Mezőgazdasági hírek

A számlakiállításhoz kapcsolódó változások 2020. július 1-től

2020. június 15., hétfő

 

Az  Áfa törvény 163. §-a értelmében:  A számlát a termékértékesítés  vagy a  szolgáltatás teljesítését követően, az Áfa-törvény szerinti teljesítéséig (előleg esetén annak kézhezvételéig, jóváírásáig) de legfeljebb az attól számított meghatározott  időn belül ki kell állítani. A számla kiállítási idő eddig 15 nap volt, ami most július 1-től 8 napra változik.

Számla kiállítási határidők bizonyos esetekben:

 • Közösségen belüli termékértékesítés vagy olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén, amely után az adót az igénybevevő fizeti – azaz fordított adózású ügyletek – , a teljesítés hónapját követő hónap 15. napon belül – ez  most július 1-től sem változott;
 • akkor ha a számla áthárított adót (áfá-t) tartalmaz, vagy annak áthárított adót kellene tartalmaznia, 8 napon belül kell a számlát kiállítani;
 • ha az ellenértéket – ideértve az előleget is – készpénzzel vagy készpénz helyettesítő fizetési eszközzel térítik meg, ekkor a készpénzes számlát haladéktalanul ki kell állítani;
 • Gyűjtőszámlánál a 8 napot a gyűjtőszámlás időszak utolsó napjától kell számítani;
 • Helyesbítő számlánál, számlával egy tekintet alá eső okiratnál a 8 napot a módosításra okot adó tény, körülmény bekövetkezésétől kell számítani;

 Adómentes ügyletekre vonatkozó számla- illetve nyugtakiállítás:

2020 július 1-jétől a következő adómentes ügyletekről is kötelező lesz számlát vagy nyugtát kiállítani, nem elegendő a számviteli bizonylat:

 • Magánorvosnak, természetgyógyásznak és a fogorvosnak, fogtechnikusnak annál a szolgáltatásnyújtásnál és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítésnél, amelyek humán orvosi tevékenységet jelentenek;
 • Egyéb oktatásnál – melyek nem az alapképzésekhez tartozó képzéseknek számítanak;
 • Ingatlan adómentes értékesítésénél;

A vevői adószám feltüntetése kötelező 2020. július 1-től:

 • 2020. július 1-jétől adóértéktől függetlenül minden belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított, áthárított adót tartalmazó számlán kötelező feltüntetni a számlabefogadó adószámának első 8 számjegyét az áthárított áfa összegtől függetlenül. Az adószám hiányában nem érvényesíthető az adólevonás;
 • A július 1-je előtt kiállított, ezt követő teljesítési időpontú, 100 000 Ft-os adótartalmat el nem érő számla vevői adószám hiányában is adólevonásra jogosít (áttérési szabály);

Az elektronikus adatszolgáltatás kiterjesztése minden számlára – 2020. július 1-től hatályos

 • 2020. július 1-jétől az áfa értékétől függetlenül minden belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított számláról adatot kell szolgáltatni elektronikus adatszolgáltatás keretében a NAV felé;
 • ez vonatkozik az adómentes számlákra is – tehát a tárgyi mentes és az alanyi mentes számlákról is jelentést kell adni -, ha belföldi adószámú adóalany felé állítják ki;
 • a belföldi fordított adózású számlák is a kötelező adatszolgáltatás alá esnek;
 • az alanyi adómentes adóalany felé és a kizárólag tárgyi mentes tevékenységet végző felé kiállított számlák is a kötelező adatszolgáltatás alá tartoznak;

Az elektronikus adatszolgáltatás kiterjesztése  – Az adatszolgáltatás módja kiállított számlákról:

 • Számlázó programmal kiállított számlánál: azonnali, emberi beavatkozás nélküli, automatikus elektronikus adatszolgáltatás az adóhatóság által megadott xml formátumban;
 • Nyomdai számlánál: a NAV képernyőfelületén kell teljesíteni a manuális adatszolgáltatást az Áfa törvény 169.§ szerinti adattartalommal;

– a számla kiállításától számított 4 napon belül;

– 500.000 Ft-os adótartalmat elérő számlánál legkésőbb a következő napon;

 Adómentes ügyletekre vonatkozó számla- illetve nyugtakiállítás:

Adatszolgáltatás a beérkező számlákról – ez is változott:

 • 2020. július 1-jétől a befogadói belföldi összesítő jelentést már értékhatárra tekintet nélkül be kell adni az áfa bevallás részeként;

Ezek a változások szinte mindenkit érintenek és olyan jellegűek, melyekre fel kell készülnie mindenkinek.

Már nem sok idő van a változások életbelépéséig, éppen ezért fontos és egyben javaslom is, hogy a számlázó program alkalmazása mellett döntsenek,  mert csak ez oldja meg a NAV felé, időben történő adatszolgáltatást. Van már a NAV által közzétett telefonos applikáció, mely a telefonos számlakiállítást is megoldja a készpénzes számláknál, illetve kisméretű és gépkocsi feltöltővel is működtethető nyomtatók is segíthetik a piaci számlák kiállítását.

Sajnos a könyvelők általi számlabejelentés nem megoldható  – az idő rövidsége miatt -, ezért kell a számlázó programban gondolkodni.

A számlázó program választása mellett szól az is, hogy 2021. január 1-től kivonják a forgalomból a kézi számlákat.

Hozzák meg a megfelelő döntést, ha kell, egyeztessenek könyvelőjükkel a választás előtt.

 

Törökné Rácz Erzsébet adószakértő