Aktuális pályázatok

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szálláshelyek létesítése – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben

Kódszám:TFC-1.2.1-2017

 

Alapvető cél:

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található új kereskedelmi szálláshelyek kialakítása, az újonnan létrejött szálláshelyek működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.

Részletes célok:

 • az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének a kezelése;
 • szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;
 • a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a létrejövő, újra megnyíló megújuló és kibővülő szálláshelyek képesek legyenek:

 • oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket,
 • képesek legyenek folyamatos foglalkoztatás biztosítására, ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére,
 • illeszkedjenek a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz az alábbiak szerint.

Támogatás maximális mértéke:              70%

Támogatás mértéke:     Regionális támogatási intenzitás táblázat alapján

Elszámolható költségek minimum és maximum értéke:

Szálláshely kategória Minimum – maximum támogatási összegek
új szálloda létesítése esetén (3*-5*) 250 millió – 3 Mrd Ft között
új panzió létesítése esetén 25 – 1250 millió Ft

 

Az elszámolható költségek fajlagos korlátja a létrejövő szálláshely hasznos területének négyzetméterére vetítve:

Maximálisan elszámolható beruházási költség (Ft/m2)
3*-4* panzió 3* szálloda 4* szálloda 5* szálloda
300 000 400 000 500 000 600 000

A támogatás jogcíme regionális beruházás. Csekély összegű (de minimis) támogatás kizárólag az épületek energiahatékony működését javító beruházások költségei esetében igényelhető.

Támogatást igénylők köre:

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat, valamint a projektcégeket is)
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely létesítésére pályázhat a szálláshely jövőbeli üzemeltetője vagy az ingatlan tulajdonosa.

Amennyiben a pályázatokat a tulajdonosok nyújtják be, és a szálláshely üzemeltetését bérlő vagy más konstrukcióban (koncesszió, üzemeltetési szerződés) harmadik fél végzi, a támogatási igény az üzemeltető/bérlő és a tulajdonos közös beleegyező nyilatkozata alapján kerülhet benyújtásra.

Amennyiben a szálláshely jelenlegi üzemeltetője nyújt be támogatási igényt, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy az hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.

 

Támogatható kereskedelmi szálláshely kategóriák:

kereskedelmi szálláshely típusok közül az alábbi kategóriákhoz kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg támogatás:

 • 3* – 5* szálloda létesítése

(szálloda: „az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amely „a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet” alapján szállodának minősül”

 

 • 3*-4* panzió létesítése

(panzió: „az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amely „a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet” alapján panziónak minősül”)

Továbbá a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak)nyilatkoznia kell, hogy:

 • legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, vagy – projektcég esetén – kizárólag a pályázati cél elérése érdekében alakult.

vállalnia kell, hogy:

 • a HOTELSTARS UNION egységes szálláshelyminősítési rendszerben minősítteti szálláshelyét legkésőbb a projekt záró beszámoló benyújtásáig, Hotelstars 3*-5* vagy „Panzió csillaggal” 3*-4* minősítést szerez.
 • szállodák esetében évi 365 napig, panziók esetében legalább évi 270 napig napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja.

 

Támogatható tevékenységek köre:

Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt és kereskedelmi szálláshely fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódóan nyújtható be.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. új kereskedelmi szálláshelyek létesítése
 2. a korábban legalább 1 évig szálláshelyként (szálloda, vagy panzió) működő, de a támogatási igény benyújtásakor üzemeltetési engedéllyel legalább 6 hónapja nem rendelkező szálloda vagy panzió átalakítása, felújítása, bővítése

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Szálláshelyhez kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding);
 2. kereskedelmi szálláshelyen nyújtott bor-, lovas-, kerékpáros-, túra kajak-kenu, vitorlás, természetjáró turizmus -szolgáltatások fejlesztése;
 3. panziók esetében a szálláshellyel közös üzemeltetésben levő vendéglátó egység kialakítása;
 4. épületek energiahatékony működését javító beruházások;
 5. kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
 6. szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
 7. akadálymentesítés;

Elszámolható költségek:

