Aktuális pályázatok

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

 

Cél: állattartás fejlesztése

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2016. május 1. és 2016. május 31. között

A rendelkezésre álló forrás: 36,53 milliárd Ft.

Támogatott projektek várható száma: 650 db.

A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll.

A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek megfelelő támogatható állategyed.

A támogatást igénylő vállalását a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható nőivarú tejtermelő szarvasmarha állatlétszám alapján teszi meg.

Alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:

 • Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség: négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható.
 • Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség: az állatállomány naponta legalább két alkalommal történő ellenőrzése.
 • Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség: csülökápolás

Választható – önállóan támogatható tevékenységek

 • Természetes körülmények biztosítása: legeltetés biztosításával
 • Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség: megfelelő víz és megfelelő takarmány biztosítása.

Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások:

A támogatást igénylő a támogatási kérelem beadásának napján az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (továbbiakban: ENAR) támogatható állatot tart, és hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik arról, hogy tenyészete(i) maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.

A támogathatóság feltételei:

 1. az ENAR-ban nyilvántartott támogatható állatot tart
 2. rendelkezik a felhívás megjelenését követően kiállított, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal, arról, hogy a támogatási kérelemben megjelölt tenyészetek maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak,
 3. a Tenyészet Információs Rendszerben kötelezettség vállalási időszak első napjától a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel.
 4. MVH ügyfél-azonosítójával kell rendelkeznie
 5.  Az állattartónak SAPS támogatással kell rendelkeznie . Az állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség Négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható, ami ÁE-ként 4,17 m2 férőhelyigénynek felel meg

A gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség:

köteles a támogatott tenyészet(ek)ben tartott szarvasmarhákat naponta legalább két alkalommal ellenőrizni. telepi munkanaplót – napi rendszerességgel – vezetni.

A fejési technológia és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség

támogatást igénylő köteles csülökápolást biztosítani, amelynek legalább:

 • a) gazdálkodási évente két alkalommal körmölést, és
 • b) gazdálkodási évente 4 alkalommal lábfürösztést kell magába foglalnia

A természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség:

Legeltetés biztosítása: SAPS támogatott terület vonatkozásában a maximális legelőterhelés mértéke: 1,8 ÁE/ha. legeltetési napló vezetése kötelező.

Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség:

A támogatást igénylő köteles ÁE-ként napi 1 kg többlet szénát biztosítani. takarmányozási naplót vezetni (2010. évhez képest kell a többletszéna etetését vállalni, egyben nyilatkozni a 2010. évi gazdálkodási gyakorlat szerint etetett széna mennyiségéről.) Tranzakciós költségek térítése A tranzakciós költség a vonatkozó évi kifizetési igénylés bírálata során meghatározott ÁE alapján kerül meghatározásra.

A projekt megkezdése

A kötelezettségvállalási időszak kezdete 2016. május 1. a 2017-ben támogatási kérelmet beadók esetén 2017. május 1.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

 • 2016. május 1. és 2016. május 31. között
 • 2017. május 1. és 2017. május 31. között

A támogatás mértéke, összege

A) Alaptámogatás

 

 

 

 

 

 

B) Kiegészítő támogatás

 

 

 

A tranzakciós költségek megtérítésének mértéke 3 eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év átalányköltség .

 


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share