Aktuális pályázatok

A tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre – Lezárult

 

Pályázat kódja: TP-3-2016

A támogatás igénybevétele:

1) a tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével;

2) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A pályázat során tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (bővebben lásd: útmutató a tanyafogalom értelmezéséhez).

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Az a magánszemély (a továbbiakban: pályázó) jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén

  • lakóhelye szerint 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),
  • olyan tanyán él, amely a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van, amit a következő melléklettel szükséges a pályázatban alátámasztani:

a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap – szemle vagy teljes másolatának eredeti példánya, amely lehet E- hiteles tulajdoni lap is; a megküldött dokumentum nem lehet egyszerű fénymásolat és tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, mely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel.

 

A megítélhető támogatás mértéke

  1. A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 4 millió forint. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
  2. A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a.
  3. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés, értékpapír.
  4. d) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is       megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni.

 

A fentiek alól kivételt képez, ha a pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg, mert abban az esetben annak a tételnek az összegével – támogatási intenzitásnak megfelelően – csökken a megítélhető támogatás.

Támogatási előleg nyújtható – a pályázó pályázati adatlapon megjelölt kérelme alapján – a megítélt támogatás legfeljebb 75%-ának mértékéig.

 Támogatás benyújtására nyitva álló határidő: 2017.08.07. – 2017.09.06

 

 

 


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share