Aktuális pályázatok

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése

Kódszám: TFC-1.1.1-2017

 

 

Részletes célok:

 • szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának –komfortfokozatának – fejlesztése, tematikus – pl. családbarát – szolgáltatások kialakítása);
 • tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása);
 • kapacitásbővítés (férőhelyszám, kiszolgáló területek, vendéglátó egységek kapacitásának bővítése);
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának, kapacitáskihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikaiberuházások/szolgáltatások megvalósítása);
 • az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, egyúttal a szezonalitás egyenetlenségének a kezelése;
 • szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;
 • a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

 

A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció és bővítés révén létrejövő, megújuló és kibővülő szálláshelyek képesek legyenek:

 • oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket,
 • képesek legyenek folyamatos foglalkoztatás biztosítására ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére,
 • illeszkedjenek a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz.

 

Támogatás maximális mértéke:              70%

Támogatás összege:      5 millió Ft/meglévő szoba

Kapacitásbővítés esetén új szobánként 7,5 millió Ft/szoba

A támogatás összege 5 – 60 millió Ft lehet

Támogatást igénylők köre:

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

 

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

 • Az ingatlan tulajdonosa
 • Szálláshely üzemeltetője

 

Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) panzió fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió besorolású működési engedéllyel rendelkezik.

E mellett a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy

 • a „Panzió csillaggal” minősítést a projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) megszerzi,
 • évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja,
 • a vállalt nyitvatartott napokra vetített minimum 50%-os kihasználtságot elér.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.);
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
 • a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
 • a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
 • szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
 • az épület teljes körű azbesztmentesítése;
 • akadálymentesítés;

 

Elszámolható költségek:

Jelen fejezetben kerül meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek köre. A támogatási igények tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként:

 • előkészítési költségek
  • üzleti terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;
 • szolgáltatások igénybe vételének költségei;
  • műszaki ellenőr költsége;
 • építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;
  • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
  • meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei;
  • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei;
  • épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége;
  • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;
  • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;
  • fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;
 • eszközbeszerzések költségei (20.000,-Ft egyedi nettó értéktől);
  • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;
  • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;
  • info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,
  • szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;
  • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei,
  • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;
 • immateriális javak beszerzése
  • infokommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.

 

 

A projekt költségvetés belső korlátai:

Elszámolható költség típusa A projekt összes elszámolható költségéhez viszonyított költségkorlátok (%)
Előkészítési költségek maximum 5%
Műszaki ellenőr költsége maximum 1%
Immateriális javak beszerzése maximum 10%
Önállóan támogatható tevékenységek költségei minimum 50%

 

Projekt megkezdése: A projekt a támogatási szerződés hatálybalépésének napjától kezdhető meg.

Projekt befejezése: A támogatási szerződés hatálybalépésétől számított maximum 12 hónap

Kötelező fenntartás: A fenntartási időszak záró dátuma a projekt fizikai befejezésétől számított 3 teljes év.

Projekt területi korlátozásai: Jelen felhívásra Budapest közigazgatási határán kívül minden, panzió minősítéssel rendelkező szálláshely jogosult a pályázat benyújtására.

Támogatási igény benyújtásához kapcsolódó feltételek:

 • A fejlesztéssel érintett szálláshely (panzió) működéshez kapcsolódó engedéllyel rendelkezik.
 • A pályázatban vállalni kell, hogy legalább 1 turisztikai csomagajánlattal fog rendelkezni a projektgazda, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más szolgáltató szolgáltatását (pl. fürdőbelépő, gyógykúra csomag, éttermi szolgáltatás, aktív, kulturális turisztikai kapcsolódó szolgáltatás stb.) a teljes fenntartási időszak alatt.

 

Támogatási szerződéshez és a fenntartási időszakhoz kapcsolódó szükséges feltételek:

 • Legkésőbb a záró beszámoló és elszámolás benyújtásáig igazolni szükséges, hogy a fejlesztéssel érintett panzió legalább a három csillagos „Panzió csillaggal” minősítést megszerezte.
 • Támogatottat havi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a beruházást követő fenntartási időszakban a Kezelő szerv felé.
 • A támogatást igénylő pozitív támogatási döntés esetén köteles a fenntartási időszakban a Kezelő szerv által szervezett képzéseken évente 1 alkalommal részt venni.

 

 

 

Fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó előírások:

 1. Az ingatlan a támogatást igénylő tulajdonában van.
 2. Az ingatlan per és igénymentes, kivéve, ha az igény jogosultja a pályázó.
 3. Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a támogatást igénylő tulajdonába, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A támogatást igénylőnek határozott időtartamú, legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, üzemeltetési, vagyonkezelési, egyéb jogcímen használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie, amelyet legkésőbb a támogatási szerződéshez szükséges benyújtani.
 4. Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a támogatást igénylő a tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a támogatási igényben foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához, valamint az ingatlanra vonatkozó, határozatlan időre, de legalább a projekt-fenntartási időszak végéig hatályos közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást és a megállapodás szerinti megosztási vázrajzot.

 

Előleg mértéke:              A megítélt támogatási összeg maximum 50%-a.

Közbeszerzési kötelezettség:

A 40 millió Ft feletti igénybevett támogatás esetén a kedvezményezett közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett.

Pályázat benyújtására nyitva álló határidő:       2017.10.19 – 2018.01.15.

 


Jelentkezzen, elmondjuk a részleteket!

KertészetÁllattenyésztésNövénytermesztésFeldolgozásEgyéb

Share