Mezőgazdasági hírek

A másodvetést is jelölni kell az egységes kérelemben – figyelmeztet a NAK

2020. május 11., hétfő

Amennyiben a zöldítés kapcsán az 5 %-os EFA-kötelezettségét részben, vagy egészben ökológiai másodvetéssel tervezi megvalósítani, vagy a VP AKG-ban zöldtrágyázással szeretné kötelezettségét teljesíteni, úgy már az egységes kérelem felületén a tervezett megvalósítási helyet és területméretet jelölni kell a tervezett növényi összetétel megadásával. A tervezett időpontot is jelölni kell.

A diverzifikációt is befolyásolhatja majd a tényleges, a bejelentett vetési idő, hiszen a diverzifikációba – azaz a térbeni elhelyezkedés számításában – azon kultúrák kerülnek beszámításra, s ez lehet a másodvetés is, amelyek a tárgyév május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban a leghosszabb ideig vannak jelen a mezőgazdasági termelő egységes kérelmében. E szerint tehát a másodvetéssel diverzifikációs követelményeit is teljesítheti, de nem odafigyeléssel esetileg el is ronthatja azt – hívja fel a gazdálkodók figyelmét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A fenti terveket a későbbiekben az egységes kérelem felületén realizálni is kell, azaz a megvalósított másodvetés, ökológiai jelentőségű másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tényleges vetését, annak tényleges helyét és az esetleges betakarítását vagy beforgatását követő tizenöt napon belül be kell jelenteni.

A tényleges vetési, betakarítási és beforgatási időpontokat külön-külön kell bejelenteni. Amennyiben elmulasztjuk a bejelentést, úgy sajnos a tervezett agrotechnika nem kerül figyelembe vételre. Természetesen, ha időközben az eredeti terv a vetési helyet, vagy időpontot, összetételt tekintve megváltozik, úgy lehetséges azok módosítása és új másodvetés bejelentése. Azonban ennek feltétele, hogy az egységes kérelemben előzetesen bejelentett terület mérete nem változhat. A fentieken túl lehetőség van úgynevezett „hagyományos másodvetés” bejelentésére is. Itt nem szükséges az egységes kérelemben előzetesen a tervet felvinni.

Mikor is lehet szükséges a hagyományos másodvetés alkalmazására? Valamennyi területalapon támogatást igénylő számára alapvető a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” előírásainak megtartása a kölcsönös megfeleltetés részeként. Ezen előírások egyike a vetésváltás szabályai, melynek a növényvédelmen túl talajvédelmi kihatásai is vannak. Amennyiben valamely gazdasági vagy egyéb tényező következtében a gazdálkodó nem tudja tartani az előírást pl. még a 3. évben is tökre oltott dinnyét termelne, vagy búza és búza után ismét búza jönne, úgy a vetésváltást megtörheti azzal, ha másodvetésben más növényt termeszt pl. zöldtrágyának, vagy takarónövénynek. Ezt nem kell feltétlenül előre tervezni, azonban a vetést itt is a megtörténte után 15 nappal az egységes kérelem felületén jelenteni kell, s majd a beforgatást, betakarítást is.

Fontos valamennyi másodvetésre, hogy nem vehető figyelembe, ha a vetés október 31-e és a tárgyévet követő év február 15-e között valósul meg, valamint ha a vetéstől számított legalább hatvan napig nincs jelen a mezőgazdasági termelő földterületén.

Forrás: agrotrend.hu