2022 október havi szaktanácsadás hírlevél

2022 közvetlen támogatások előleg fizetése

Október 17-től Magyarország – az elmúlt évekhez hasonlóan – a közvetlen
támogatások esetében megindítja az előlegfizetést a gazdálkodók számára.
Az uniós finanszírozású közvetlen támogatások esetében idén is lehetővé válik, hogy az egységes
kérelmet benyújtó gazdálkodók előlegfizetésben részesüljenek.
Továbbra is prioritást élvez, hogy minél több termelő részesülhessen előrehozott kifizetésben, és
minél több jogcímen megkezdődjön az utalás. Az előlegfizetés október 17-től november végéig tart,
december elejétől már a részfizetés időszaka kezdődik. 
A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a kérelmek feldolgozása folyamatos, a szükséges
ellenőrzési és adminisztratív folyamatok ütemezetten haladnak. Az előlegfizetéshez szükséges
jogszabály határidőre történő megjelentetéséről az Agrárminisztérium gondoskodik. 

HMKÁ előírások 2023-tól

A következő előírásokat minden gazdálkodónak be kell tartania, aki 2023-tól terület alapú támogatást
szeretne igényelni.
HMKÁ1 Állandó gyepek fenntartás

2018-as 14,41%- os arányhoz képest 5% eltérés keletkezik, akkor azok a gazdálkodódók, akik az
elmúlt 2 évben törtek fel gyepet visszaállítási kötelezettség keletkezik. Nem érzékeny gyep esetében
gazdaságon belül kell, ugyan akkora területet visszatelepíteni, de nem kötelező ugyan oda.
Mentesség abban az esetben jár, ha a gyep területen erdőtelepítés történik, kivéve karácsonyfa és
energetikai fás ültetvény telepítése.
Érzékeny gyepeknél ott, ahol feltörte ott kell visszatelepíteni.

HMKÁ 2 Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme

Ezen intézkedést Magyarország csak 2025-től kívánja bevezetni. A bevezetésig kialakításra kerülnek a
pontos lehatárolások, valamint a hozzá kapcsolódó betartandó gyakorlatok.

HMKÁ 3 A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból

Az eddigi szabályozás is tartalmazta a tarlóégetés tilalmát. Tarló, nád, növényi maradvány, valamint
gyepek égetése tilos, kivéve zárlati károsító megjelenése esetén, hatósági határozattal elrendelve.

HMKÁ 4: Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása:

Nem juttatható ki műtrágya, szervestrágya és növényvédőszer:

 • MePAR-ban jelölt vízfolyások partvonalától 5 méterre (A védőtávolság 3 méterre
  csökkenthető, ha a tábla 50 méternél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb)
 • Völgyzárógátas halastavak esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban
 • MePAR-ban jelölt 0,5 ha feletti állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban
  A szervestrágya esetében a meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok
  által elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be.

HMKÁ 5: Talajművelés, a talajromlás és az erózió kockázatának csökkentése, figyelembe véve a
lejtő meredekséget is

12%-nál nagyobb lejtésű területeken kapásnövényeket (kukorica, napraforgó is) termesztése,
valamint az őszi káposztarepce 24 cm-nél nagyobb sortávon való termesztése tilos.
Kivéve direktvetés, szintvonalas művelés és/vagy a rétegvonalakkal párhuzamos, illetve az eróziós
jegyeket mutató lefolyási útvonalakon lefolyást gátló füvesített vagy fás védősávok kialakítása
mellett; -erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező szőlőültetvények esetében.

HMKÁ 6: Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb
időszak(ok)ban

A nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után:

 • Őszi kultúra vetése
 • A tarló szeptember 30.-ig történő fennhagyása
 • legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás
 • középmély vagy mélylazítás elvégzése

HMKÁ 7: Szántóföldi vetésforgó (nem beleértve a vízborítás alatt termesztett növénykultúrákat)

Fő szabály: Éves vetésváltást a szántóterületen meg kell valósítani. Ha a szántó területet
elharmadolja a gazda, akkor minden évben csak egy harmadon kell a teljes vetésváltást
megvalósítani. Ebben az esetben bármelyik 3 év vizsgálata esetén meg kell felelni annak, hogy történt
egy vetésváltás.
Másodvetés elfogadható.
2023-ban mentesség a vetésforgó alól.
Nem lehet önmaga után termeszteni: burgonya, napraforgó, repce, szója, cukorrépa, olajtök, dinnye.
A mentesség ezekre a növényekre nem vonatkozik. Nem vonatkozik a mentesség, az AKG, ÖKO és
AÖP területekre.
A vetésforgó alól kivételeket képez:

