkavállalóik munkabérei utáni közterhek megfizetése alól, továbbá a munkavállalóknak a járulékok közül csak a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megfizetniük, de annak mértéke nem haladhatja meg a 7.710 forintot.

A járvány a lehető legrosszabbkor, a legfontosabb értékesítési időszakában törte ketté a dísznövényekkel foglalkozó vállalkozások tevékenységét, ezért ezek a könnyítések őket is megilletik a Kormány álláspontja szerint, rájuk is kiterjesztésre kerültek.

A határok le vannak zárva, s az a 70 ezer ember, akik a határon túlról érkeztek idénymunkásnak, most kiesik. Ezért a szaktárca létrehozta a munkaszüret.hu tematikus agrár-álláskereső honlapot, hogy egymásra találjanak a munkát keresők – akik azokon a területeke dolgoztak, ahol máról holnapra megszűnt a megélhetés – és a munkaadók.

Az Agrárminisztérium folyamatos kapcsolatban áll az Európai Bizottság illetékes részlegeivel, és a többi tagállammal együtt a Közös Agrárpolitika szabályainak rugalmasabbá tételét kéri.

A konkrét javaslatokat, kéréseket hivatalos levél formájában is eljuttatták az Európai Bizottság érintett tagjai számára. A javaslatok a közvetlen támogatásokat, a vidékfejlesztést, a piaci intézkedéseket, valamint az állami támogatási szabályokat egyaránt érintik.

Az eddigi eredmények közül kiemelendő az emelt szintű előlegfizetés lehetősége, illetve az ellenőrzési szabályok rugalmasabbá tétele. A támogatási kérelmekkel kapcsolatos adminisztratív határidőket kitolják, a kifizetéseket pedig felgyorsítják.

„Az alapvető törekvésünk az, hogy a támogatások kifizetéseit felgyorsítsuk, az adminisztratív határidőket kitoljuk” – hívta fel a figyelmet, bár a betegség valóban kihívást jelent, a Magyar Államkincstár munkatársai mindent megtesznek, hogy az agrár- és vidékfejlesztési források időben eljussanak az érintettekhez. Mivel a korlátozások hatásai a gazdálkodókat sem kímélték, ezért a kincstár, a megszokott gyakorlattal ellentétben, a június 30-i határidő előtt kifizeti a gazdáknak a múlt évi egységes kérelmek alapján nekik járó összeg még fennmaradó részét. Az utalásokat ­március végén indította el a MÁK.

Az elmúlt hetekben a Vidékfejlesztési programból megvalósuló beruházásoknál több könnyítést vezetett be az agrártárca. A projektekhez kapcsolódó helyszíni szemlék egyelőre elmaradnak, csak a legszükségesebb esetben tartják meg az ellenőrzéseket. Ugyanez igaz az egyes nemzeti forrásból finanszírozott intézkedésekre is. Az év elejére tervezett helyszíni szemléket a MÁK átütemezte az év második felére.

A kifizetésekkel párhuzamosan folyik az idei egységes kérelmek beadása is. Az első napok tapasztalatai azt mutatják, hogy a kérelmek kitöltését segítő falugazdászok és a gazdálkodók is gyorsan alkalmazkodtak a szokatlan helyzethez. Személyes ügyintézés helyett elsősorban telefonon és e-mailben egyeztetik a kérelem tartalmát.

Örömteli, hogy az Európai Unió Tanácsának Mezőgazdasági Különbizottsága április elején elfogadta a Tanács álláspontját a Közös Agrárpolitika 2021-től kezdődő átmeneti időszakban alkalmazandó szabályairól, amely megteremti a jogi lehetőségét az uniós agrártámogatások és az átmeneti nemzeti támogatások továbbvitelének.

Az elmúlt hónapok tárgyalásai alapján megszületett tanácsi álláspont garantálja mind a területalapú támogatások, mind pedig a vidékfejlesztés keretében megvalósuló kifizetések lényegében a jelenlegi szabályok szerinti továbbvitelét. Kiemelt siker, hogy a tanácsi álláspontba magyar kezdeményezésre bekerült az átmeneti nemzeti támogatások továbbvitelének lehetősége. A Bizottság meg akarta szüntetni ezt a támogatási formát, azonban a V4-ek közös fellépésének köszönhetően sikerült elérni, hogy az átmeneti nemzeti támogatások a jelenlegi szinten továbbvihetők legyenek a 2021-től induló átmeneti időszakban is.

Évtizedes adósságát törleszti a magyar állam a teljes részarány-földkiadási folyamat gyors és méltányos lezárásával, és jelentős lépést tesz az osztatlan közös tulajdon felszámolása érdekében is.

