Mezőgazdasági hírek

A kkv-k számára még nyitott támogatások, pályázatok

2019. december 6., péntek

A jelenlegi programozási ciklus a végéhez közeledik, azonban még így is számos támogatási lehetőség közül választhatnak a kis- és középvállalkozások.

A.) Szeptemberben jelent meg a 42/2019-es AM-rendelet a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról.
A kamattámogatás legalább 3, de legfeljebb 10 éves futamidejű beruházási hitel esetén vehető igénybe. A mértéke az ügyleti kamat 80%-a, de maximum 2%. Előírás a regisztráció a Kincstár ügyfél nyilvántartási rendszerében. Fontos figyelembe venni, hogy nem nyújtható támogatás:
•    a VP-ből vagy más operatív programból elnyert pályázathoz,
•    öntözési beruházáshoz,
•    termőföldvásárláshoz,
•    üzletrészvásárláshoz,
•    élő állat vásárlására,
•    induló beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltségéhez,
•    szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló beruházáshoz,
•    létesítmény felvásárlásához,
•    kutatási infrastruktúra hiteléhez.

B.) Tizenhárom darab Leader helyi felhívás jelent meg az elmúlt 2 hónapban.
A Leader program rendkívül hatékony része a vidékfejlesztésnek, mert térségi alapon szerveződik a helyi gazdasági lehetőségeket fejleszti és támogatja az együttműködési kezdeményezéseket. A makrotérségi szintű problémák felvetése és a megoldási lehetőségek megtalálása erősíti a helyi identitást és kohéziót.

A megnyílt pályázatok:
•    Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Egyesület – VP6-19.2.1.-34-12-19 Mikrovállalkozások eszközfejlesztése
•    Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület – VP6-19.2.1.-5-3.2-19 Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által
•    Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület – VP6-19.2.1.-61-1/1-19 A hozzáadott értéket képviselő, illetve ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése
•    Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület – VP6-19.2.1.-61-2/1-19 Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések
•    Borsod-Torna-Gömör Egyesület – VP6-19.2.1.-12-6-19 Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása
•    Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – VP6-19.2.1.-84-6.1-19 Helyi vállalkozók, szolgáltatók, termelők műszaki-technológiai és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
•    Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – VP6-19.2.1.-84-3.1-19 Tisza-Maros értékei tematikus rendezvények lebonyolítása
•    Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Települési szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések
•    Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – VP6-19.2.1.-84-7.1-19 Térségi mikrovállalkozások, termelők piacra jutásának támogatása logisztikai korszerűsítéssel
•    Szatmár Leader Közhasznú Egyesület – VP6-19.2.1.-79-10-19 Mikrovállalkozások fejlesztése, helyi termékek gyártásának támogatása
•    Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület – VP6-19.2.1.-57-6-19 Helyi mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása
•    Őrség Határok Nélkül Egyesület – VP6-19.2.1.-68-6-19 Mikrovállalkozások létrehozásának támogatása, meglévők fejlesztése
•    Őrség Határok Nélkül Egyesület- VP6-19.2.1.-68-3-17 Élhető Vidékért – Települések közösségi célú fejlesztése

Országosan 103 darab Helyi Akció Csoport összesen 642 db felhívást hirdetett meg. Mintegy 12 ezer darab támogatási kérelem érkezett be a Kincstárhoz 51,4 milliárd Ft igényelt támogatási összeggel. 5773 darab támogatási kérelem esetében, 22,8 milliárd Ft tekintetében történt már kötelezettségvállalás az irányító hatóság részéről. A Leader helyi fejlesztések megvalósítására 42,83 milliárd Ft áll rendelkezésre.

C.) A Vidékfejlesztési Program jelenleg nyitva lévő felhívásai:
•    Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
•    Erdősítés támogatása
•    Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
•    Egyedi szennyvízkezelés
•    Tanyák háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztései
•    LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
•    VP megvalósítását szolgáló TS
•    MNVH működését szolgáló TS
•    Borszőlőültetvény telepítés támogatása
•    Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

Bizonyos élelmiszeripari vállalkozások érintettek lehetnek az alábbi GINOP-os pályázatokban is:
•    GINOP-1.1.8-19 – Magyar Multi Program II. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése
•    GINOP-1.2.10-19 – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása
•    GINOP-1.2.7-19 – Magyar Multi Program III. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása
•    GINOP-5.3.5-18 – Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek

D.) 2019. október 16-án megjelent ÉFK módosításban foglaltak szerint jelenleg három, megjelenés előtt álló pályázat található.
•    A „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása” (VP3-3.1.1-19) című pályázat segítséget nyújt a termelőknek, hogy a termékeiket biztosabban tudják beépíteni az élelmiszerláncba. A minőségrendszerekben előállított termékek elismertebbek lesznek a piacon a magasabb hozzáadott értéknek és a minőségnek köszönhetően. A pályázatot 2019. 07. 04-én társadalmai egyeztetésre írták ki. A megjelenés várható időpontja 2019. december.
•    A „Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén” (VP3-4.2.1-4.2.2-19) című pályázatban a REL együttműködési csoportok mezőgazdasági termelő tagjai élelmiszeripari és borászati fejlesztéseket hajthatnak végre. A beszerzésre kerülő eszközökkel magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékeket is lehetőségük lesz előállítani. A pályázatot 2019. 07. 17-én társadalmi egyeztetésre írták ki. A megjelenés várható időpontja 2019 november/december.
•    „A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” (VP-20.5-19) című pályázatban hozzájárulnak a vidéki térségek felzárkóztatásához, a helyi és nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez. Az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismeri a magyar fejlesztési eredményeket és a nemzeti érdekeket. A megjelenés várható időpontja 2019. december.

Az Agrárminisztérium folyamatosan egyeztet az Európai Bizottsággal, emiatt a jövőben várhatóak még változtatások. A beruházási pályázatok megvalósításával kapcsolatos kérdéseket a nemeth pont balint kukac nak pont hu címre lehet továbbítani.

Forrás: agrotrend.hu