 • A 10 hektárnál kevesebb szántót művelő gazdaságok.
 • Azok a gazdaságok, amelyek esetében a támogatható mezőgazdasági terület több mint 75 %-
  a állandó gyepterület és azt gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére vagy
  az év, illetve a növénytermesztési ciklus jelentős részében vízzel elárasztott növények
  termesztésére vagy ezek kombinációjára használják
 • Azok a gazdaságok, amelyek esetében a szántóterület több mint 75 %-át gyep vagy egyéb
  egynyári takarmánynövény termesztésére, parlagon hagyott földterületként, hüvelyes
  növények termesztésére vagy e célok közül többre is használják.
 • Évelő szántóföldi kultúrákkal borított terület.
 • Árasztásos művelésben (víz alatt) termesztett szántóföldi kultúrák.
 • Parlagon hagyott terület.

HMKÁ 8: Nem teremelő területek és tájképi elemek minimálisan előírt aránya szántóterületeken.
Valamennyi mezőgazdasági terület tekintetében a tájkép elemek megőrzése
Eddigi zöldítésben teljesítendő, 5 % EFA kötelezettséget váltja fel.
Minimális arány:
A szántóterület legalább 4 %-a nem termelő célú terület vagy tájkép elem, beleértve a parlagot is.
Vagy
A szántóterület legalább 7 %-a nem termelési célú terület vagy tájkép elem, beleértve a parlagot, és a
növényvédőszer használata nélkül termesztett köztes növénykultúrákat (másodvetés), vagy
nitrogénmegkötő növényeket, melyek 3 %-a parlag vagy nem termelő célú tájképi elem kell, hogy
legyen.
Tehát vagy 4% parlag és nem termelő célú terület, vagy 7% amiből 3% parlag és nem termelő célú
terület, és 4 % nitrogén megkötő növénnyel bevetett terület, vagy ökológiai másodvetés.
2023-ban mentesség.
A kukorica és a szójabab kivételével a parlag területen élelmiszer célú termelés folytatható (külön
lista lesz a növényekről). AKG-s területre nem lehet jelölni diverzifikációs parlagot, AKG-ban nem
támogatott, hiszen ott nem tervezhetünk parlaggal.

Sertés állatjóléti támogatás 2022 III. negyedévi kifizetés kérelem

Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik a 2022-es évre a támogatási kérelemnek
helyt adó határozattal. A kifizetési kérelmet 2022.10.01 és 2022.11.02 között lehet benyújtani
Kifizetési kérelmet a támogatási kérelemben megjelölt tevékenységek esetében lehet benyújtani. A
kifizetési kérelem a 2022.07.01. és 2022.09.30 között értékesített vágósertés és tenyészkoca süldők
után igényelhető. A kifizetési kérelemhez csatolni kell az értékesítésről szóló számla, illetve
felvásárlási jegy másolatát, tenyésztésre értékesített tenyészkoca süldők esetében a
tenyésztőszervezet igazolását, a járási hivatal igazolását, a sertés ágazati területi felelős igazolását,
valamint az egyes tevékenységeknél előírt igazolásokat.

Támogatás mértéke:

Jogcím megnevezéseTámogatás mértéke (Ft/állategység)
az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely1 725
A tartási rendszerben természetes feltétel biztosítása492
A verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek,1 640
Almozás biztosítása956
Megfelelő mikroklíma biztosítása1 490


A kifizetési kérelem benyújtásához kérjen segítséget szaktanácsadójától.

A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
39/2018. (XII.13.) AM rendelet szerinti válságtámogatásnak a 2022.
támogatási év III. negyedévére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása

A 39/2018. (XII.13.) AM rendelet alapján, a vágósertés és tenyészkoca süldő tartása során vissza nem
térítendő átmeneti támogatás vehető igénybe fény, illetve a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz
biztosítására.
A jelen időszakban, támogatás a 2022.07.01 és 2022.09.30 között, közvetlenül vagy kereskedő útján
vágóhídra vagy élve külföldre kiszállított vágósertésre, vagy tenyésztésre tovább értékesített
tenyészkoca süldők után igényelhető.
Támogatási kérelmet 2022.10.01 és 2022.11.02 között lehet benyújtani.
A támogatási kérelemhez csatolni kell az értékesítésről szóló számla, illetve felvásárlási jegy
másolatát, tenyésztésre értékesített tenyészkoca süldők esetében a tenyésztőszervezet igazolását, a
járási hivatal igazolását, a sertés ágazati területi felelős igazolását, valamint az egyes
tevékenységeknél előírt igazolásokat.