 • előkészítési költségek;
  • üzleti és pénzügyi terv, marketing terv, projektelőkészítéshez kapcsolódó szakmai, pénzügyi tanácsadó szolgáltatás, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;
 • terület-előkészítés költségei
  • építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;
  • tereprendezés
  • terület építésre alkalmassá tétele céljából végzett munkálatok, igénybe vett szolgáltatások (pl. régészeti feltárás, lőszermentesítés stb.)
 • szolgáltatások igénybe vételének költségei;
  • műszaki ellenőr költsége;
  • közbeszerzési szakértő költsége;
  • üzleti marketing tevékenység költsége;
  • projektmenedzsment szolgáltatások igénybevételének költsége;
  • műszaki lebonyolító igénybevételének költsége;
  • könyvvizsgáló költsége
 • építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;
 • eszközbeszerzések költségei;
 • immateriális javak beszerzése
  • info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.

 

 

A projektköltségvetés belső korlátai:

Elszámolható költség típusa A projekt összes elszámolható költségéhez viszonyított költségkorlátok (%)
Előkészítési költségek maximum 7%
Műszaki ellenőr költsége maximum 1%
Közbeszerzési szakértő költsége maximum 0,5%
Területelőkészítés költségei maximum 10%
Projektmenedzsment költsége maximum 3%
Immateriális javak beszerzése maximum 10%, de legfeljebb 10 millió Ft
Önállóan támogatható tevékenységek költségei minimum 70%

 

Projekt megkezdése:

A pályázat benyújtását követően saját felelősségre megkezdhető.

Projekt befejezése:

Új kereskedelmi szálláshelyek kialakítására irányuló támogatás esetén a projekt megvalósításának végső dátuma: a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónap.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a támogatási szerződésében szereplő projekt fizikai zárás dátumától számított legalább öt, kis- és középvállalkozások esetében három évig fenntartja.

Projekt területi korlátozása:     Lásd: településlista

Egyéb feltételek:

Támogatási szerződéshez és a fenntartási időszakhoz kapcsolódó szükséges feltételek:

 • A pályázatban vállalni kell, hogy a turisztikai desztinációban legalább 1 turisztikai csomagajánlattal fog rendelkezni a projektgazda, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más szolgáltató szolgáltatását (pl. fürdőbelépő, gyógykúra csomag, éttermi szolgáltatás, aktív, kulturális turisztikai kapcsolódó szolgáltatás stb.).
 • A Hotelstars vagy „Panzió csillaggal” minősítését a záró beszámoló benyújtásáig megszerezte, és vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig legalább azonos minősítési kategóriáját megőrzi.
 • Támogatottat havi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a beruházást követő fenntartási időszakban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint Kezelő szerv felé.
 • A támogatást igénylő pozitív támogatási döntés esetén köteles a fenntartási időszakban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által szervezett képzéseken évente 1 alkalommal részt venni.

 

 

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek:

Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelő rendezett tulajdoni viszonyok állnak fenn.

 1. Az ingatlan a támogatást igénylő tulajdonában van.
 2. Az ingatlan per és igény mentes, kivéve, ha az igény jogosultja a pályázó.
 3. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a támogatást igénylő (kizárólagos) tulajdonában, és az ingatlan a támogatást igénylő tulajdonába kerül, a támogatási igény benyújtásakor csatolni kell a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adás-vételi előszerződést vagy azzal egyenértékű tulajdonátruházásról szóló szerződést, vagy az adás-vételre vonatkozó kétoldalú szándéknyilatkozatot. Támogatás akkor nyújtható, ha a támogatási szerződés megkötéséig a beruházással érintett ingatlan a támogatást igénylő tulajdonába vagy osztatlan közös tulajdonába kerül. Osztatlan közös tulajdon esetén a 4. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
 4. Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a támogatást igénylő tulajdonába, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A támogatást igénylőnek határozott időtartamú, legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, üzemeltetési, vagyonkezelési, egyéb jogcímen használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie, amelyet legkésőbb a támogatási szerződéshez szükséges benyújtani.
 5. Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a támogatást igénylő a tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a támogatási igényben foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan időre, de legalább a projekt-fenntartási időszak végéig hatályos közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást és a megállapodás szerinti megosztási vázrajzot.

 

Előleg igénylés:               Megítélt támogatási 50%-a.

 

Közbeszerzési kötelezettség: 40 millió Ft-nál magasabb támogatás esetén a beruházás közbeszerzés köteles.

 

Benyújtásra nyitva álló határidő:            2017.10.19 – 2018.01.15.


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share