A földrészletek tulajdonjogának rendezéséről szóló előterjesztés egyfajta nemzeti birtokrendezést hajt végre. A földügyi csomag már a Parlament előtt van, az általános vitája le is zajlott. Ezt követi a részletes vita, s várhatóan el is fogadják. Ugyanakkor benyújtásra kerül a közös osztatlan tulajdon megszüntetésével kapcsolatos törvénycsomag is. Párhuzamosan fut a két földügyi csomag, a birtokpolitikai rendezés.

A két évtizede zajló földkiadást úgy zárnánk le, hogy – egyes folyamatban lévő ügyek kivételével – állami tulajdonba kerülnek a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló és eddig magántulajdonba nem került ingatlanok az érintett részarány-tulajdonosok megfelelő, aranykoronánként 50 ezer forintos kártalanításával.

Az osztatlan közös földtulajdon felszámolása érdekében tett lépések első eleme, hogy az állam a tulajdonosok javára értékesíti a Nemzeti Földalapban található állami osztatlan közös tulajdoni hányadokat. Mindez történelmi lépés.

„Számos élelmiszeripari céget és gazdálkodót látogattam meg az utóbbi hetekben, agrárminiszterként fontosnak tartom, hogy személyesen is megismerkedhessek a tapasztalataikkal” – hívta fel a figyelmet, fontos, hogy miközben a gazdák erejüket megfeszítve teszik a dolgukat, érezzék, nincsenek egyedül. „A legnagyobb bajban azok a szektorok vannak, amelyek közvetlenül a gyakorlatilag tetszhalott állapotba került turizmust és vendéglátást szolgálják ki. Ezért ezekre a területekre vonatkozóan külön intézkedéseket hoztunk. Egyébként azt látom, hogy az alapvető élelmiszer-alapanyag ellátás rendben van, a termelők, gazdák, élelmiszer előállítók pedig fáradhatatlanul teszik a dolgukat, és biztosítják, hogy kiváló minőségű élelmiszer kerüljön mindannyiunk asztalára, amiért külön köszönet illeti meg őket.”

A mostani járvány és az azt követő gazdasági helyzet sokak figyelmét ráirányítja a mezőgazdaságra, megváltoztatva annak megítélését is. Olyannyira, hogy az agrárium hosszú távon akár a nyertese is lehet a kialakult válságnak. Egyrészt azért, mert a kialakult krízishelyzetben, a boltok üres polcait látva (a legtöbbször ezek a polcok egyébként csak a pánikvásárlás miatt üresek)sokakban tudatosul, hogy a mezőgazdaság nemcsak stratégiai ágazat, de biztos, fix életpályát, és megélhetést nyújt. Ha a fiatalok szemében vonzóbbá válik az agrár karrier, az sokat segíthet az utánpótlás, és az agrár-öröklés problémáinak megoldásában.

Emellett pedig rengeteg, korábban külföldön dolgozó honfitársunk kényszerült haza a járvány miatt, és köztük sok az agrárszakember is. Ha őket sikerül megnyerni a hazai agráriumnak, az újabb minőségi javulást idézhet elő. Ehhez persze képesnek kell lenni olyan feltételeket biztosítani, amelyek a hazai árszínvonal mellett vonzóvá teszik a magyar mezőgazdaságot.

Nagy István kifejtette, a mezőgazdaság abban a szerencsés helyzetben van, hogy a legtöbb termékére mindig lesz kereslet. „Felül kell vizsgálnunk az olyan, marginálisnak tűnő, ám a következményeket látva kifejezetten fontos körülményeket, amelyek a termékgyártásunkat meghatározzák. Mondok egy példát, hogyha a tejes dobozaink itthon készülnek, akkor a hozzájuk tartozó kupakokat se Olaszországban állítsák elő, mert az egy ilyen helyzet esetén az egész gyártási folyamatot megakasztja.”

A 2020 utáni közös agrárpolitika irányvonalait és sarokpontjait természetesen átszabja a pandémia, de ahogy eddig, úgy az agrártárca ezután is azért fog dolgozni, hogy a magyar gazdatársadalom ne legyen a vesztese az új KAP keretrendszerének.

Munkaszüret néven indított mezőgazdasági álláslehetőségeket kínáló internetes oldalt az Agrárminisztérium (www.munkaszuret.hu) . Az online felülettel a tárca arra hívja fel figyelmet, hogy a magyar agráriumban a koronavírus-járvány ellenére is van munkalehetőség – erről korábban itt számoltunk be

 

Forrás: magyarmezogazdasag.hu