2022. Február havi szaktanácsadás hírlevél

Módosult „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1-16
kódszámú) felhívás

Azon támogatás igénylők, akik 2016-ban adtak be támogatási kérelmet, a tavalyi
évben már egy évvel hosszabbodott a kötelezettségvállalási időszak. Az átmeneti időszakra tekintettel még egy év hosszabbításlehetősége elérhető. Ez mind a 2016-ban mind a 2017-ben támogatási kérelmet benyújtókra vonatkozik, így mindkettő támogatotti kör esetén 2023. április 30-ig tart a
támogatási időszak.

2022. május 1-től kezdődő gazdálkodási évtől megemelt támogatási összegeket lehet igényelni.

Korcsoportonként az egy ÁE-re jutó támogatásoka következő képen módosultak:

  • tehén: 79/365 €-nak megfelelő forintösszegről, 156/365 €-nak megfelelő forint összegre-,
  • üsző és borjú: 25/365 €-nak megfelelő forintösszegről, 94/365 €-nak megfelelő forint összegre emelkedett.

A hosszabbítási kérelmeket az Államkincstár által rendszeresített elektronikus formanyomtatványon keresztül lehet beadni, 2022.01.25-től 2022.02.22-ig.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani a támogatási időszakot, kérem keresse szaktanácsadóját.

Új szabályok a növényvédelemben

December közepén hatályba lépett az a jogszabálymódosítás alapjánjúlius 1-től a NÉBIH elektronikus felületén a növényvédőszeres kezeléseket a munkavégzést megelőzően vagy azzal egyidejűleg jelenteni kell.A jogszabály hangsúlyozza, hogy a nyilvántartásban a csávázott vetőmag vetését is meg kell jelentetni, hiszen ez a tevékenység szintén növényvédő szer környezetbe történő kijuttatását jelenti. Az elektronikus permetezési naplóvezetési kötelezettség azokra is vonatkozik, akik gazdálkodási naplót (GN) vezetnek.

Megjelent a 2022-es AKG növényvédőszer tiltólista

Megjelent a tájékoztató az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2022. évben nem alkalmazható növényvédő szerekről.

A tájékoztató azon növényvédő szerek körét tartalmazza, melyek használata a VP AKG programban tilos, vagy korlátozáshoz kötött. A listát jelen hírlevelünkhöz csatoljuk. A letöltés gombra kattintva tudja letölteni.

Nitrátadatszolgáltatás

Minden nitrátérzékeny területeken gazdálkodónak, valamint a területi érzékenységtől függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben állatot tart az előző naptári évre vonatkozóan (január 1.-december 31.) adatszolgáltatást tennie a gazdálkodási naplóban szereplő adatok alapján 2022. január 1.-2022. március 31. között.  

Az adatszolgáltatás minden fent említett gazdálkodónak teljesítenie kell, abban az esetben is, ha a területen nem történt nitrogén tartalmú trágyakijuttatása.

A nitrátrendelet 2020. október 22.-től hatályos változata szerint feltüntetendő a jelentésben az ország egész területén alkalmazható, a pentozánhatás kivédésére többlet nitrogén hatóanyag kijuttatás, mely érték nem számít bele sem az adott évi, sem a következő évi növény tápanyagigényébe.

Amennyiben a gazdálkodó átad/átvesz szervestrágyát az átadó/átvevő regisztrációs számát is fel kell tűntetni a nitrátjelentésben.

Már beadható a 2022-es támogatási évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás

Az anyajuh támogatás kérelem benyújtási időszaka: 2022. február 1. – március 21. 

A támogatási kérelem a 2022. március 21-i határidőt követően további 25. naptári napig, 2022. április 15. napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – a támogatás tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes (2022. április 15-e utáni) benyújtás esetén a kérelem visszautasításra kerül.

Támogatásra az a termelő lehet jogosult, aki a kérelmében termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében legalább 1 állatot, átmeneti nemzeti támogatás esetén legalább 10 állatot jelent be. A kérelmezett állatlétszám nem lehet több, mint az instruktori igazoláson szereplő anyajuh létszám, de a tartási kötelezettség betartása érdekében annál kevesebb lehet. 

A támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki megfelel az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet és a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti valamennyi feltételnek.

A kérelmezett állatoknak az ENAR nyilvántartásba – figyelemmel a Juh ENAR rendelet szerinti bejelentési határidőkre is – bejelentésre kell kerülnie, és azoknak a birtokon tartás végéig az ENAR nyilvántartásban szerepelnie kell. Továbbá a kérelmezőnek legkésőbb a kérelem benyújtásának napjától a birtokon tartás végéig a Tenyészet Információs Rendszerben a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként kell szerepelnie. A birtokon tartási kötelezettség mindkét támogatásnál a kérelem benyújtására jogkövetkezmények nélkül nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően 100. napig áll fenn.

A kérelmet benyújtó termelő a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (a továbbiakban: MJKSZ), illetve annak megbízottja által kiállított – a támogatási évre vonatkozó – K1350 instruktori igazolással kell alátámasztani az ügyfél tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján tartott anyajuhok számát, az apaállat-használatra vonatkozóan az állattenyésztésről szóló kormányrendeletben foglaltak betartását, továbbá, hogy kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre, valamint, hogy a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölés és folyamatos nyilvántartás vezetési kötelezettségének eleget tesz.