2023 márciusi havi szaktanácsadás hírlevél

Nitrát adatszolgáltatás

Minden nitrátérzékeny területeken gazdálkodónak, valamint a területi érzékenységtől függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben állatot tart az előző naptári évre vonatkozóan (január 1.-december 31.) adatszolgáltatást tennie a gazdálkodási naplóban szereplő adatok alapján 2023. január 1.-2023. március 31. között.  

Az adatszolgáltatást minden fent említett gazdálkodóknak teljesítenie kell, attól függetlenül, hogy történt-e a területen történt nitrogén tartalmú trágya kijuttatása.

Adott területen betakarítás után a megfelelő talajfedettséget biztosító növény alá csak abban az esetben juttatható ki könnyen oldódó nitrogéntrágya, így különösen hígtrágya, trágyalé, ammónium- és nitráttartalmú műtrágya, ha a trágyázás és vetés közötti időszak a 15 napot nem haladja meg.

Szintén tilos Nitrátérzékeny területen a trágya kijuttatása november 30-tól február 15-ig, de az őszi kalászosok fejtrágyázása megengedett február 1-jétől, a szabályok betartása mellett.

A kijuttatott hatóanyag nem haladhatja meg a csírázáshoz és az őszi-téli növekedéshez szükséges mennyiséget. Ezen kívül betakarítás után nitrogéntrágyát a szármaradványok lebomlásának elősegítéséhez lehet alkalmazni, a nitrátrendelet a 3. számú melléklet C) pontjában meghatározott mennyiség figyelembevételével, azonban tilos könnyen oldódó nitrogéntrágyát kijuttatni a betakarítás után, ha ősszel nem kerül sor újabb kultúra vetésére.

Amennyiben a gazdálkodó átad/átvesz szervestrágyát az átadó/átvevő regisztrációs számát is fel kell tűntetni a nitrátjelentésben.

Az Agro-Ökológiai Programhoz tartozó – egyelőre tájékoztató jellegű – szerlisták.

Az Agro-ökológiai Program (AÖP) a 2023-tól induló KAP Stratégiai Terv által meghatározott támogatási keretrendszer új, önkéntes támogatási eleme.

Szántó és ültetvény esetében is számos olyan gyakorlata van az AÖP-nek, melyek teljesítéséhez a gazdálkodóknak tudniuk kell, hogy mely szer- és hatóanyagokat használhatják, vagy az adott gyakorlat keretében mely szerek használata nem engedélyezett.

A most megjelent  – tájékoztató jellegű – listák az alábbiak, pdf dokumentumként le is tölthetők:

 • a méhekre kifejezetten, vagy mérsékelten veszélyes illetve kockázatos besorolású növényvédő szerek listája, melyek alkalmazásának tilalma szántóterületeken és ültetvényeken is választható gyakorlat,
 • a szántón, illetve ültetvényeken választható mikrobiológiai készítmények alkalmazása gyakorlathoz kapcsolódóan a felhasználható mikrobiológiai készítmények listája,
 • a talajkondicionáló, növénykondicionáló vagy N-megkötő készítményeket tartalmazó lista a szántón illetve ültetvényeken választható gyakorlathoz kapcsolódóan,
 • a szántóterületeken a forgatás nélküli művelés esetében a szűkített növényvédőszer-hatóanyagok listája, valamint
 • az ültetvényeken engedélyezett biológiai ágensek listája.

Végleges listák az AÖP-t szabályozó rendelet megjelenésével egyidejűleg Nemzeti Irányító Hatósági közlemény formájában kerülnek publikálásra.

A mikrobiológiai készítmények; a talajkondicionáló, növénykondicionáló vagy N-megkötő készítmények, illetve a biológiai ágensek felhasználását a mezőgazdasági termelőnek

a) saját névre szóló érvényes, mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatot tartalmazó

számlával és

b) a felhasznált mennyiséget és a szavatossági/eltarthatósági időt igazoló kísérő dokumentumok másolatával vagy göngyöleggel kell igazolnia, és az igazoló dokumentumokat meg kell őriznie, amelyeket a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

Azt, hogy a támogatás igénybevételének évét figyelembe véve hány évre visszamenőleg fogadható el egy számla (ha például a beszerzett mennyiség nem kerül mind felhasználásra az adott támogatási évben, vagy hogy a 2022. őszén felhasznált szerek elfogadásra kerülnek-e), jogszabály pontosítja majd.

Tenyészkoca állatjóléti támogatási kérelem 2023/2024 támogatási évre

Megjelent a Magyar Államkincstár 15/2023. (III.3.) számú közleménye a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015 (III.11.) FM rendelet szerinti 2023/2024. támogatási évre vonatkozó támogatási kérelmek benyújtásáról.

A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM
rendelet
alapján a tenyészkoca tartása során az igénylők az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére – az előírtnál nagyobb férőhely; előírtnál jobb mikroklíma paraméter értékek; kártevő- és légyirtás; megnövelt fényerő; továbbá takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására vissza nem térítendő állami támogatást vehetnek igénybe, amennyiben vállalják a támogatott tevékenység öt éven át történő folytatását.

Egy igénylő az adott támogatási évben kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelmeket elektronikus úton 2023.március 16 és 2023 március 31 között lehet benyújtani.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

 • az állattartó telep fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal igazolása az igénylő által – a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig – az adott tartási hely a TIR-be bejelentett tenyészkoca férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tartható tenyészkoca létszámról darabszámban kifejezve
 • a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, az érintett termékpályán működő olyan
  államilag elismert termelői csoport, tenyésztő szervezet, terméktanács, szakmaközi
  szervezet vagy szakmai szervezet tagsági igazolása, amely nyitott tagsággal
  rendelkezik,

Továbbá nagyvállalkozásnak* minősülő igénylő esetén még

 • a járási hivatal álláspontját arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási
  programban indokolt.

Amennyiben a kérelem benyújtásával kapcsolatban kérdése merül fel, keresse a szaktanácsadóját.

Baromfi állatjóléti támogatási kérelem 2023/2024 támogatási évre

Megjelent a Magyar Államkincstár 16/2023. (III.9.) számú közleménye a baromfi állatjóléti támogatás 2023/2024. támogatási évre vonatkozó igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtásáról.

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV.
1.) AM rendelet 2. § (1) bekezdés a) – d) pontjai szerinti tevékenységekre – a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítására; a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítására; a megfelelő épület-mikroklíma biztosítására; a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használatára – az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

Egy igénylő a támogatási rendelet 2. melléklet szerinti baromfi megnevezés-csoportonként
[1. növendék csirke, szabad tartásos csirke és gyöngyös; 2. házi tyúk; 3. növendék pulyka; 4.
víziszárnyas (pecsenyekacsa, növendék kacsa, pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba)] egy
támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelmeket elektronikus úton 2023.március 20 és 2023 április 17 között lehet benyújtani.

A Baromfi Termék Tanács az igénylő kérésére igazolást állít ki az adott tartási hely
 érőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tartható baromfilétszám darabszámáról, és azt legkésőbb tárgyév április 15-éig – az ügyfél tájékoztatásával egyidejűleg – elektronikus úton továbbítja a Kincstár részére

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

 • Nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a járási hivatal igazolását arról,
  hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt

Amennyiben a kérelem benyújtásával kapcsolatban kérdése merül fel, keresse a szaktanácsadóját.