Támogatás mértéke

Tevékenység megnevezéseTámogatás mértéke (Ft/állategység)
Fény biztosítása1 121
Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása1 961

A benyújtáshoz kérje szaktanácsadója segítségét.

Tenyészkoca állatjóléti támogatás 2022/2023 támogatási év II. negyedévre vonatkozó kifizetési kérelem.

A kifizetési kérelmet 2022.10.01 és 2022.11.02 között lehet benyújtani, a támogatási évre
jóváhagyott tevékenységek tekintetében.
A kifizetési kérelemhez csatolni kell a járási hivatal igazolását, valamint a sertéságazati területi felelős
által kiállított, az adott negyedévre vonatkozó igazolásokat. Valamint az egyes tevékenységek
esetében előírt dokumentumokat.

Támogatás mértéke:

Tevékenység megnevezéseTámogatás mértéke tárgynegyedévenként (Ft/állategység)
Nagyobb férőhely biztosítása12 000
Az előírt mikroklíma paraméterektől jobb értékek biztosítása1 900
A kártevők okozta szennyeződések megakadályozása2 200
Megnövelt fényerő biztosítása1 740
Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása1 450

A benyújtáshoz kérje szaktanácsadója segítségét.

Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű
támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet alapján az állattartó, apaállatok esetén a
tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítására a 2022. október 1. és október 31. közötti
időszakban vissza nem térítendő, támogatást igényelhet.

A támogatás mértéke
Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy
tenyészkos, és/vagy anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak
tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.
Ha a bejelentett tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet,
akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.
Egy tenyészkos vagy tenyészbak után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási
kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás
Támogatás a 2022. április 1-jétől szeptember 30-áig terjedő időszakban megvásárolt és tenyésztésbe
állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb:

 • apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 forint,
 • az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként
  120.000 forint,
 • a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve
  tenyészbakonként 90.000 forint.
  A saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat
  esetén a támogatás a fenti pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra.
  Egy kérelmező egy támogatási időszakban kizárólag egy válságtámogatás iránti
  kérelmet nyújthat be.
  A támogatási kérelmet 2022.10.01-2022.11.02 között kell benyújtani

A kifizetési kérelem benyújtásához kérjen segítséget szaktanácsadójától.

A tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatási kérelem benyújtása

A tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló
28/2022. (IX. 17.) AM rendelet alapján az állattartó a tömegtakarmány (széna, szalma, szenázs,
szilázs, illetve ezek alapanyagai) szállítási költségeinek kompenzálása céljából a 2022. évben
egyszeri, vissza nem térítendő támogatást igényelhet.

Jogosultak köre:

 • az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet
  alapján 2021. évi kérelme alapján támogatásban részesült,
 • a Vidékfejlesztési Program keretén belül a védett őshonos és veszélyeztetett
  mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzésére, ló állatfajra
  2022.január 3. és 31. között támogatási kérelmét benyújtotta,
 • a 2022. évben a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól
  szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján állatalapú támogatási kérelmét benyújtotta, és a
  támogatási kérelmét nem vonta vissza az alábbi támogatások tekintetében:
 • anyajuhtartás támogatása,
 • anyatehéntartás támogatása,
 • hízottbika-tartás támogatása,
 • tejhasznú tehéntartás támogatása.
 • 2022.09.19-26 között a NAK részére megküldte a 2022.06.01 és 2022.09.23 között kiállított
  fuvardokumentumokat (tömegtakarmány szállítását igazoló számla, szállítólevél, fuvarlevél
  vagy menetlevél) vagy azok másolati példányát.
 • A válságtámogatás mértéke legfeljebb 300 forint/kilométer azzal, hogy egy állattartó legfeljebb 3000
  kilométerre eső tömegtakarmány szállítási költség elszámolására jogosult.
  Egy kérelmező egy válságtámogatás iránti kérelmet nyújthat be.
  A támogatási kérelmet 2022.10.03-2022.10.10 között kell benyújtani

A kifizetési kérelem benyújtásához kérjen segítséget szaktanácsadójától.