Blog


22
szept

A szőlőültetvények szerkezetátalakítása: a támogatás, amiről tudnia kell!

2023. szeptember 22., péntek
Szőlőültetvények szerkezetátalakítása

A szőlőültetvények szerkezetátalakítása támogatásának ügyében november 2. és 30. között lehet egyéni tervet benyújtani. Módosult a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet.

A rendelet alapján a borszőlő-termelők novemberben ismét egyéni tervet nyújthatnak be a támogatással elvégezni kívánt szerkezetátalakítási tevékenységeikre – írja a nak.hu

szőlőültetvény

A támogatási kérelem részét képező újratelepítési engedélyek kiadása az ültetvény helye szerint illetékes hegybírónál történik – fotó: pixabay.com

szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatása az egyik legfontosabb borpiacszervezési intézkedés, amelynek segítségével az EU csatlakozás óta a hazai borszőlőültetvények több mint fele újult meg és ezzel hozzájárult a magyar szőlőtermesztés minőségének javulásához.

A rendelet értelmében 2023. november 2. és 30. között lehet benyújtani az egyéni terveket, kizárólag elektronikus úton. A benyújtás feltételeiről a Kincstár külön közleményt tesz közzé. A határidőben benyújtott egyéni terveket a Kincstár a benyújtást követő év március 31. napjáig bírálja el.

Az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelem az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be április 1. és július 1. között a Kincstár honlapján közzétett külön közleményben foglaltaknak megfelelően – írja a nak.hu

Támogatható tevékenységek:

  • a fajtaváltás
  • az ültetvény áttelepítése
  • a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása.

A támogatás összege és intenzitása

A Kincstár az egyéni terveket 50 millió EUR összeg erejéig hagyja jóvá. A szőlőültetvény termesztés-technológiai módszereinek javítása tevékenységre a jóváhagyható összeg legfeljebb 10%-a fordítható.

A támogatás a végrehajtott tevékenység költségeihez való hozzájárulásból, valamint fajtaváltás és ültetvény-áttelepítés esetén a bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból áll.

2023/2024 borpiaci évben a támogatás mértéke a Rendelet 1. mellékletében meghatározott költségátalányok és kompenzáció:

  • 75%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület világörökségi területen fekszik,
  • 60%-a, ha az intézkedéssel érintett terület nem világörökségi területen fekszik, azonban az intézkedéssel érintett terület fekvése szerinti földrajzi árujelző (OEM vagy OFJ) szerkezetátalakítási tervének megfelel
  • 50%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg.

támogatási összegeket intézkedésenként és elvégzett műveletenként részletesen a Rendelet 4-6. melléklete tartalmazza. A támogatott hektáronkénti költségátalány mértéke a végrehajtott műveletektől, a tőszámtól, a felhasznált szaporítóanyag típusától, az ültetvény lejtésétől, termesztéstechnológiától függően kb. 5000-16 000 EUR/ha támogatási összeg között alakul.

A jelenlegi rendeletmódosítás rendezi az őstermelők családi gazdaságának tagja által benyújtott egyéni tervek esetét. A jogosultsági és elsőbbségi kritériumok teljesítését az őstermelők családi gazdaságának egyéni tervben megjelölt bármely tagja teljesítheti – olvasható a NAK tájékoztatójában.

szőlő

A rendelet értelmében 2023. november 2. és 30. között lehet benyújtani az egyéni terveket, kizárólag elektronikus úton – fotó: pixabay.com

Módosultak a jóváhagyott egyéni terv módosításának feltételei

Akkor szükséges bejelenteni a módosítást, ha a jóváhagyott egyéni tervhez képest változik

  • a műveletek végrehajtásának borpiaci éve,
  • a telepítéshez felhasználni kívánt szaporítóanyag fajtája vagy típusa,
  • a kialakítani kívánt művelésmód vagy
  • az alkalmazott sor- és tőtávolság olyan módon, hogy a változtatásból eredő hektáronkénti tőszám az egyéni tervben jóváhagyott és a Rendelet 2. mellékletében meghatározott minimális hektáronkénti tőszámokhoz tartozó pontértékek változását eredményezi.

A támogatás igénylése, illetve a kifizetési kérelem benyújtása a 2025. október 15-ig teljes mértékben végrehajtott tevékenységek esetében lehetséges. Új elem, hogy a kifizetési kérelemhez a tevékenységek számláinak és azok kifizetését igazoló bizonylatok másolatát is be kell nyújtani.

szőlő

A szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatása az egyik legfontosabb borpiacszervezési intézkedés – fotó: pixabay.com

Az egyéni tervek benyújtásával kapcsolatban a nak.hu az alábbiakra hívja fel a figyelmet: a támogatási kérelem részét képező újratelepítési engedélyek kiadása az ültetvény helye szerint illetékes hegybírónál történik.

A támogatás egyes eseteiben helyszíni szemlét is el kell végeznie a hegybírónak, amelynek hosszabb lehet az időigénye. Ezért javasolják, hogy a kérelmek benyújtását ne hagyja senki sem az utolsó pillanatra. A HNT tájékoztatása alapján a hegybírók az engedélyeket és a helyszíni szemle jegyzőkönyvét jellemzően 5 munkanapon belül tudják kiállítani, de a határidő a beérkezett kérelmek számával egyidejűleg változhat – írja a nak.hu.