2022 január havi szaktanácsadás hírlevél

Gazdálkodási napló (webGN) benyújtás

A 2021-es évre vonatkozó gazdálkodási napló beküldési határideje 2022.01.31. 

A következő támogatások esetében szükséges adatot szolgáltatni az Államkincstár felé ezen időszakban:

  • 2015-ös Agrár-környezetgazdálkodási (AKG2015) pályázat esetében azoknak az ügyfeleknek, akik éltek az egy éves hosszabbítás lehetőségével.
  • 2016-os Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) pályázatban részvevő ügyfelek
  • 2015-ös Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (2015ÖKO) pályázat esetében azoknak az ügyfeleknek, akik éltek az egy éves hosszabbítás lehetőségével.
  • 2018-as Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (2018ÖKO) pályázatban résztvevő ügyfelek
  • Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
  • Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

Az adatszolgáltatás pontos és hiánytalan teljesítése érdekében kérjük a, hogy a 2021-es évi gazdálkodási naplójuk elkészítéshez szükséges, és eddig el nem küldött adatokat, legkésőbb 2022.01.14-ig küldjék meg szaktanácsadójuknak.

A gazdálkodási naplóhoz szükséges adatok:

  • Elvégzett munkaműveletek, és időpontok.
  • Betakarítások ideje és a hozamok
  • Műtrágyázasok, szerves trágyázások ideje, kijutatott termésnövelőanyag neve és a kijuttatott dózis
  • Növényvédelmi kezelések esetén a dátum, a növényvédőszer neve és dózisa.

Az adatokat táblánként vagy kultúránkét kell megadni.

Abban az esetben, ha a hiányzó adatok nem érkeznek meg a megadott határidőig, nem tudjuk garantálni a hiánytalan adatrögzítést és benyújtást, valamint az ebből adódó szankciókért nem tudunk felelőséget vállalni.

A hiányzó, eddig el nem küldött adatokat legkésőbb 2021.01.14-ig küldje meg szaktanácsadójának.

Tenyészkoca állatjóléti támogatás 2021/2022 támogatási év III. negyedévre vonatkozó kifizetési kérelem.

A kifizetési kérelmet 2022.01.05 és 2022.01.31 között lehet benyújtani, a támogatási évre jóváhagyott tevékenységek tekintetében.

A kifizetési kérelemhez csatolni kell a járási hivatal igazolását, valamint a sertéságazati területi felelős által kiállított, az adott negyedévre vonatkozó igazolásokat. Valamint az egyes tevékenységek esetében előírt dokumentumokat.

Támogatás mértéke:

Tevékenység megnevezéseTámogatás mértéke tárgynegyedévenként (Ft/állategység)
Nagyobb férőhely biztosítása12 000
Az előírt mikroklíma paraméterektől jobb értékek biztosítása1 900
A kártevők okozta szennyeződések megakadályozása2 200
Megnövelt fényerő biztosítása1 740
Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása1 450

 A benyújtáshoz kérje szaktanácsadója segítségét.

A sertés ágazat részére nyújtott átmeneti állatjóléti támogatás 2021. támogatási év IV. negyedéves igénylése

A 39/2018. (XII.13.) AM rendelet alapján, a vágósertés és tenyészkoca süldő tartása során vissza nem térítendő átmeneti támogatás vehető igénybe fény, illetve a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására.

A jelen időszakban, támogatás a 2021.10.01 és 2021.12.31 között, közvetlenül vagy kereskedő útján vágóhídra vagy élve külföldre kiszállított vágósertésre, vagy tenyésztésre tovább értékesített tenyészkoca süldők után igényelhető.

Támogatási kérelmet 2022.01.05 és 2022.01.31 között lehet benyújtani.

A támogatási kérelemhez csatolni kell az értékesítésről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolatát, tenyésztésre értékesített tenyészkoca süldők esetében a tenyésztőszervezet igazolását, a járási hivatal igazolását, a sertés ágazati területi felelős igazolását, valamint az egyes tevékenységeknél előírt igazolásokat.

Támogatás mértéke

Tevékenység megnevezéseTámogatás mértéke (Ft/állategység)
Fény biztosítása1 121
Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása1 961

A benyújtáshoz kérje szaktanácsadója segítségét.

Sertés állatjóléti támogatás 2021 IV. negyedévi kifizetés kérelem

Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik a 2021-es évre rendelkezik a támogatási kérelemnek helyt adó határozattal. A kifizetési kérelmet 2022.01.05 és 2022.01.31 között lehet benyújtani

Kifizetési kérelmet a támogatási kérelemben megjelölt tevékenységek esetében lehet benyújtani. A kifizetési kérelem a 2021.10.01. és 2021.12.31 között értékesített vágósertés és tenyészkoca süldők után igényelhető. A kifizetési kérelemhez csatolni kell az értékesítésről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolatát, tenyésztésre értékesített tenyészkoca süldők esetében a tenyésztőszervezet igazolását, a járási hivatal igazolását, a sertés ágazati területi felelős igazolását, valamint az egyes tevékenységeknél előírt igazolásokat.

Támogatás mértéke:

Jogcím megnevezéseTámogatás mértéke (Ft/állategység)
az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely1 725
A tartási rendszerben természetes feltétel biztosítása492
A verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek,1 640
Almozás biztosítása956
Megfelelő mikroklíma biztosítása1 490

A kifizetési kérelem benyújtásához kérjen segítséget szaktanácsadójától.

Megjelent A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése, (VP4-10.2.1.1-21) felhívás

Pályázók köre: akik 2022.01.01. napon törzstenyészettel rendelkeznek és 2022.01.01. napon már tagjai az adott fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezetek valamelyikének, továbbá fajtánként elérik a minimális egyedlétszámot.

Benyújtási időszakok: 2022.01.03-2022.01.31 és 2023.01.02-2023.01.31 között.

Kötelezettségvállalási időszakok: 2022.01.01-2024.12.31 és 2023.01.01-2024.12.31 között.

Mik a főbb feltételek és kötelezettségek: a támogatott állatlétszámot a kötelezettségvállalási időszak végéig fenntartják, a program alatt végig tagjai a tenyésztőszervezetnek, betartják a fajtára vonatkozó jogszabályokat, a tenyésztési programot, naprakészen vezetik a tenyésztési dokumentációkat, csak a tenyésztőszervezet által minősített apaállatot használnak.

A részletes információkért kérem keresse területi képviselőjét!